Översikt över sociala mål

Senaste uppdatering: 2023-07-14
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Översikt

Med sociala destinationer kan ni aktivera profiler för era kampanjer för målgruppsanpassning, personalisering och nedtryckning baserat på hashad-e-post.

Sociala destinationer som stöds

Adobe Experience Platform har för närvarande stöd för följande sociala mål:

Anslut till ett nytt socialt mål

För att kunna skicka målgrupper till sociala mål för era kampanjer måste Platform först ansluta till målet. Se självstudiekurs om att skapa mål för detaljerad information om hur du konfigurerar ett nytt mål.

På denna sida