Headless Development for AEM 6.5 Sites headless-development

Läs om hur AEM 6.5 kraftfulla headless-funktioner som Content Models, Content Fragments och GraphQL API fungerar tillsammans så att ni kan hantera era upplevelser centralt och leverera dem i alla kanaler.

Ökning overview

Headless-implementering blir allt viktigare för att ni ska kunna leverera upplevelser till er målgrupp, oavsett var de finns och kanal.

Den Headless-implementeringen förskjuter hantering av sidor och komponenter på samma sätt som traditionella lösningar med kompletta stackar och hybridlösningar och fokuserar på att skapa kanalneutrala, återanvändbara fragment av innehåll och deras flerkanalsleverans. Det är ett modernt och dynamiskt utvecklingsmönster för implementering av webbupplevelser.

AEM implementeringsmodeller

Jämför Headful och Headless headful-headless

Det här dokumentet fokuserar på den fullständiga headless-implementeringsmodellen för AEM. Däremot behöver headful kontra headless inte vara ett binärt val i AEM. Headless-funktioner kan användas för att hantera och leverera innehåll till olika slutpunkter och samtidigt göra det möjligt för innehållsförfattare att redigera single page-applikationer. Allt i AEM.

TIP
Mer information finns i dokumentet Headful and Headless in AEM.

AEM 6.5 och Headless aem-headless

AEM 6.5 är ett flexibelt verktyg för den headless-implementeringsmodellen med tre kraftfulla tjänster:

 1. Innehållsmodeller

  • Innehållsmodeller är strukturerade representationer av innehåll.
  • Dessa definieras av informationsarkitekter i AEM Content Fragment Model Editor.
  • Innehållsmodeller fungerar som bas för innehållsfragment.
 2. Innehållsfragment

  • Innehållsfragment är instansieringar av innehållsmodeller.
  • Dessa skapas av innehållsförfattare med AEM Content Fragment Editor.
  • De lagras i AEM Assets och hanteras i användargränssnittet för Assets Admin.
 3. Innehålls-API för leverans

Dina första steg med AEM headless first-steps

Det finns flera resurser som du kan använda för att komma igång med AEM headless-funktioner. De är avsedda för olika användningsområden, men ger alla en bra översikt över AEM rubrikfria funktioner.

Resurs
Beskrivning
Typ
Målgrupp
Beräkna. Tid
Headless Developer Journey
För användare som inte har AEM eller använder headless kan du börja här för att få en omfattande introduktion till AEM och dess headless-funktioner, från teorin om headless till att börja med ditt första headless-projekt.
Guide
Utvecklare nya för AEM och utan huvud
1 timme
Starthandbok för Headless
För erfarna AEM-användare som behöver en kort sammanfattning av AEM headless-funktioner kan du ta en titt på den här snabbstartsöversikten.
Snabbstart
Utvecklare, administratörer med AEM
20 minuter
Komma igång med självstudiekurs AEM Headless Handless
Om du föredrar en praktisk metod och är bekant med AEM, kommer den här självstudiekursen att dyka direkt i ett enkelt headless-projekt.
Självstudiekurs
Utvecklare
2 timmar
AEM Developer Portal
Den här resurssamlingen tillhandahålls för både nya- och erfarna-utvecklare.
Resurser
Utvecklare
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2