Adobe Experience Manager och Creative Cloud bästa praxis för integrering

Senaste uppdatering: 2023-11-09
 • Skapat för:
 • User
  Admin
Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln

Adobe Experience Manager Assets är en DAM-lösning (Digital Asset Management) som kan integreras med Adobe Creative Cloud för att hjälpa DAM-användare att samarbeta med kreativa team och effektivisera samarbetet när det gäller att skapa innehåll.

Adobe Creative Cloud ger kreativa team ett ekosystem av lösningar och tjänster som hjälper dem att skapa digitala resurser. Den innehåller program för dator och mobil, molntjänster som lagring med datorsynkronisering eller webbupplevelse samt marknadsplatser som Adobe Stock.

Läs vidare för att ta reda på vilka integreringar som du ska välja mellan stationär dator och företagsspecifik DAM baserat på ditt användningsfall och vilka metoder som är associerade med de sammankopplade arbetsflödena.

OBSERVERA

Experience Manager till Creative Cloud Mappdelning är föråldrad och ingår inte längre i den här guiden. Adobe rekommenderar att du använder nyare funktioner som Adobe Asset Link eller Experience Manager datorprogram för att ge kreativa användare tillgång till resurser som hanteras i Experience Manager.

Samarbete mellan kreatörer, marknadsförare och DAM-användare

Krav Använd skiftläge Involverade ytor
Förenkla för kreatörer på datorn Effektiv åtkomst till resurser från ett DAM (Experience Manager Assets) för kreatörer, eller mer allmänt för användare på datorer som arbetar med program för att skapa egna resurser. De behöver ett enkelt och enkelt sätt att upptäcka, använda (öppna), redigera och spara ändringar i Experience Manageroch ladda upp nya filer. Windows eller Mac desktop; Creative Cloud appar
Tillhandahåll högkvalitativa, färdiga resurser från Adobe Stock Marknadsförarna hjälper till att snabba upp processen för att skapa innehåll genom att hjälpa till med materialanskaffning och identifiering. Kreatörer använder det godkända materialet direkt inifrån sina kreativa verktyg. Experience Manager Assets; Adobe Stock marknadsplats; metadatafält
Distribuera och dela resurser efter organisationer Interna avdelningar/lokala kontor och externa partners, distributörer och byråer använder det godkända material som delas av huvudorganisationen. Organisationen vill säkert och smidigt dela de skapade resurserna för vidare återanvändning. Brand Portal, Resursdelningskommentarer

Adobe för samarbete

Värdeförslag för berörda personer Adobe Involverade ytor
Creative users identifierar resurser från Experience Manager, öppna och använda dem, redigera och överföra ändringar till Experience Manageroch överföra nya filer till Experience Manager, utan att gå Creative Cloud appar. Adobe Asset Link Adobe Photoshop, Adobe Illustratoroch Adobe InDesign.
Affärsanvändare kan förenkla öppning och användning av resurser, redigera och överföra ändringar till Experience Manageroch överföra nya filer till Experience Manager från skrivbordsmiljön. De använder en allmän integrering för att öppna alla resurstyper i det inbyggda skrivbordsprogrammet, inklusive andra typer än Adobe. Experience Manager datorprogram Experience Manager datorprogram på Win och Mac
Marknadsförare och affärsanvändare upptäcker, förhandsgranskar, licensierar och sparar samt hanterar Adobe Stock resurser inifrån Experience Manager. Licensierade och sparade resurser ger möjlighet att välja Adobe Stock metadata för bättre styrning. Integrering med Experience Manager och Adobe Stock Experience Manager webbgränssnitt

Den här artikeln fokuserar främst på de två första aspekterna av samarbetsbehovet. Distribution och anskaffning av resurser i stor skala omnämns kortfattat som ett användningsexempel. Överväg Adobes varumärkesportal eller Assets Share Commons för sådana behov. Alternativa lösningar som Brand Portal, lösningar som kan byggas på Kommandon för resursdelning komponenter, Länkdelning, använda Experience Manager Assets bör ses över utifrån specifika krav.

