Förhandsgranska innehåll previewing-content

AEM erbjuder en tjänst för förhandsgranskning av webbplatser som gör att utvecklare och innehållsförfattare kan förhandsgranska webbplatsens slutresultat innan den når publiceringsmiljön och blir tillgänglig för allmänheten.

Det gör det lättare att förhandsgranska sidor som annars inte skulle vara synliga i redigeringsmiljön, som sidövergångar och annat innehåll på publiceringssidan.

NOTE
Som innehållet publicerad till förhandsvisningsmiljön är den tillgänglig via URL (så behöver inte åtkomst till AEM).

Mer information om förhandsvisningsmiljöerna finns i Hantera miljöer.

Publicera innehåll för förhandsgranskning publishing-content-to-preview

Du kan publicera innehåll till förhandsgranskningstjänsten med Hanterad publikation Gränssnitt.

 1. Markera den eller de sidor du vill skicka för förhandsgranskning i webbplatskonsolen och klicka på knappen Hantera publikation -knappen.

 2. I följande guide väljer du Förhandsgranska som mål.

  hanterad publikation

 3. Klicka Nästa och sedan Publicera för att bekräfta.

 4. I en dialogruta visas URL:er för att komma åt innehållet i förhandsvisningsmiljön.

  note note
  NOTE
  Som innehållet publicerad till förhandsvisningsmiljön är den tillgänglig via URL (så behöver inte åtkomst till AEM).

Du kan även använda de URL-adresser som visas i guiden för att visa förhandsgranskningsinnehållet, men du kan också lägga till preview- till publicerings-URL:en för produktionsinstansen.

https://preview-p<programID>-e>environmentID>.adobeaemcloud.com/<pathtopage>.html

Se dokumentet Hantera miljöer om du vill ha mer information om hur du hämtar URL:er för dina miljöer.

Innehåll kan också publiceras för förhandsgranskning med en arbetsflöde för publicera innehållsträd med agentId parametern inställd på preview eller genom att använda replikerings-API med AgentFilter konfigurerad för förhandsgranskning.

Avpublicera innehåll från förhandsgranskning unpublishing-content-from-preview

Avpublicera innehåll från Förhandsgranska miljön är i stort sett samma process som avpublicera sidor från Publicera miljö.

Den enda skillnaden är att du kan välja Mål att Förhandsgranska.

Ytterligare information further-information

Se även:

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab