Checka in och checka ut filer i Experience Manager DAM

Senaste uppdatering: 2023-05-16
 • Skapat för:
 • User
Version Artikellänk
AEM 6.5 Klicka här
AEM as a Cloud Service Den här artikeln

Adobe Experience Manager Assets Med kan du checka ut resurser för redigering och checka in dem igen när du har gjort ändringarna. När du har checkat ut en resurs kan bara du redigera, kommentera, publicera, flytta eller ta bort resursen. När du checkar ut en resurs låses den. Andra användare kan inte utföra någon av dessa åtgärder på resursen förrän du checkar in resursen igen på Assets. De kan dock fortfarande ändra metadata för den låsta resursen.

Om du vill kunna checka ut/in resurser måste du ha skrivbehörighet för dem.

Den här funktionen förhindrar att andra användare åsidosätter ändringar som gjorts av en författare där flera användare samarbetar i redigeringsarbetsflöden mellan team.

Checka ut resurser

 1. Från Assets väljer du den resurs du vill checka ut i användargränssnittet. Du kan också välja flera resurser att checka ut.

 2. Klicka på Checkout i verktygsfältet. The Checkout alternativ växlar till Checkin.
  Logga in som en annan användare om du vill kontrollera om andra användare kan redigera den utcheckade resursen. Ikonen låsikon för utcheckning visas på miniatyrbilden för den resurs som du har checkat ut.

  utcheckningsikon i kortvyn

  Markera resursen. Observera att verktygsfältet inte visar några alternativ som gör att du kan redigera, kommentera, publicera eller ta bort resursen.

  chlimage_1-472

  Om du vill redigera metadata för den låsta resursen klickar du på View Properties.

 3. Klicka Edit om du vill öppna resursen i redigeringsläge.

 4. Redigera resursen och spara ändringarna. Beskär till exempel bilden och spara. Du kan också välja att anteckna eller publicera resursen.

 5. Välj den redigerade resursen i Assets och klicka Checkin i verktygsfältet. Den ändrade resursen checkas in i Assets och är tillgänglig för andra användare för redigering.

Tvingad incheckning

Administratörer kan checka in resurser som är utcheckade av andra användare.

 1. Logga in på Assets som administratör.

 2. Från Assets användargränssnittet väljer en eller flera resurser som har checkats ut av andra användare.

  chlimage_1-476

 3. Klicka på Release Lock i verktygsfältet. Resursen checkas in igen och är tillgänglig för redigering för andra användare.

God praxis och begränsningar

 • Du kan ta bort en mapp som innehåller utcheckade resursfiler. Innan du tar bort en mapp kontrollerar du att inga digitala resurser är utcheckade av användarna.

Se även

På denna sida