Gold Standard-releases gold-standard

Op deze pagina vindt u aanvullende informatie en compatibiliteitsmatrix voor Gold Standard-releases.

Gold Standard Aanvullende informatie

Gold Standard release 12 gs-12

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

7 september 2021

Versie 9032@554dbcd bevat de volgende oplossing:

 • Probleem verholpen waarbij een fout 500 optrad wanneer de koppeling naar een webapplicatie werd geopend in de vorm van een levering in een lijn waarbij tracking was ingeschakeld.

27 augustus 2021

Versie 9032@99a3894 bevat de volgende oplossingen:

 • De functie voor het bijhouden van handtekeningen is verbeterd om fouten te voorkomen die gekoppeld zijn aan tools van derden (klant-e-mail, internetbrowsers, enz.) speciale tekens gebruiken. URL-parameters zijn nu gecodeerd.
 • Probleem verholpen met datumpickers waardoor een console een foutbericht over een blokkering weergaf. (NEO-36345)

Gold Standard Release 11 gs-11

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

14 april 2021

De build 9032@d030c36 bevat de volgende oplossing:

 • Er is een probleem met een regressie van de clientconsole opgelost die tot permanente foutberichten op het IMS-verbindingsscherm leidde. (NEO-34821)
 • Deze consoleversie is vereist om IMS-toegang te behouden.

Alleen de console-upgrade is verplicht. Er is geen serverupgrade vereist.

CAUTION
 • Als u verbinding maakt met Campaign met uw Adobe ID, via Adobe Identity Management Service (IMS), is een upgrade verplicht voor zowel de Campaign-server als de klantconsole om verbinding te kunnen maken met Campaign na 30 juni 2021. Meer informatie
 • Deze release wordt geleverd met een oplossing voor een beveiligingsprobleem: een upgrade is verplicht om de beveiliging van uw IT-omgeving te versterken.
 • Als u via oAuth-verificatie de Experience Cloug Triggers-integratie gebruikt, moet u overstappen op Adobe I/O zoals op deze pagina wordt beschreven. De verouderde oAuth-authentificatiemodus met Campaign is beëindigd in september 2021. Gehoste omgevingen profiteren van een verlenging tot  23 februari 2022. Als een on-premise of hybride klant neemt u contact op met de klantenservice van Adobe om de ondersteuning te verlengen tot februari 2022. U moet de AppID van de OAuth-applicatie aan Adobe verstrekken.
Meer informatie in de Gold Standard sectie

2 maart 2021

De build 9032@10c2709 bevat de volgende oplossing:

 • Er is een regressie opgelost die verhinderde dat bepaalde onderdelen van de console konden worden gebruikt, zoals de datumkiezer en afbeeldingsbeheer in verzendingen. (NEO-31453, NEO-31454)

Alleen de console-upgrade is verplicht. Er is geen serverupgrade vereist.

NOTE
Maak verbinding met Adobe Software Distribution om de nieuwe versie te downloaden. Op deze paginaleert u hoe u de console-update aan alle eindgebruikers kunt voorstellen.

22 december 2020

De build 9032@d3b452f bevat de volgende verbeteringen en oplossingen:

 • Het verbindingsprotocol is bijgewerkt en aangepast aan het nieuwe IMS-verificatiemechanisme.

 • De Triggers-integratieverificatie die oorspronkelijk was gebaseerd op de oAUTH-verificatieset-up voor toegang tot de pipeline is nu gewijzigd en verplaatst naar Adobe I/O. Meer informatie

 • Nu het verouderde binaire protocol voor iOS APN’s niet meer wordt ondersteund, zijn alle instanties die dit protocol gebruiken, bijgewerkt naar het HTTP/2-protocol tijdens de postupgrade.