Creative Cloud-anslutningar för Experience Manager, bestämma vilken kapacitet som ska användas

Kartläggning av användningsfall och Adobe-lösningar

Användningsfall Adobe Asset Link Experience Manager datorprogram Anmärkningar/andra lösningar
Upptäck - bläddra bland DAM-mappar Ja Experience Manager Webbgränssnitt och skrivbordsfunktioner
Upptäck - få åtkomst till DAM-samlingar Ja Experience Manager Webbgränssnitt och skrivbordsfunktioner
Upptäck - sök efter resurser från DAM Ja Experience Manager Webbgränssnitt och skrivbordsfunktioner
Använd - öppen resurs Ja Ja Öppna från webbgränssnitt eller från Finder
Använd - placera resurs från DAM i ett dokument Ja - inbäddning Ja - länkning eller inbäddning Experience Manager datorprogrammet ger åtkomst till resurser som filer i det lokala filsystemet. De här länkarna i de ursprungliga programmen representeras av lokala sökvägar.
Redigera - öppna för redigering Ja - utcheckningsåtgärd Ja - Öppna åtgärd (i nätverksresursen) Checka ut i AAL sparar resursen till användarens Creative Cloud-lagringskonto (synkroniserat med appen Creative Cloud) som standard.
Redigera - pågående arbete utanför DAM Ja - Tillgångar som är tillgängliga i användarens Creative Cloud-lagringskonto synkroniserade med skrivbordet. Ja
Redigera - ladda upp ändringar Ja - Incheckningsåtgärd med valfri kommentar Ja
Överför - en fil Ja - överför aktuellt aktivt dokument Ja Överför via webbgränssnitt
Överför - flera filer/hierarkiska mappstrukturer Nej Ja Överför via webbgränssnitt eller via egna skript eller verktyg.
Diverse - användare och inloggning Creative Cloud-användare som är inloggad på Creative Cloud datorprogram känns igen (SSO) Experience Manager användare och autentiseringsuppgifter Användare av båda lösningarna räknar med Experience Manager användarkvot.
Diverse - nätverk och åtkomst Kräver åtkomst från användarens skrivbord till Experience Manager distribution via nätverk Kräver åtkomst från användarens skrivbord till Experience Manager distribution via nätverk Adobe Asset Link delar inte nätverksproxymiljö.
Diverse - Migrera ett stort antal resurser Nej Nej Guide för resursmigrering

För att stödja användningsexemplen på resursfördelning bör andra lösningar beaktas:

 • Brand Portal SaaS-tillägg för en konfigurerbar Experience Manager Assets för att publicera resurser.
 • Anpassade lösningar skapas baserat på Kommandon för resursdelning kodbas.
 • Experience Manager länkresurs för att dela resurser på begäran med hjälp av länkar.
 • Experience Manager Assets webbgränssnitt med områden för externa parter som skyddas av Experience Manager konfiguration av åtkomstkontroll och med nödvändiga IT-/nätverkskonfigurationsjusteringar ger dessa externa användare åtkomst till Experience Manager.

Viktiga begrepp och användningsområden

Ordlista med vanliga termer

 • Pågående arbeten eller pågående designarbeten (WIP): En fas i en resurs livscykel där den genomgår flera ändringar och oftast inte är redo att delas med större team.
 • Kreativa resurser: Assets som är redo att delas med ett större team, eller som har valts ut eller godkänts av det kreativa teamet för att delas med marknadsförings- eller LOB-team.
 • Godkännanden av resurser: Godkännandeprocessen som körs för resurser som redan har överförts till DAM, som vanligtvis omfattar varumärkesgodkännanden, juridiska godkännanden och så vidare.
 • Slutlig resurs: En resurs som har genomgått alla godkännanden och all metadatataggning och är klar att användas av teamet. En sådan resurs lagras i DAM och är tillgänglig för alla (intresserade) användare. Den kan användas i marknadsföringskanaler eller av designteam för att skapa material.
 • Mindre uppdatering/ändring av resurs: En snabb och liten ändring av en digital resurs. Ändringarna är ofta retuscheringar, smärre redigeringar, resursgranskningar eller godkännanden (t.ex. omplacering, ändring av textstorlek, justering av mättnad/intensitet eller färg).
 • Större uppdatering/ändring av resurs: En arbetskrävande ändring av en digital resurs, som ibland tar lång tid att genomföra. Den omfattar vanligtvis flera ändringar. Resursen måste sparas flera gånger medan den uppdateras. Större resursuppdateringar medför oftast att resursen får statusen pågående arbete.
 • DAM: Digitalt resurshanteringssystem. I det här dokumentet är det synonymt med Experience Manager Assets, om inget annat anges.
 • Designanvändare: En kreatör som skapar digitalt material med Creative Cloud-program och -tjänster. I vissa fall är designanvändaren medlem i ett designteam och kan använda Creative Cloud, men skapar inte digitala resurser (som en designchef eller designteamschef).
 • DAM-användare: En typisk användare av ett DAM-system. Beroende på organisationen kan en DAM-användare vara en marknadsföringsanvändare eller en icke-marknadsföringsanvändare, till exempel en LOB-användare (Line-of-Business), bibliotekarie, säljare osv.

