Skicka ett anpassat formulär till Adobe Workfront Fusion

Senaste uppdatering: 2024-02-21
 • Skapat för:
 • Admin
  User

Funktionen är tillgänglig i ett program för tidig användning. Du kan skriva till aem-forms-early-adopter-program@adobe.com från ditt officiella e-post-id för att gå med i det tidiga adopterprogrammet och begära åtkomst till funktionen.

Adobe Workfront Fusion automatiserar processen för att upprepa samma uppgifter, som dokumentgodkännandearbetsflöden, e-postfiltrering och sortering, så att du kan fokusera på nya uppgifter istället för på återkommande. Adobe Workfront Fusion innehåller flera scenarier. Ett scenario består av en serie moduler som utför dataöverföring mellan program och webbtjänster. I ett scenario lägger du till olika steg (moduler) för att automatisera en uppgift.

Med Workfront Fusion kan du till exempel skapa ett scenario där du samlar in data med adaptiv form, bearbetar data och skickar data till ett datalager för arkivering. När ett scenario har konfigurerats utför Workfront Fusion automatiskt uppgifterna när en användare fyller i ett formulär och uppdaterar datalagret sömlöst.

AEM Forms as a Cloud Service har en OOTB-anslutning för att ansluta och skicka ett adaptivt formulär till Adobe Workfront Fusion. Att skicka in ett formulär till Adobe Workfront Fusion kan ge flera fördelar:

 • Man kunde smidigt överföra data från inskickade formulär till Workfront Fusion-arbetsflöden.
 • Det hjälper till att automatisera olika uppgifter som triggas av inskickade formulär. Det kan vara att initiera projekt, tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, skicka meddelanden och uppdatera projektstatus - allt utan manuell åtgärd.
 • Alla inskickade formulär som samlats in i Workfront Fusion kan vara en enda källa till sanning för projektrelaterad information

Krav för att integrera AEM Forms med Adobe Workfront Fusion

För att upprätta en anslutning mellan Workfront Fusion och AEM Forms krävs följande:

Integrera AEM Forms med Adobe Workfront Fusion

1. Skapa ett Workfront-scenario

Så här skapar du ett Workfront-scenario:

 1. Skapa ett scenario
 2. Lägga till en webbkrok i ett scenario
 3. Lägga till en anslutning till en webkrok

Skapa ett scenario

Så här skapar du ett scenario:

 1. Logga in på Workfront Fusion Account.

 2. Klicka Scenarios Delningsikon till vänster.

 3. Klicka Create a new scenario i det övre högra hörnet på sidan. En sida för att skapa ett nytt scenario visas på skärmen.

 4. Välj New scenario i det övre vänstra hörnet på sidan och skriv ett namn för scenariot.

 5. Klicka på frågetecknet och kontrollera att du lägger till den första modulen som AEM Forms.

  Lägga till en AEM Forms-modul

  The Watch for Form Events visas.

  OBSERVERA

  Den första modulen måste läggas till som AEM Forms.

 6. Välj Watch for Form Events visas en dialogruta och ett fönster där du kan lägga till en webkrok.

Lägg till en webkrok

Lägg till en webkrok

Så här lägger du till en webkrok:

 1. Klicka Add och Add a webhook visas.

 2. Ange ett webbkroknamn.

  OBSERVERA

  Vi rekommenderar att du noga väljer ditt webkrok-namn eftersom det angivna webkroknamnet visas i AEM.

 3. Klicka Add för att lägga till en ny anslutning. The Create a Connection visas.

Lägga till en anslutning till en webkrok

Lägg till en anslutning

Så här lägger du till en anslutning:

 1. Ange en Connection Name i Create a Connection -dialogrutan.

 2. Välj Miljö och Typ i listrutan.

 3. Ange Instans-URL.

  OBSERVERA

  Instans-URL är den unika webbadressen som pekar på en viss AEM Forms-instans.

  Du kan hämta inloggningsuppgifter från utvecklarkonsolen krävs för att skapa en anslutning.

 4. Ersätt ims-na1.adobelogin.com i IMS-slutpunkt med värdet för imsEndpoint från inloggningsuppgifterna för tjänsten i Developer Console.

  OBSERVERA

  Behåll https:// i IMS-slutpunkt textrutan när du lägger till imsEndpoint URL.

