Översikt över sociala mål

Översikt

Med sociala destinationer kan ni aktivera profiler för era kampanjer för målgruppsanpassning, personalisering och nedtryckning baserat på hashad-e-post.

Sociala destinationer som stöds

Adobe Experience Platform har för närvarande stöd för följande sociala mål:

Anslut till ett nytt socialt mål

För att kunna skicka segment till sociala mål för era kampanjer måste Plattform först ansluta till destinationen. Se självstudiekurs om att skapa mål för detaljerad information om hur du konfigurerar ett nytt mål.

På denna sida