Att tänka på när du använder Experience Manager och Creative Cloud integration

Detta är en kort sammanfattning av de bästa sätten att Experience Manager och Creative Cloud integrering. Läs resten av det här dokumentet för att få en mer detaljerad förståelse för dessa.

 • För designanvändare som arbetar i Photoshop, InDesign eller Illustrator: Adobe Asset Link ger den bästa användarupplevelsen, inklusive ren hantering av pågående arbeten för resurser som checkats ut från Experience Manager.
 • För att förenkla åtkomsten till resurser från skrivbordet för alla generiska filformat eller program: use Experience Manager datorprogram.
 • Förstå varför och när resurser ska lagras i DAM: Uppdateringar som ska göras tillgängliga för hela teamet i organisationen.
 • Tänk på mängden resurser som delas: Om ni använder mediedistribution kan styrning och säkerhet vara de viktigaste aspekterna. Överväg att använda verktyg som är byggda för att göra detta i stor skala, som varumärkesportalen.
 • Förstå resursers livscykel: Ta reda på hur resurser hanteras i organisationen av olika team
 • Var försiktig med ofta sparade resurser: Adobe Asset Link tar hand om det med PS, AI och ID. För andra program bör du inte utföra pågående arbete i mappade/delade mappar om du behöver alla ändringar i DAM

Åtkomst till Adobe Stock resurser från Assets

Integrering med Experience Manager och Adobe Stock innehåller Experience Manager användare som kan söka, förhandsgranska, licensiera och spara resurser från Adobe Stock till Experience Manager. Licensierad och sparad Stock resurser har markerat Stock metadata, som kan användas för att söka efter dem med extra filter.

Några viktiga punkter om den här integreringen:

 • När resurser från Adobe sparas i Experience Manager, blir de Assets, med binärfiler sparade i Experience Manager databas. Vissa metadata relaterade till Adobe Stock sparas för resursen i Experience Managerannars ser det ut som för andra filer. Om till exempel smarta taggar är aktiva läggs taggarna till i de här resurserna när de sparas.
 • Resursen som sparats i Experience Manager är en kopia, inte en länk tillbaka till Adobe Stock.

Arbeta med resurser som sparats från Adobe Stock till Experience Manager inCreative Cloud. Den här integreringen är oberoende av Adobe Asset Link, men Adobe Asset Link identifierar dessa resurser som sparats från Stock på så sätt, och visar ytterligare metadata och Adobe Stock logotyp för dessa resurser i Adobe Asset Link tilläggsgränssnitt i Photoshop, Illustrator, eller InDesign. Filerna är tillgängliga för att bläddra, öppna och så vidare, eftersom de är vanliga resurser när de sparas i Experience Manager.
Kreativa användare som arbetar i Creative Cloud appar med Adobe Asset Link tillägg finns, förutom tillgång till redan licensierade mediefiler från Adobe Stock till Experience Managerkan även använda Creative Cloud Bibliotekspanelen för att söka, förhandsgranska och licensiera Adobe Stock resurser.
Assets från Adobe Stock licensierad och sparad i Experience Manager blir tillgängliga för de större team som har tillgång till Experience Manager Assets distribution, medan kreatörer hämtar mediefiler från Adobe Stock via Creative Cloud På bibliotekspanelen blir de bara tillgängliga för sig själva som standard i sina Creative Cloud konto.

Lagra resurser i ett resurshanteringssystem

För att skapa ett effektivt arbetsflöde mellan kreatörer och marknadsförare/branschspecifika team (LOB) och välja de bästa supportfunktionerna är det viktigt att förstå när och varför resurser lagras i DAM.

Varför resurser lagras i DAM

Genom att lagra resurser i DAM blir de enkelt tillgängliga och sökbara. Det ser till att resurserna kan användas av många användare i organisationen eller ekosystemet, bland annat partners, kunder och så vidare.

