Förstå ID-synkronisering och matchningsfrekvenser

Senaste uppdatering: 2021-12-15
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

En översikt över ID-synkroniseringsprocesser och matchningsfrekvenser i Experience Cloud Identity Service, inklusive Adobe Media Optimizer och ID-tjänsten.

ID-synkronisering och matchningsfrekvenser

ID-synkroniseringen matchar ID:n som tilldelats av ID-tjänsten till ID:n som tilldelats webbplatsbesökare av våra kunder. Exempel: ID-tjänsten har tilldelat besökar-ID 1234. En annan plattform känner den här besökaren med ID 4321. ID-tjänsten mappar dessa ID:n under synkroniseringsprocessen. Resultatet lägger till nya datapunkter i det som våra kunder vet om sina webbplatsbesökare. Och om ID-tjänsten inte kan matcha ett ID skapas ett nytt ID som används för framtida synkronisering.

Matcha frekvenser mäter och validerar effektiviteten i ID-synkroniseringsprocessen. Höga matchningsfrekvenser tyder på att en viss tjänst blir mer effektiv och ger åtkomst till en större webbpublik än en tjänst med låga matchningsfrekvenser. Att jämföra matchningsfrekvenser är ett kvantifierbart sätt att utvärdera olika integrerade annonseringsplattformar.

Säkerställa höga matchningsfrekvenser

En korrekt implementering hjälper till att säkerställa höga matchningsfrekvenser eftersom gör att ID-tjänsten kan ställa in de cookies den behöver för att fungera och synkronisera ID:n med aktiverade datapartners. Faktorer som långsamma internetanslutningar, datainsamling från mobila enheter eller trådlösa nätverk kan dock påverka hur väl ID-tjänsten samlar in, synkroniserar och matchar ID:n. Dessa klientsidesvariabler ligger utanför ID-tjänstens kontroll eller Adobe.

ID-synkroniseringsprocessen beskrivs

ID-tjänsten synkroniserar ID:n i realtid. Den här processen fungerar i webbläsaren i stället för via en server-till-server-dataöverföring. I följande tabell beskrivs stegen i ID-synkroniseringsprocessen.

Steg 1: Läs in sida

När en besökare kommer till din webbplats och läser in en sida, Visitor.getInstance funktionen skapar en CORS eller JSON-P-anrop till ID-tjänsten. ID-tjänsten svarar med en cookie som innehåller besökarens Experience Cloud ID (MID). MID är ett unikt ID som tilldelas varje besökare. Se även Cookies och Experience Cloud Identity Service.

Steg 2: Läs in iFrame

När sidans brödtext läses in läser ID-tjänsten in en iFrame som kallas för Destination Publishing iFrame. The Destination Publishing iFrame läser in i en annan domän än den överordnade sidan. Den här designen hjälper till att säkerställa sidprestanda och förbättrar säkerheten eftersom iFrame:

 • Läser in asynkront i relation till överordnad sida. Det innebär att den överordnade sidan kan läsas in oberoende av Destination Publishing iFrame. Inläsning av iFrame och inläsning av ID-synkroniseringspixlar inifrån iFrame påverkar inte den överordnade sidan eller användarupplevelsen.
 • Läser in så snabbt som möjligt. Om detta är för snabbt kan du läsa in iFrame efter fönstrets load-händelse (rekommenderas inte). Se idSyncAttachIframeOnWindowLoad för mer information.
 • Förhindrar att kod i iFrame får åtkomst till eller påverkar den överordnade sidan.

Se även Hur Experience Cloud Identity Service begär och anger ID:n….

Steg 3: Synkronisering av Fire ID

ID-synkroniseringen är en URL som utlöses i iFrame för målpublicering. Så som visas i det här generiska exemplet innehåller en URL för synkronisering av ett ID en partner och en omdirigerings-URL, som är en omdirigering tillbaka till Adobe som innehåller deras ID.

http://abc.com?partner_id=abc&sync_id=123&redir=http://dpm.demdex.net/ibs:dpid=<ADOBE_PARTNER_ID>&dpuuid=<PARTNER_UUID>

Se även ID-synkronisering för inkommande dataöverföringar.

Steg 4: Lagra-ID

Synkroniserade ID:n lagras på edge- och core data-servrar.

Synkroniseringstjänster hanterar ID-synkronisering

Termen Sync Services refererar till internal Experience Cloud tekniker som ansvarar för ID-synkronisering. Den här tjänsten är aktiverad som standard. Om du vill inaktivera det lägger du till en valfri variabel till ID-tjänsten Visitor.getInstance funktion. Synkroniseringstjänster matchar andra Experience Cloud ID som:

 • Tredje part Experience Cloud cookie-ID:n till första part Experience Cloud ID:n.

 • Förpart Experience Cloud cookie-ID:n till Adobe Media Optimizer (AMO) ID:n.

 • Tredje part Experience Cloud cookie-ID:n till tredjeparts dataleverantör och målplattforms-ID:n. Detta omfattar tjänster och plattformar som dataleverantörer, efterfrågeplattformar och/eller plattformar på utbudssidan, annonsnätverk, utbyten osv.

 • Förpart Experience Cloud cookie-ID:n till partner-ID:n mellan enheter.

ID-synkronisering med Adobe Advertising Cloud

Adobe Advertising Cloud (tidigare anropad Adobe Media Optimizer) är ett undantag från den iFrame-baserade ID-synkroniseringsprocessen. För Advertising Cloud är en betrodd domän, ID-synkronisering sker från den överordnade sidan i stället för i Destination Publishing iFrame. Under synkroniseringen anropas ID-tjänsten Advertising Cloud på cm.eversttech.net, som är ett äldre domännamn som används av Advertising Cloud innan Adobe förvärvar det. Skicka data till Advertising Cloud hjälper till att förbättra matchningsfrekvenser och är automatiskt för ID-tjänstkunder som använder version 2.0 (eller senare). Se även Advertising Cloud Cookies.

På denna sida