Aktivitets-QA

Använd QA-URL:er i Adobe Target att utföra enkel QA för hela verksamheten med förhandsgranskningslänkar som aldrig ändras, målgruppsanpassning som tillval och QA-rapportering som förblir segmenterad från liveaktivitetsdata.

Activity QA låter dig testa Target aktiviteter innan de lanseras live. The Activity QA bland annat följande:

 • Länkar att dela med teammedlemmar som aldrig behöver ändras eller behöver genereras om, oavsett vilka uppdateringar som gjorts för upplevelserna eller aktiviteterna. Med den här funktionen kan du testa dina aktiviteter fullständigt under hela användarresan.

 • Målgruppsvillkor kan respekteras så att marknadsförarna kan testa målinriktningskriterier eller ignorera målinriktningskriterier för att få QA att visa hur upplevelserna ser ut utan att behöva uppfylla målgruppsvillkoren.

 • QA-rapportering samlas in så att marknadsförarna kan bekräfta att mätvärdena ökar som förväntat och att QA-rapportdata hålls åtskilda från produktionsrapporter (för icke-A4T-rapportering).

 • Möjlighet att förgranska en upplevelse separat eller med andra aktiva aktiviteter som uppfyller leveranskriterierna (sida/Target förfrågan/målgrupp).

 • Möjlighet att köra QA under hela användarresan. Du kan komma åt din webbplats en gång med QA-länken och sedan bläddra på hela webbplatsen i Activity QA. Du är kvar i Activity QA tills du avslutar sessionen eller tills du använder QA Target-bokmärke att tvinga dig ut ur Activity QA. Den här funktionen är användbar om du har en aktivitet som sträcker sig över flera webbsidor.

  OBSERVERA

  Den här funktionen gäller för at.js-implementeringar med version 2.x eller senare. För at.js 1.x implementeringar är den här funktionen bara sann om besökarens webbläsare inte blockerar cookies från tredje part.

Åtkomst till och delning av en QA-URL

 1. Från en aktivitet Overview sida, klicka Activity QA.

  Länk till aktivitets-QA

 2. Konfigurera följande inställningar:

  Konfigurationsalternativ för QA-länk

  • Match audience rules to see experiences: Ibland vill ni bekräfta att målgruppsmatchningen fungerar. Andra gånger vill du kontrollera aktivitetens utseende och känsla. Om den här inställningen är aktiverad måste testarna uppfylla målinriktningskraven för att kunna se upplevelserna. För XT-aktiviteter (Experience Targeting) anges en enda aktivitets-URL. Den upplevelse du ser bestäms av om du kvalificerar dig för en av målinriktningsreglerna.

   Om den här inställningen har växlats till"av"-positionen, kan du klicka på länkarna för att visa upplevelserna oavsett om du kvalificerar dig eller inte. När du utför QA kan du växla fram och tillbaka mellan att kräva eller inte kräva att målgruppsanpassningen respekteras.

  • Visa standardinnehåll för alla andra aktiviteter: Om det här alternativet är aktiverat visas standardinnehåll för alla andra aktiviteter. Förhandsgranskningen visas till exempel separat utan hänsyn till alla andra aktiva aktiviteter på samma sida/Target begäran.

   Om den här inställningen är inaktiverad bör du tänka på följande:

   • Om det uppstår kollisioner mellan den aktivitet du testar och andra aktiva aktiviteter, regler för normal prioritet gäller. På grund av kollisioner är det möjligt att du inte kan se aktiviteten som du avser att göra till en kvalitetskontroll.
   • Ökning av mätvärden för de visade aktiviteterna, men endast i QA-rapporteringsmiljön.
 3. Klicka Done för att spara ändringarna.

 4. Dela URL:er för aktivitetslänken med medlemmar i organisationen för testning.

  Aktivitetslänkar upphör aldrig att gälla och du behöver inte skicka om länkar om någon ändrar en aktivitet eller upplevelse. Om du däremot använder en annan målgrupp än Audience LibraryI stället för att bara redigera aktiviteten skapas en ny länk som du måste dela igen.

  Varje URL för aktivitetslänk (för Experience A, Experience B o.s.v.) gör att du kan starta användarresan från motsvarande upplevelse. Klicka på den URL som genererats för en upplevelse och fortsätt sedan med vanlig surfning för att se upplevelser på flera sidor (om det finns flera sidor). Endast en URL genereras per upplevelse, även om upplevelsen sträcker sig över flera sidor (malltestning eller flersidig testning).

