AEM Headless Translation Journey

Börja här för en guidad resa genom att översätta ert headless-innehåll med AEM kraftfulla översättningsverktyg.

Introduktion

Headless-implementering blir allt viktigare för att leverera upplevelser till er målgrupp, oavsett var de finns och oavsett kanal, region eller språkområde.

Den Headless-implementeringen förskjuter hantering av sidor och komponenter på samma sätt som traditionella lösningar med fullständiga stackar och fokuserar på att skapa kanalneutrala, återanvändbara fragment av innehåll och deras flerkanalsleverans. Med AEM kraftfulla översättningsverktyg kan dessa återanvändbara fragment enkelt översättas och levereras till er målgrupp oavsett var den befinner sig.

Den här guiden leder dig igenom de viktigaste rubrikfria översättningsämnena så att du när du är klar:

  • Få en översikt över vad headless content delivery är.
  • Få en grundläggande förståelse AEM headless-funktioner.
  • Förstå AEM översättningsfunktioner och hur de relaterar till headless-innehåll.
  • Har möjlighet att börja översätta sitt eget headless-innehåll.

Målet är att ge er en bred förståelse för headless-teknik, hur AEM tjänar headless-innehåll och hur ni kan översätta det. Om du inte är bekant med något av dessa ämnen är detta den idealiska platsen att börja på.

Om du redan är bekant med AEM, headless och translation kanske du redan har grundläggande kunskaper om den här resan. Överväg att läsa vår tekniska dokumentation som är länkad under ytterligare resursavsnitt nedan.

AEM dokumentationsresor

En dokumentationsresa binder samman många olika och kanske komplicerade ämnen och funktioner genom att tillhandahålla en berättarröst som hjälper läsaren, som kan vara ny att AEM, förstå och lösa ett affärsproblem från början till slut, samtidigt som man antar minimala tidigare ämnesområden eller AEM kunskap.

Dokumentation Journeys bygger på principer för god praxis, grundade på Adobe senaste forskning, beprövade implementeringserfarenheter från Adobe konsulter och återkoppling från kundprojekt.

Om du vill veta hur Adobe rekommenderar att man löser problem med headless business case med AEM, AEM Headless Journeys var du ska börja.

Målgrupp

Den här resan är utformad för översättningsspecialistpersonal, som ofta kallas översättningsprojektledare eller TPM. Den här resan innehåller krav, steg och tillvägagångssätt för att översätta headless-innehåll i AEM. Resan kan definiera ytterligare personligheter som översättningsspecialisten måste interagera med, men utgångspunkten för resan är översättningsspecialistens.

På den här resan förutsätts det att läsaren har erfarenhet av att översätta innehåll i ett stort CMS-system, men man utgår inte från någon kunskap om headless-teknik eller -AEM.

Följande personer interagerar på den här resan.

Persona Beskrivning Roll på resan
Översättningsspecialist Definierar vilket innehåll som ska översättas och hanterar dessa arbetsflöden Målgrupp för denna resa
Innehållsförfattare Skapar och hanterar innehåll som levereras utan problem Innehållsförfattare skapar innehåll som översättningsspecialisten måste översätta.
Administratör Hanterar AEM grundinställningar och konfiguration Översättningsexperten arbetar tillsammans med administratören för att göra konfigurationsändringar som behövs för översättning, till exempel installation av en översättningsanslutning.
Innehållsarkitekt Analyserar kraven för de data som måste levereras utan huvud och definierar strukturen för dessa data Översättningsspecialister arbetar med innehållsarkitekten för att definiera hur innehållet ska ordnas så att det enkelt kan översättas.

Information under denna resa kan förstås vara användbar för alla personer, men viss information kan vara överflödig för vissa roller. Stanna kvar på kommande resor som omfattar ytterligare roller.

The Headless Translation Journey

Du kommer att utforska många ämnen under den här resan. I följande artiklar får du grundläggande kunskaper om hur du översätter headless-innehåll i AEM och länkar till detaljerad teknisk dokumentation.

Även om du kan gå direkt till en viss del av resan bygger många koncept på en del i tidigare artiklar. Om du inte har använt rubrikfri översättning i AEM rekommenderar vi att du börjar i början och fortsätter sekventiellt.

# Artikel Beskrivning
0 AEM Headless Translation Journey Det här dokumentet
1 Lär dig mer om headless-innehåll och hur du översätter det i AEM Lär dig headless-koncept, hur de mappas till AEM och teorin om AEM översättning.
2 Kom igång med AEM headless translation Lär dig hur du ordnar ditt headless-innehåll och hur AEM översättningsverktyg fungerar.
3 Konfigurera översättningskopplingen Lär dig hur du ansluter AEM till en översättningstjänst.
4 Konfigurera översättningsregler Lär dig hur du definierar översättningsregler för att identifiera innehåll för översättning.
5 Översätta innehåll Använd översättningskopplingen och reglerna för att översätta ditt headless-innehåll.
6 Publicera översatt innehåll Lär dig hur du publicerar översatt innehåll och uppdaterar översättningen när det underliggande innehållet uppdateras.

What's Next

Du är nu redo att sätta igång med din Adobe headless översättningsresa. Vi rekommenderar att du fortsätter till nästa del av resan och läser artikeln Lär dig mer om headless-innehåll och hur du översätter det i AEM

Ytterligare resurser

Dokumentationsresor visar hur AEM löser ett affärsproblem genom att tillhandahålla en berättelse som vägleder dig genom komplexa, sammanhörande processer och funktioner. En resa visar hur flera funktioner fungerar tillsammans för att tillgodose ett enda affärsbehov.

Som sådana resor är utformade för att stå på egen hand. Ett antal av dem kan dock vara relaterade till varandra. Kolla in de här extra resorna för mer information om hur AEM kraftfulla funktioner fungerar tillsammans.

  • Headless Authoring Journey - Börja här för att få en guidad resa genom de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i AEM, deras funktioner och hur du modellerar ditt innehåll i ditt första headless-projekt.
  • Headless Architect Journey - Börja här för att få en introduktion till de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i Adobe Experience Manager och hur du skapar material för ditt projekt.
  • AEM Headless Developer Journey - Börja här för att få en guidad resa genom de kraftfulla och flexibla headless-funktionerna i AEM, deras funktioner och hur du kan utnyttja dem i ditt första utvecklingsprojekt.
  • AEM teknisk dokumentation - Om du redan har en god förståelse för AEM och headless-teknik kan du behöva läsa våra detaljerade tekniska dokument direkt.
  • AEM Headless-självstudiekurser - Om du föredrar att lära dig genom att göra något och är tekniskt inriktad kan du ta del av våra praktiska självstudiekurser ordnade efter API och ramverk, som utforskar att skapa och använda program som bygger på AEM Headless.

På denna sida