 • Er is een beveiligingsprobleem opgelost ter versterking van de bescherming tegen SSRF-aanvallen (Server Side Request Forgery). (NEO-27777)

 • Probleem verholpen waarbij workflows konden mislukken wanneer een activiteit Verrijking werd uitgevoerd. (NEO-17338)

Gold Standard Release 10 gs-10

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

7 juli 2020

De build 9032@efd8a94 bevat de volgende oplossing:

Er is een probleem verholpen waarbij tracking niet werkte als de handtekeningfunctie was uitgeschakeld. (NEO-26411)

CAUTION
Wij adviseren u de clientconsole bij te werken met de beschikbare console in deze release. Zie deze pagina

Gold Standard Release 9 gs-9

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

22 juni 2020

De build 9032@800be2e bevat de volgende oplossingen:

 • De iOS HTTP2-connector is verbeterd (updates van derden en foutbeheer). (NEO-25904, NEO-25903, NEO-25799)

De volgende correcties betreffen het beveiligingsmechanisme voor koppelingen bijhouden (meer informatie vindt u in de checklist voor beveiliging en privacy):

 • Er is een probleem verholpen waardoor tracking van ‘berichtklikken’ niet kon worden uitgevoerd (iOS- en Android-pushmeldingen). (NEO-25965)
 • Er is een probleem verholpen waardoor u tracking-URL’s niet kon openen of er niet op kon klikken bij gebruik van bepaalde oudere versies van Outlook. (NEO-25688)
 • Er is een probleem verholpen waarbij de tracking van URL’s met fragmenten in personalisatieparameters (ankerlabels met pondteken) niet werkte. (NEO-25774)
 • Er is een probleem verholpen met de antiphishingservice. (NEO-25283)
 • Er is een probleem verholpen met tracking bij gebruik van specifieke aangepaste trackingformules. (NEO-25277)

Gold Standard release 8 gs-8

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

29 april 2020

De build 9032@3a9dc9c bevat de volgende oplossingen:

 • Verbeterde beveiliging voor tracking van koppelingen in e-mails. Dit is standaard ingeschakeld voor alle klanten. Er is een extra, verbeterde beveiligingsfunctie beschikbaar die kan worden ingeschakeld door contact op te nemen met de klantenservice. Meer informatie over de functie en de stappen die niet-gehoste klanten moeten uitvoeren, vindt u in de Controlelijst voor beveiliging en privacy.
CAUTION
Als u problemen hebt met pushmeldingen via trackingkoppelingen, of leveringen die ankerlabels gebruiken, raden we u aan het nieuwe handtekeningmechanisme voor tracking van koppelingen uit te schakelen. De procedure wordt op deze pagina nader beschreven
 • Er is een probleem verholpen waarbij afbeeldingen niet konden worden weergegeven in Line-leveringen. (NEO-23207)
 • Probleem verholpen met de activiteit Bestand overdragen waardoor verificatie op basis van SFTP-sleutels niet kon werken op Debian 9. (NEO-23183)
 • Er is een probleem verholpen in verband met pushmeldingen wanneer deze op een hoge frequentie werden verzonden. (NEO-20516)
 • Er is een probleem verholpen in responsbeheer voor aanbiedingen waardoor de webserver kon vastlopen. (NEO-19482)
 • Er is een fout verholpen in het beheer van LibreOffice waardoor u rapporten niet kon exporteren. (NEO-20982)
 • Er is een probleem verholpen dat een fout veroorzaakte bij het upgraden van een groot aantal workflows via een enquêteactiviteit.
 • LibreOffice-beheer is verbeterd om fouten in de voorvertoning van e-mails met .odt-bestanden te voorkomen.
 • Beheer van de Apache-verbinding is verbeterd om latentie op de webservice te voorkomen.
 • De weergave van versietags (7 cijfers) in het menu Info is verbeterd.
 • Er is een regressie verholpen in lijstbeheer waardoor aanbiedingen niet konden worden gepubliceerd.
 • Oplossing voor een regressie die ertoe leidde dat de opschoningsworkflow vastliep.
 • Oplossing voor een kleine regressie in de logboeken van de opschoningsworkflow.