De flesta organisationer väljer att endast lagra resurser som är relevanta för marknadsförings-/LOB-processerna längre fram i kedjan (publicera till kanaler som webbkanaler via Experience Manager Sites eller andra kanaler som tillhandahålls av Adobe Experience Cloud - Marketing Cloud, Advertising Cloud och mäts av Analytics Cloud, som tillhandahåller till användare/partners osv.). Dessutom lagrar organisationer resurser som kan bli föremål för en gransknings-/godkännandeprocess i DAM. På så sätt lagrar DAM mest resurser som har stora chanser att användas och undviker att lagra inaktiva resurser.

Lagring av resurser är också beroende av tekniska aspekter och resursanvändning. DAM tillhandahåller ytterligare tjänster runt lagrade resurser, inklusive extrahering av metadata, versionshantering, generering av förhandsgranskning/omkodning, hantering av referenser och tillägg av åtkomstkontrollsinformation. Dessa tjänster kräver extra tid och infrastrukturresurser.

Det är ofta inte önskvärt att lagra alla resurser och uppdateringar. Om till exempel uppdateringar av specifika resurser har dålig kvalitet och förbrukar för mycket resurser, kanske resurserna inte lagras i DAM.

När resurser lagras i DAM

Kreativa team (och organisationer) är vanligtvis inte intresserade av att lagra resurser i varje skede av resursens livscykel. De undviker till exempel att lagra resurser i följande fall:

 • Resurser som ännu inte har slutförts eller som är föremål för experimenterande.
 • Resurser som inte klarar granskningsprocessen.
 • Jämfört med resursen i fråga har teamet bättre kandidater att representera sitt arbete för externa team.

Vanligtvis lagras följande klassresurser i DAM:

 • Tillgångar som har nått en viss löptid och anses vara klara att delas.
 • Resurser som det kreativa teamet har valt i förväg.
 • Specifika resursformat som kan användas eller begäras av marknadsföring, beroende på ett specifikt kontrakt eller avtal (t.ex. JPG-filer som konverterats från RAW-filer, TIFF/bilder från PSD).

När resursuppdateringar lagras i DAM

I regel ska endast uppdateringar av resurser som är relevanta för den bredare uppsättningen DAM-användare lagras i DAM. Det ser till att användare (marknadsföringsfunktioner och liknande funktioner) bara kan se relevanta versioner på tidslinjen för DAM-resurser.

Vanligtvis ändras relaterade till viktiga milstolpar i resursens livscykel. Den initiala marknadsföringsfärdiga resursen eller en officiell uppdatering som baseras på begäran/granskning som tillhandahålls av det kreativa teamet bör till exempel lagras och versionshanteras i DAM.

Det kreativa teamets uppdatering för granskning av marknadsföringsteamet efter en begäran om ändring av befintligt material i DAM är ett exempel på en relevant uppdatering. Den ska lagras och versionshanteras i DAM för vidare referens eller för att återgå till den tidigare versionen.

Nedan följer exempel på uppdateringar som vanligtvis inte är relevanta:

 • Tidiga versioner av mediefiler som överförts innan de är klara för marknadsföringsgranskning
 • Vanliga kreativa förändringar av resursen i den pågående arbetsfasen innan kreatörer och marknadsförare bestämmer sig för att resursen är klar

Användaråtkomst till DAM

Assets har stöd för två typer av användare baserat på deras åtkomst till Assets distribution. Vanligtvis har användare i företagsnätverket (brandväggen) direktåtkomst till DAM. Andra användare utanför företagsnätverket skulle inte ha direkt åtkomst. Användartypen avgör vilka integreringar som kan användas ur teknisk synpunkt.

Kreativa användare med direkt åtkomst till DAM

Intern kreativ personal eller byråer/kreatörer som är anställda på det interna nätverket har vanligtvis tillgång till driftsättningen av DAM, inklusive Experience Manager inloggning. Experience Manager och nätverksinfrastruktur kan konfigureras för att ge direktåtkomst till externa parter - vanligen betrodda organisationer som byråer som arbetar för en kund - för att få åtkomst till Experience Manager över nätverket, till exempel via VPN eller IP tillåtelselista.

Adobe Asset Link eller Experience Manager datorprogrammet ger enkel åtkomst till det slutliga/godkända materialet och gör att du kan spara kreativa resurser på DAM.

Kreativa användare utan åtkomst till DAM

Externa byråer och frilansare som inte har direkt åtkomst till DAM-distributionen kan behöva åtkomst till godkända resurser eller lägga till sina nya designer i DAM.

