Administratörssteg

Senaste uppdatering: 2023-11-17
 • Skapat för:
 • Admin

Den här artikeln innehåller de första stegen Adobe Target administratörer bör ta emot en e-postinbjudan till Adobe Experience Cloud.

Få inbjudna till Target

En systemadministratör i Adobe Admin Console måste lägga till dig som användare i Target genom att bjuda in dig. Systemadministratören bör sedan lägga till dig i en eller flera rollspecifika grupper. Båda dessa åtgärder utförs i Adobe Admin Console.

Mer information finns i Hantera användare och produkter i Experience Cloud i Hjälp om Experience Cloud och bastjänster.

Du får ett e-postmeddelande med en inbjudan när systemadministratören har utfört de här stegen.

Acceptera inbjudan

När du har fått inbjudan att gå med i Adobe Experience Cloud, acceptera inbjudan, logga in och acceptera End User License Agreement (EULA).

 1. Acceptera inbjudan till Adobe Experience Cloud.

 2. Om du inte redan har en Adobe ID uppmanas du att skapa en.

  Om du har en Adobe ID känner din Adobe ID igen sig och du uppmanas att logga in.

 3. Acceptera Terms of Use.

 4. Granska sammanfattningen av vad du har gjort hittills och klicka sedan på Continue to Experience Cloud.

 5. Logga in på Adobe Experience Cloud och klicka Link Account.

  OBSERVERA

  Om du inte länkar ditt konto kommer du inte att kunna komma åt Target.

  Alla Experience Cloud -produkter visas på länkningssidan. Klicka Link Target och ange Target användarnamn och lösenord för åtkomst Target.

 6. Klicka på Continue to Experience Cloud.

  För närvarande har du inte skapat några grupper som du kan länka till.

 7. Titta på videon där du kommer till Adobe Experience Cloud.

 8. Logga ut från Adobe Experience Cloudoch sedan logga in igen.

 9. Fortsätt till nästa steg, tilldela dig själv rollen Godkännare.

Tilldela dig själv rollen Godkännare

När du godkänt inbjudan att gå med i Adobe Experience Cloud och logga in, bekräfta att Target har lagts till i Experience Cloud och sedan tilldela dig själv Approver roll för Target.

Om din organisation har en Målstandard licens, se Ange roller och behörigheter in Användare.

Om din organisation har en Mål Premium licens, se Steg 6: Ange roller och behörigheter in Konfigurera företagsbehörigheter.

Nästa steg bör vara att konfigurera användare i Target Standard och Target Premium. Mer information finns i Användarhantering.

VIKTIGT

Användare med Product Admin eller System Admin rättigheter i Adobe Admin Console kan redigera eller ändra alla inställningar på Administration sida av Target, oavsett Target roll. Användare utan Product Admin eller System Admin rättigheter i Adobe Admin Console måste ha den specifika Target roll för att göra dessa ändringar.

På denna sida