Gold Standard release 6 gs-6

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

9 maart 2020

De build 9032@19f73c5 bevat de volgende oplossing:

 • Probleem met externe accounts met FTP via SSL opgelost. (NEO-20498)

Gold Standard release 5 gs-5

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

17 december 2019

De build 9032@d6b8062 bevat de volgende oplossing:

 • Er is een trackingprobleem verholpen op de volgende communicatiekanalen: mobiel (sms, mms), push (iOS, Android) en sociale netwerken (Facebook, X, voorheen Twitter). (NEO-19595)

Gold Standard release 4 gs-4

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

11 december 2019

De build 9032@bc4a935 bevat de volgende oplossing:

 • Er is een prestatieprobleem verholpen met het verzenden van berichten met een MSSQL-database. (NEO-17558)

Gold Standard release 3 gs-3

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

20 november 2019

De build 9032@3468c7b bevat de volgende oplossingen:

 • Er is een aanmeldingsprobleem via IMS-verificatie verholpen. (NEO-17312)
 • Er is een probleem verholpen met het weergeven van cumulatieve rapporten over meerdere leveringen. (NEO-18165)
 • Er is een probleem verholpen waarbij de webserver geblokkeerd kon raken of vastlopen.

Gold Standard release 2 gs-2

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

19 september 2019

De build 9032@cee805c bevat de volgende oplossingen:

 • Er is een probleem verholpen met het gebruik van de CRM-connector voor Salesforce. (NEO-17712)
 • Er is een indexprobleem verholpen dat prestatieproblemen kon veroorzaken bij het verzenden van transactieberichten.

Release 19.1.4 - build 9032 release-19-1-4-build-9032

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

13 augustus 2019

De eerste 19.1.4-build bevat de volgende oplossingen:

 • Er is een probleem verholpen met de planneractiviteit die ongewenste foutberichten genereerde tijdens de configuratie van de wizard. Update van NEO-11662 is teruggedraaid. (NEO-17097)
 • Er is een regressie verholpen die werd veroorzaakt door NEO-12727 en die kon leiden tot het stoppen van workflows als een Test-activiteit tweemaal werd uitgevoerd. (NEO-16835)
 • Er is een probleem verholpen waardoor een onjuiste HTTP-code werd geretourneerd (HTTP 200 OK in plaats van HTTP 403 Verboden) wanneer een ongeldig of verlopen sessietoken werd gebruikt in API-aanroepen. (NEO-16826)
 • Er is een probleem verholpen met de DKIM-sleutel die niet meer in e-mails werd ingesloten, waardoor leveringsproblemen ontstonden. (NEO-16804)
 • Er zijn diverse problemen met workflowplanning verholpen. Workflows werden gepland om één keer per dag te worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de plannerconfiguratie. (NEO-16619, NEO-16426)

Gold Standard Compatibiliteitsmatrix compatibility-matrix-gs

Dit gedeelte bevat een lijst met alle systemen en onderdelen die worden ondersteund voor Adobe Campaign ClassicGold Standard 19.1-builds. Producten en versies die niet in deze lijst staan, zijn niet compatibel met deze versie van Adobe Campaign.

CAUTION
Tenzij anders vermeld worden alle kleine releases ondersteund.
Adobe Campaign Classic is compatibel met alle systemen en tools die op deze pagina worden vermeld. Wanneer specifieke versies van deze externe systemen en tools het einde van de levensduur bereiken bij hun respectieve makers, is Adobe Campaign niet meer compatibel met deze versies. Ze worden dan in de volgende productrelease uit onze compatibiliteitsmatrix verwijderd. Zorg ervoor dat u ondersteunde versies van alle systemen in de compatibiliteitsmatrix gebruikt om problemen te voorkomen.