  Du kan navigera på webbplatsen för att se de andra sidorna eftersom Activity QA Läget är fast. Detta gäller för at.js-implementeringar med version 2.x eller senare. För at.js 1.x implementeringar är detta bara sant om besökarens webbläsare inte blockerar cookies från tredje part.

 5. Om du vill visa rapporter som skapats från aktivitetslänkens URL:er klickar du på aktivitetens Reports klickar du på Settings ikon ( icon_kugghjulsbild ) och sedan väljer QA Mode Traffic från Environment nedrullningsbar lista.

Överväganden

 • The Activity QA länken visas på Overview sida med alla aktivitetstyper utom Automated Personalization (AP).

  OBSERVERA

  Aktivitets-QA för AP-aktiviteter är för närvarande tillgängliga för utvalda kunder i ett Beta-program. Den här funktionaliteten blir tillgänglig för alla kunder efter en inledande testfas.

 • Activity QA Förhandsgranskningslänkar för sparade aktiviteter läses kanske inte in om det finns för många sparade aktiviteter på ditt konto. Det bör fungera att försöka återanvända förhandsvisningslänkarna. Om du vill förhindra att den här situationen fortsätter att inträffa arkiverar du sparade aktiviteter som inte längre används aktivt.

 • Activity QA URL:er är tillgängliga med aktiviteter med Analyser som rapportkälla (A4T). Träffar genereras när du utför QA med Activity QA till samma rapportsvit där aktivitetens data flödar även efter att aktiviteten har publicerats.

 • Activity QA visar inte innehåll för arkiverade aktiviteter eller aktiviteter som ligger efter slutdatumet. Om du inaktiverar en avslutad aktivitet måste du spara aktiviteten igen för att Activity QA till jobbet.

 • Verksamhet som importeras till Target Standard/Premium (från Target Classic, till exempel) saknar stöd för QA-URL:er.

 • I Auto-Allocate och Recommendations verksamheter, modellen inte påverkas av de besök som gjorts i Activity QA.

 • Activity QA är klibbig. När du har bläddrat på en webbplats i Activity QA, Target sessionen måste förfalla eller så måste du ha Target släppa dig från Activity QA innan du kan se webbplatsen som en vanlig besökare. Använd Mål-QA-bokmärke att tvinga dig ut ur Activity QA.

  Du kan också tvinga dig ut manuellt genom att läsa in en sida på webbplatsen med at_preview_token parameter med ett tomt värde (till exempel https://www.mysite.com/?at_preview_token=).

 • Om du angav "URL is" när du skapade aktiviteten i den formulärbaserade dispositionen eller alternativ för sidleverans i Visual Experience Composer)fungerar inte QA-URL:en eftersom Activity QA lägger till URL-parametrar. Du löser det här problemet genom att klicka på QA-URL:en för att gå till webbplatsen, ta bort de tillagda parametrarna från URL:en och sedan läsa in den nya URL:en.

 • Om du har .js 1.x, Activity QA Läget är inte fast om du använder Safari eller en annan webbläsare som blockerar cookies från tredje part. I dessa fall måste du lägga till förhandsgranskningsparametrarna i varje URL som du navigerar till. Detsamma gäller om du har implementerat CNAME.

 • Om en aktivitet använder flera upplevelsemålgrupper (till exempel en amerikansk och brittisk webbplats som ingår i samma aktivitet) genereras inte QA-länkar för de fyra kombinationerna (Experience A/US Site, Experience A/UK Site, Experience B/US Site, Experience B/UK Site). Endast två QA-länkar (Experience A och Experience B) skapas, och användarna måste kvalificera sig för att rätt målgrupp ska kunna se sidan. En brittisk QA-person kan inte se den amerikanska webbplatsen.

 • Alla at_preview parametrar och värden är redan URL-kodade. För det mesta fungerar allt som förväntat. Vissa kunder måste dock läsa in utjämnare eller webbservrar som försöker koda frågesträngsparametrarna igen.

  På grund av den här dubbla kodningen, när Target försöker avkoda at_preview_token, Target kan inte extrahera rätt tokenvärde, vilket medför att förhandsvisningen inte fungerar.

  Adobe rekommenderar att du pratar med IT-avdelningen för att säkerställa att alla förhandsgranskningsparametrar är tillåtslista så att dessa värden inte förändras på något sätt.

