Gegevens van tweede en derde partij rapporteren in Audience Marketplace op segmentniveau reporting-nd-and-rd-party-data-usage-in-the-audience-marketplace-at-the-segment-level

In deze video wordt een nieuwe methode getoond voor het rapporteren van het gegevensgebruik in de Payables van de Audience Marketplace UI. Naast het bestaande proces van rapportage op voederniveau, kunnen nu maandelijks indrukkingen worden ingediend op segmentniveau, wat de noodzaak van offlineberekeningen voor kostentoerekening wegneemt.

Deze release biedt meer flexibiliteit en een verbeterde workflow voor gebruik van gegevens van derden en derden, waarmee klanten op segmentniveau via de gebruikersinterface of via bulkuploadfunctionaliteit kunnen rapporteren over afbeeldingen.

Daarnaast kopen klanten gegevens van derden of van derden Audience Marketplace profiteren van een verbeterd beleid voor kostentoerekening. Dit nieuwe beleid kenmerkt kosten aan gegevensleveranciers die op de unieke gebruikerstelling van eigenschappen in een op regel-gebaseerd segment worden gebaseerd, resulterend in meer transparantie en billijkere gebruiksfacturering. Meer informatie over het factureringsalgoritme vindt u in Kostentoerekeningswaarde voor CPM-gegevensfeeds in de productdocumentatie.

Voor meer informatie over het melden van CPM gebruik, zie Hoe te om CPM Gebruik te melden in de productdocumentatie.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466