Besturingssystemen OperatingSystems-gs

CentOs

8.x (64 bits)

7.x (64 bits)

Debian

9 (64 bits)

8 (64 bits)

RHEL

7.x (64 bits)

Belangrijk: als u RHEL gebruikt, moet u bereid zijn om SELinux uit te schakelen of uw architecten aangepaste SELinux-regels te laten schrijven om te controleren of een ingeschakelde SELinux-versie geen problemen veroorzaakt met Campaign-activiteiten.

Windows Server

2016

2012 R2

2012

Webservers WebServers-gs

Microsoft IIS

10.0 op Windows Server 2016

8.5 op Windows Server 2012 R2

8.0 op Windows Server 2012 - Windows 8

Apache

2.4 voor RHEL7 - CentOS 7, Debian 8/9, Windows (64 bits)

2.2 voor RHEL6 - alleen CentOS 6 (64 bits)

Tools Tools-gs

Java Development Kit (JDK)

8

De applicatie is goedgekeurd voor zowel de Java Development Kit (JDK) die is ontwikkeld door Oracle als voor OpenJDK.

Libre Office
6 (en vorige versies indien ingesloten in uw systeem)
SpamAssassin
3.4.x

RDBMS-servers RDBMSservers-gs

NOTE
Het RDBMS-stuurprogramma moet overeenkomen met de RDBMS-serverversie.
Oracle

18c

12c

11g R2

PostgreSQL

11.x

10.x

9.6.x

9.5.x

9.4.x

Opmerking: u kunt ook Amazon RDS voor PostgreSQL gebruiken met de hierboven vermelde versies.

SQL Server

2019

2017

2016

2014

2012 - SP1 en SP2

Waarschuwing: Microsoft SQL Server wordt niet als de primaire database ondersteund wanneer de Campaign-server op Linux wordt uitgevoerd.

DB2 UDB

9.7

Waarschuwing: DB2 UDB is voor nieuwe installaties niet toegestaan.

NOTE
PostgreSQL is de standaard databaseserver voor gehoste omgevingen.

CRM-connectoren CRMconnectors-gs

Salesforce-connector-API
API-versie 37
SFDC-API

API-versie 21

API-versie 15

Microsoft Dynamics

Soap-API - On-premise: 2007, 2015, 2016

Soap-API - Online: 2015, 2016

Web-API - on-premise en online: 365, 2016, 2016 Update 1

Federated Data Access (FDA) FederatedDataAccessFDA-gs

Amazon Redshift
Oracle

12c

11g

PostgreSQL

11.x

10.x

9.6.x

9.4.x

SQL Server

2019

2017

2016

2014

2012 SP1 en SP2

MySQL
5.7
Teradata

16.20

16

15.10

15.0

Netezza
7.2
Sybase

IQ 16

ASE 15.7

SAP HANA
versie 1 SPS 12
Hadoop via HiveSQL

HortonWorks HDP 2.4.X, 2.5.x, 2.6.x

HDInsight 3.4 (HDP 2.4), 3.5 (HDP 2.5), 3.6 (HDP 2.6)

Clientconsole ClientConsoleoperatingsystems

:warning: De volgende besturingssystemen en browser zijn vereist om de Campaign Client Console te gebruiken.

Besturingssystemen

Microsoft Windows Server

2016

2012

Microsoft Windows

8

10 (aanbevolen voor Japanse instanties)

Browser

Microsoft Internet Explorer
11

Mobiele SDK MobileSDK

Android

7.x, 8.x, 9.0

met mobiele SDK-build 1.0.27.

iOS

iOS 9 - 14

met mobiele SDK-build 1.0.26, compatibel met de 32-bits en de 64-bits versie.

Browsers Browsers

De volgende browsers zijn compatibel met Campaign voor toegang tot internet.

Microsoft Edge
Laatste versie
Mozilla Firefox
Laatste versie
Google Chrome
Laatste versie
Safari
Laatste versie
Microsoft Internet Explorer
11
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1