disableIdSyncs disableidsyncs

En valfri boolesk flagga som inaktiverar ID-synkronisering.

NOTE
Den här konfigurationen idSyncDisableSyncs och ändrat namn till disableIdSyncs den 18 januari 2018-versionen av v3.0.

Syntax: disableIdSyncs: true|false (standard är false.)

Exempel på kod

var visitor = Visitor.getInstance ("Insert Experience Cloud organization ID here",{
   trackingServer: "Insert tracking server here here",  //Same as s.trackingServer
   trackingServerSecure: "Insert secure tracking server here",  //Same as s.trackingServerSecure

   //For CNAME support only. Exclude these variables if you're not using CNAME
   marketingCloudServer: "Insert tracking server here",
   marketingCloudServerSecure: "Insert secure tracking server here",

   //Function variable
   disableIdSyncs: true
});
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a