  I följande tabell visas de parametrar som kan tillåtslista i din domän:

  Parameter Typ Värde Beskrivning
  at_preview_token Krypterad sträng Obligatoriskt. inget standardvärde En krypterad entitet som innehåller listan över kampanj-ID:n som kan köras i QA-läge.
  at_preview_index Sträng Tom Parameterns format är <campaignIndex> eller <campaignIndex>_< experienceIndex>
  Båda indexvärdena börjar med 1.
  at_preview_listed_activities_only Boolean (true/false) Standardvärde: false Om true anges alla kampanjer i at_preview_index parametrar bearbetas.
  Om värdet är "false" bearbetas alla kampanjer från sidan, även om de inte har angetts i förhandsgranskningstoken.
  at_preview_evaluate_as_true_audience_ids Sträng Tom Understreckavgränsad ("_") lista med segment-ID:n som alltid (på målinriktning- och rapporteringsnivå) ska utvärderas som "true" i omfånget av Target begäran.
  _AT_Debug Sträng Fönster eller konsol Konsolloggning eller nytt fönster.
  adobe_mc_ref Skickar den refererande URL-adressen för standardsidan till den nya sidan. Vid användning med AppMeasurement.js version 2.1 (eller senare), Adobe Analytics I används det här parametervärdet som den refererande URL:en på den nya sidan.
  adobe_mc_sdid Skickar Supplemental Data Id (SDID) och Experience Cloud Org Id från standardsidan till den nya sidan. Om du skickar dessa ID:n tillåts Analytics for Target (A4T) för att"sy ihop" Target begäran på standardsidan med Analytics begäran på den nya sidan.
 • The Target QA Mode Gränssnittet visar bara den första URL:en för en upplevelse i en flersidig aktivitet. Anta att du skapar ett resetest och går från URL1 till URL2. Om du vill gå till URL2 separat kopierar du alla URL-parametrar som finns mot URL1 och använder dem på URL2 efter att du har placerat ett "?" precis som i URL1.

 • Länkar för förhandsgranskning av aktivitet för sparade aktiviteter läses kanske inte in om det finns för många sparade aktiviteter på ditt konto. Försök med förhandsgranskningslänkarna igen. Arkivera sparade aktiviteter som inte längre används aktivt för att förhindra att problemet fortsätter att inträffa.

JavaScript-målbibliotek QA Mode kompatibilitet

Target stöder följande JavaScript-bibliotek:

I följande tabell visas de olika aktivitetstyperna och om Activity QA mode stöds för varje bibliotek:

Typ av aktivitet at.js 1.x at.js 2.x Platform Web SDK
A/B Test Ja Ja Ja
Auto-Allocate Ja Ja Ja
Auto-Target Nej Nej Nej
Automated Personalization (AP) Nej Nej Nej
Experience Targeting (XT) Ja Ja Ja
Multivariate Test (MVT) Ja Ja Ja
Recommendations Ja Ja Ja
OBSERVERA

Aktivitets-QA för AP-aktiviteter är för närvarande tillgängliga för utvalda kunder i ett Beta-program. Den här funktionaliteten blir tillgänglig för alla kunder efter en inledande testfas.

Förhandsgranska URL:er

URL:er för förhandsgranskning kan genereras för alla Target aktivitetstyper. Med förhandsgransknings-URL:er kan du visa innehåll direkt på webbplatsen innan aktiviteten är aktiv för förhandsgranskning och kvalitetskontroll. Förhandsgranska URL:er utan att ange målinriktning för att framtvinga visning av en viss upplevelse.

Mer information om hur URL:er för förhandsgranskning fungerar med Automated Personalization (AP) aktiviteter, se Förhandsgranska Automated Personalization-aktiviteter med URL:er för förhandsgranskning av upplevelse.

Få åtkomst till och dela en förhandsgransknings-URL från en aktivitets Overview klickar du på Activity QA länk.

OBSERVERA

The Activity QA länk och förhandsgransknings-URL:en är samma för alla andra aktiviteter än Target AP-aktiviteter.

I följande tabell visas de olika aktivitetstyperna och om funktionen för förhandsgransknings-URL:er stöds för varje bibliotek eller API:

Typ av aktivitet at.js 1.x at.js 2.x Platform Web SDK
A/B Test Ja Ja Ja
Auto-Allocate Ja Ja Ja
Auto-Target Ja Ja Ja
Automated Personalization (AP) Ja Ja Ja
Experience Targeting (XT) Ja Ja Ja
Multivariate Test (MVT) Ja Ja Ja
Recommendations Ja Ja Ja

På denna sida