Konfigurera OSGi-inställningar för förhandsgranskningsnivån

Senaste uppdatering: 2023-06-29

AEM erbjuder en förhandsvisningstjänst för webbplatser som gör att utvecklare och innehållsförfattare kan förhandsgranska webbplatsens slutliga upplevelse innan den når publiceringsmiljön och är tillgänglig för allmänheten.

Det underlättar förhandsgranskning av en rad upplevelser som annars inte skulle vara synliga från författarmiljön. Exempel: sidövergångar, upplevelsefragment och annat innehåll på publiceringssidan.

OSGi-egenskapsvärdena för förhandsvisningsskiktet ärvs från publiceringsskiktet. Värdena för förhandsvisningsskiktet kan dock skilja sig från publiceringsskiktet genom att ställa in service parameter till värdet preview.

OBSERVERA

Mer information om förhandsvisningsmiljöerna finns i Hantera miljöer.

Konfigurera OSGi-inställningarna för förhandsgranskningsnivån

Följande exempel på en OSGi-egenskap avgör URL:en för en integreringsslutpunkt.

[
{
"name":"INTEGRATION_URL",
"type":"string",
"value":"http://s2.integrationvendor.com",
"service": "preview"
}
]

Mer information finns i det här avsnittet i OSGi-konfigurationsdokumentationen.

Förhandsvisa felsökning med Developer Console

Följ de här stegen för att felsöka förhandsvisningsnivån med hjälp av Developer Console:

  • I Developer Console, välj antingen — All Preview — eller en produktionsmiljö som innehåller föregående i namnet
  • Generera relevant information för förhandsvisningsinstansen Se Hantera miljöer om du vill ha mer information om hur du hämtar URL:er för dina miljöer.

På denna sida