Administratörssteg

Den här artikeln innehåller de första stegen Adobe Target administratörer bör ta emot en e-postinbjudan till Adobe Experience Cloud.

Bli inbjuden till Target

En systemadministratör i Adobe Admin Console måste lägga till dig som användare i Target genom att bjuda in dig. Systemadministratören bör sedan lägga till dig i en eller flera rollspecifika grupper. Båda dessa åtgärder utförs i Adobe Admin Console.

Mer information finns i Hantera användare och produkter i Experience Cloud i Hjälp om Experience Cloud och bastjänster.

Du får en inbjudan via e-post när systemadministratören har utfört dessa steg.

Acceptera inbjudan

När du fått inbjudan att gå med i Adobe Experience Cloud, acceptera inbjudan, logga in och acceptera licensavtalet (EULA).

 1. Acceptera inbjudan till Adobe Experience Cloud.

 2. Om du inte redan har en Adobe ID uppmanas du att skapa en.

  Om du har en Adobe ID känner din Adobe ID igen sig och du uppmanas att logga in.

 3. Godkänn användningsvillkoren.

 4. Granska sammanfattningen av vad du har gjort hittills och klicka sedan på Continue to Experience Cloud.

 5. Logga in på Adobe Experience Cloud och klicka på Link Account.

  OBSERVERA

  Om du inte länkar ditt konto kommer du inte att kunna komma åt Target.

  Alla Experience Cloud-produkter visas på länkningssidan. Klicka Link Target och ange ditt användarnamn och lösenord för Target för att komma åt Target Standard.

 6. Klicka på Continue to Experience Cloud.

  För närvarande har du inte skapat några grupper som du kan länka till.

 7. Titta på videon där du kommer till Adobe Experience Cloud.

 8. Logga ut från Adobe Experience Cloudoch sedan logga in igen.

 9. Fortsätt till nästa steg, tilldela dig själv rollen Godkännare.

Tilldela dig själv rollen Godkännare

När du har accepterat inbjudan att gå med i Adobe Experience Cloud och logga in, bekräfta att Target har lagts till i Experience Cloud och sedan tilldela dig själv Approver roll för Target.

Om din organisation har en Målstandard licens, se Ange roller och behörigheter in Användare.

Om din organisation har en Mål Premium licens, se Steg 6: Ange roller och behörigheter in Konfigurera företagsbehörigheter.

Nästa steg är att konfigurera användare i Target Standard och Target Premium. Mer information finns i Användarhantering.

På denna sida