ECID - översikt

Experience Cloud ID (ECID) är ett delat ID-namnutrymme som används i Adobe Experience Platform- och Adobe Experience Cloud-program.

ECID utgör grunden för kundidentiteten. Med tanke på Identity Serviceanvänds ECID som primärt ID för enheter och som basnod för identitetsdiagram.

Med ECID kan man

  • Lägg till ett personcentrerat sammanhang för identiteter, så att ni kan marknadsföra till verkliga personer i stället för till enheter.
  • Synkronisera med partners.
  • Koppla länkar i par för att ansluta till offline-ID eller andra ID:n till diagrammet.

För att kunna identifiera dina onlineanvändare måste du ha ECID som identifierar dina besökare i alla program i Adobe Experience Cloud.

Nästa steg och ytterligare resurser

Följande dokumentation ger ytterligare resurser för att förstå ECID mellan olika plattformar och Experience Cloud-program:

recommendation-more-help
64963e2a-9d60-4eec-9930-af5aa025f5ea