Introduktion av resurser som Cloud Service

Adobe Experience Manager Assets som Cloud Service erbjuder en molnbaserad, PaaS-lösning som gör att företag inte bara kan utföra sin digitala resurshantering och Dynamic Media-åtgärder snabbt och effektivt, utan även använda nästa generations smarta funktioner, som AI/ML, inifrån ett system som alltid är aktuellt, alltid tillgängligt och alltid är inlärningsbart.

Samtidig förtäring av många resurser eller komplexa resurser är en resurskrävande uppgift för en författarinstans i Experience Manager. Den primära instansen förbrukar mycket processorkraft, minne och I/O-resurser när resurser läggs till, bearbetas eller till och med migreras. Sådana prestandaproblem påverkar redigering och surfning hos slutanvändarna.

Företag behöver stöd för en mängd olika filformat och innehållsupplösningar för användning på flera enheter, i olika geografiska områden och på flera språk. Resurshanterings- och lagringskrav kräver resurser och funktioner som kan överbelasta en traditionell lösning. Ibland ger inte tekniska begränsningar av behandlingen av tillgångar de resultat man önskar och i andra fall är kostnaden för lagring ett hinder för vinstmarginalerna.

Börja med att förstå fördelarna med ett molnbaserat erbjudande. Se vad som står på notable ändringar av Experience Manager som Cloud Service som också påverkade Experience Manager Assets och som följde upp ändringar i tillgångar.

Läs vidare för att lära dig mer om information om de nya Assets-funktionerna och kända problem. Se en lista med borttagna eller inaktuella funktioner om du vill veta vad som har tagits bort i den här versionen och se det här lista över kommande funktioner för att veta vad som kommer inom kort. Slutligen, förstå Experience Manager villkoren med hjälp av detta ordlista.

Lösningsfördelar

Nedan beskrivs de viktigaste fördelarna med Assets som Cloud Service. Mer information finns på översikt över Experience Manager som Cloud Service.

  • Moderna molntjänster för bearbetning av resurser: De nya mikrotjänsterna är en molnbaserad, skalbar, tillförlitlig och problemfri tjänst för bearbetning av resurser.
  • Mycket skalbar: Elastisk skalbarhet för alla typer av driftsättningar. Praktiskt taget obegränsade resurser som finns tillgängliga on-demand, vid behov. Sparar kostnaden för överdesign jämfört med ett traditionellt system.
  • Senaste programvara: Alltid aktuell och alltid uppdaterad. Alla användare har bara den senaste programvaran med alla korrigeringar, funktioner, säkerhet och felkorrigeringar tillgängliga. Utvecklare och integratörer arbetar med den senaste uppsättningen API:er utan problem med stöd för flera versioner.
  • Alltid online: Noll driftavbrott (0dt) tack vare instansen som distribuerats i ett kluster med säkerhetskopior och redundans. Uppgraderingar är också 0dt.
  • Konstantövervakning: Övervakningen av systemet är automatiserade och inbyggda kontroller och utlösare som hjälper till att upprätthålla prestanda, tillgänglighet och övergripande tillförlitlighet.
  • Smidig driftsättning: Experience Manager i molnfunktionerna är helt automatiserade och kräver ingen manuell åtgärd. För automatiserad driftsättning automatiserar komponenten Cloud Manager (CM) byggandet av driftsättningsbara Docker-bilder som innehåller din anpassade kod.

Nya Assets-funktioner

De viktiga nya funktionerna är:

På denna sida