 5. Ange följande värden i dialogrutan Create a Connection dialogruta:

  • Ange Klient-ID med värdet för clientId från inloggningsuppgifterna för tjänsten i Developer Console.
  • Ange Klienthemlighet med värdet för clientSecret från inloggningsuppgifterna för tjänsten i Developer Console.
  • Ange Tekniskt konto-ID med värdet för id från inloggningsuppgifterna för tjänsten i Developer Console.
  • Ange Organisations-ID med värdet för org från inloggningsuppgifterna för tjänsten i Developer Console.
  • Meta-omfång med värdet för metasskop från inloggningsuppgifterna för tjänsten i Developer Console.
  • Privata nycklar med värdet för privateKey från inloggningsuppgifterna för tjänsten i Developer Console.
  OBSERVERA
  • För Privat nyckel, ta bort \r\n från värdet.
   Om värdet för den privata nyckeln till exempel är:
   \r\nIJAVO8GDYAOZ9jMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDAxL\r\nMy1lMTUxODMxLWNtc3RnLWludGVncmF0aW9uLTAwefter att du tagit bort \r\n från den privata nyckeln ser nyckeln ut så här, med båda värdena på en separat rad:

  IJAVO8GDYAOZ9jMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDAxL

  My1lMTUxODMxLWNtc3RnLWludGVncmF0aW9uLTAw

  • Du kan också hämta en privat nyckel eller ett certifikat från filen genom att välja Extract -knappen.
 6. Klicka Fortsätt.

  Den skapade anslutningen visas i listrutan i Connection i Add a webhook -dialogrutan.

 7. Välj den skapade anslutningen Connection i listrutan.

 8. Klicka på Save.

 9. Klicka OK och spara ändringarna för scenariot.

 10. Aktivera scenariot genom att klicka på knappen PÅ/AV i scenarieredigeraren.

OBSERVERA

Om du inte aktiverar Workfront-scenariot kan det inte identifieras och om du ställer in skicka-åtgärden på Workfront blir överföringen misslyckad.

2. Konfigurera en åtgärd för att skicka ett adaptivt formulär för Workfront Fusion

Du kan konfigurera skicka-åtgärden för Workfront Fusion för:

Konfigurera åtgärden skicka för det nya adaptiva formuläret för Workfront Fusion

Så här konfigurerar du skickaåtgärden för det nya adaptiva formuläret för Workfront Fusion:

 1. Logga in på din AEM.

 2. Gå till Forms > Forms and Documents > Create > Adaptive Form. The Create Form visas.

 3. Välj en adaptiv formulärmall från Source -fliken.

 4. Välj ett tema på menyn Style -fliken.

  Skicka åtgärd för Workfront Fusion

 5. Välj Invoke a WorkFront Fusion Scenario från Submission -fliken.

 6. Välj den skapade webbkroken på menyn Options i Properties -fönstret.

  OBSERVERA

  Webbkroknamnet för Workfront-scenariot visas i Alternativ listruta.

 7. Klicka på Create.

 8. Ange namnet på det nya adaptiva formuläret och klicka på Create.

Konfigurera skicka-åtgärd för befintligt adaptivt formulär för Workfront Fusion

Så här konfigurerar du skickaåtgärden för det befintliga adaptiva formuläret för Workfront Fusion:

 1. Logga in på din AEM.

 2. Gå till Forms > Forms and Documents.

 3. Markera ett adaptivt formulär och öppna formuläret i redigeringsläge.

 4. Öppna innehållsläsaren och välj Guide Container som ingår i det adaptiva formuläret.

 5. Klicka på egenskaperna för stödlinjebehållaren Stödlinjeegenskaper -ikon. Dialogrutan Adaptiv formulärbehållare öppnas.

  Skicka åtgärd för Workfront Fusion

 6. Öppna Submission -fliken.

 7. Välj Submit action as Invoke a WorkFront Fusion Scenario

 8. Välj Workfront Fusion scenario i listrutan.

 9. Klicka på Done.

Bästa praxis

 • Vi rekommenderar att du noga väljer webbhollänsnamn eftersom det inte finns något sätt att hämta scenarionamnet vid AEM. Om du ändrar webkroknamnet i framtiden återspeglas det inte i listrutan för AEM Forms-åtgärden Skicka.
 • Ett scenario kan ha flera webkroklänkar, men vid en tidpunkt är bara en webkrok aktiv. Vi rekommenderar att du tar bort den olänkade webkroken så att den inte visas i listrutan AEM Forms Skicka-åtgärd.

Relaterade artiklar

På denna sida