Adobe Experience Cloud Identity Service

Experience Cloud Identity Service aktiverar det gemensamma identifieringsramverket för Experience Cloud program och tjänster. Det fungerar genom att tilldela ett unikt, beständigt ID som kallas Experience Cloud-ID (ECID) till en besökare.

Förstå de viktigaste entiteterna i identiteten

För att få en bättre förståelse för hur Adobe kan hjälpa till att identifiera besökare unikt och lösa identitetsinformation kan du göra följande:

  • Experience Cloud Identity Service: Experience Cloud Identity Service ansvarar för att ställa in Experience Cloud-ID (ECID). Mer information finns i Experience Cloud Identity Service - översikt.
  • Experience Cloud ID (ECID): ECID är ett delat ID-namnområde som används i Adobe Experience Platform- och Adobe Experience Cloud-program för att identifiera människor och enheter. Mer information om ECID finns i ECID - översikt.
  • Experience Platform Identity Service: Experience Platform Identity Service ger er en heltäckande bild av era kunder och deras beteende genom att överbrygga identiteter mellan olika enheter och system. Mer information finns i Experience Platform Identity Service - översikt.

Komma igång

Experience Cloud ID JavaScript-bibliotek

JavaScript för Experience Cloud Identity Service finns på: https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/id-service/releases

Nya och aktuella objekt

Versionsinformation

Version 4.4 17 juli 2019 innehåller stöd för SHA-256-hash-algoritm som gör att du kan skicka in kund-ID:n eller e-postadresser och skicka ut hash-kodade ID:n.

Version 4.0 12 februari 2019 innehåller Anmälningstjänst används för att identifiera om du kan placera en cookie på en användares enhet eller webbläsare när du besöker din webbplats.

Experience Cloud-resurser

På denna sida