Datatyper som stöds i segmenteringstjänsten

Senaste uppdatering: 2023-11-14
 • Ämnen:
 • Segments
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Alla XDM-datatyper (Experience Data Model) stöds i Adobe Experience Platform segmenteringstjänst. Reglerna som utgör en segmentdefinition är kontextualiserade med följande datatyper.

Strängdata

Segmentdefinitioner använder strängdata för att definiera icke-numeriska begränsningar för målgrupper, till exempel"landsnamn" eller"lojalitetsprogramnivå".

Strängdata inkluderas i segmentdefinitioner med hjälp av logiska, inkluderande/exklusiva och jämförelsesatser. När ett strängattribut har lagts till i segmentdefinitionen kan du använda strängrelevanta satser för att utvärdera det mot andra strängfält.

Utdragstyp Exempel
Logisk and, or, not
Inkluderande/exklusiv include, must exist, exclude, must not exist
Jämförelse equals, does not equal, contains, starts with

Datumdata

Med datumdata kan du tilldela tidsbaserade kontexter till dina segmentdefinitioner, antingen genom att använda specifika start-/slutdatum eller genom att använda datumrelevanta satser enligt tabellen nedan. En implementering kan skapa en målgrupp med kunder som har interagerat med ert varumärke när som helst i år och har också varit aktivt inom de senaste dagarna.

Exempelfält Datumrelevanta kontoutdrag Tidslinje
person.firstPurchase today, yesterday, this month, this year Relevant för den dag då segmentdefinitionen skapades.
person.lastPurchase in last, during, before, after, within Relevant inom en given vecka/månad.

Experience Events

Som ett Adobe Experience Platform-schema XDM ExperienceEvents registrera explicita och implicita kundinteraktioner med Platform-integrerade program, inklusive en ögonblicksbild av systemet när interaktionen ägde rum. ExperienceEvents är faktauppgifter. Därför är de en datakälla som är tillgänglig för dig under segmentdefinitionen.

Som framgår av tabellen nedan återges händelsedata med nyckelord som hjälper till att förfina händelsebeteendet och ange händelseattribut.

Nyckelord Använd
Inkludera/exkludera Beskriver hur händelsen beter sig genom att data inkluderas eller utelämnas.
Alla Hjälper till att bestämma antalet kvalificerade segmentdefinitioner.
Växlingsknappen Använd tidsregel Innehåller datumdata.
Lika med, är inte lika med, börjar med, startar inte med, slutar med, slutar inte med, innehåller, inte innehåller, finns, finns inte Innehåller strängdata.

Dela målgrupper

Externa målgrupper kan också användas som komponenter i en ny segmentdefinition och lägga till deras attributregler i de nya segmentdefinitionerna.

För närvarande stöds endast Adobe Audience Manager som extern publik, och ytterligare källor aktiveras i framtiden. Mer information om hur du använder Adobe Audience Manager målgrupper med Platform finns i guide för målgruppsdelning i Adobe Audience Manager-dokumentationen.

Segmentdefinitionsdelning

Segmentdefinitioner som har skapats i Platform kan användas i andra Adobe Experience Cloud bastjänster. Om du vill aktivera den här funktionen måste du kontakta din lösningsarkitekt eller din konsult.

Andra datatyper

Förutom de datatyper som nämns ovan innehåller listan över datatyper som stöds även:

 • Uniform resource identifier (URI)
 • Enum
 • Siffra
 • Lång
 • Heltal
 • Kort
 • Byte
 • Boolean
 • Array
 • Objekt
 • Mappa

På denna sida