Använd följande strategier för att ge tillgång till slutliga/godkända mediefiler:

 • Använd skrivbordsappen om Asset Link inte fungerar.
 • Använd Experience Manager Assets Brand Portal för säker distribution av material till externa partners
 • Använd en anpassad implementering av en distributions- och källportal baserad på Kommandon för resursdelning
 • Använd åtkomstkontrollen som konfigurerats i Experience Manager och nödvändig nätverksinfrastruktur (till exempel VPN och IP tillåtelselista) för att ge externa parter åtkomst till ett dedikerat innehållsområde i din DAM. De kan använda Experience Manager Webbgränssnitt för att hämta resurser och överföra nytt innehåll till din DAM.

Pågående arbete med resurser från Experience Manager

Som beskrivs i det här dokumentet rekommenderar vi att du utför större uppdateringar av resurser, ibland kallat pågående arbete, utan att ha alla redigeringar sparade i den lokala filen överförda till Experience Manager som ändringar. Detta snabbar upp arbetet för en stationär användare, begränsar den nätverksbandbredd som används och håller resursernas tidslinje ren och fokuserad på kontrollerade, viktiga uppdateringar.

Adobe Asset Link har bra stöd för detta:

 • När användare Photoshop, InDesign, eller Illustrator för att redigera en fil, de utför en utcheckningsåtgärd på den angivna resursen
 • Resursen hämtas i bakgrunden, läggs i användarkontot Creative Cloud synkroniserat med disken av Creative Cloud-datorprogrammet och utcheckningsflaggan aktiveras Experience Manager på resursen för att minimera redigeringskonflikter
 • Därifrån arbetar användaren i en fil som lagras lokalt på den synkroniserade platsen och kan fortsätta att arbeta och spara nödvändiga ändringar med den frekvens som behövs
 • Eftersom resursen finns på Creative Cloud-kontot är den dessutom tillgänglig på andra enheter som användaren kan ha (till exempel kan öppnas eller redigeras i en dedikerad Creative Cloud-mobilapp) och kan delas med andra Creative Cloud-användare i samarbetssyfte.
 • När den kreativa användaren är klar med ändringarna kan han/hon utföra en incheckningsåtgärd för filen i Creative Cloud-programmet, med en valfri kommentar. Motsvarande tillgång i Experience Manager versionshanteras och uppdateras till med den nya binärfilen. Experience Manager -användare som marknadsförare eller LOB-användare har tillgång till större förändringar av tillgångar, eller milstolpar, via Experience Manager användargränssnitt för resurstidslinje.

Experience Manager datorprogrammet har en nätverksresurs för resurser som öppnas i det ursprungliga programmet. Som standard överförs alla ändringar som görs lokalt till Experience Manager automatiskt efter en kort stund. Med en sådan konfiguration överförs ofta sparande under den pågående arbetsfasen till Experience Manager versionshantera, skapa många nätverkstrafik och potentiella skalbarhetsproblem - för att inte tala om onödiga versioner i Experience Manager.

Här rekommenderas att du använder ett alternativ i Experience Manager datorprogram för att stänga av automatiska uppdateringar och överföra ändringar av resurser till Experience Manager manuellt med hjälp av åtgärden för överföring av ändringar i programmets användargränssnitt för resursstatus.

Massöverföring till DAM

Du kan behöva överföra ett större antal filer till DAM samtidigt i vissa scenarier, till exempel:

 • Överföra resultat från foton eller större projekt
 • Överföra material från reklambyråer
 • Överför markerade resurser från en större uppsättning om markeringen görs utanför DAM

Beskrivningen avser att överföra filer operativt (till exempel varje vecka eller med varje fotografering), som en normal del av datoranvändarens arbetsflöde. Stora resursmigreringar beskrivs inte här.

Du kan använda följande överföringsfunktioner:

 • Om du vill överföra stora/hierarkiska mappar i grupp använder du Experience Manager datorprogram som innehåller mappöverföring funktionalitet. Du kan också överföra hierarkiska mappstrukturer. Assets överförs i bakgrunden och är därför inte knuten till en webbläsarsession
 • Om du vill överföra några filer från en enda mapp drar du filerna direkt till webbgränssnittet eller använder alternativet Skapa i Assets webbgränssnitt.
 • Beroende på vilka affärskrav du har kan du även använda en anpassad överförare.

Hantera digitala resurser direkt från skrivbordet

Om du använder Nätverksfilresurser för att hantera digitala resurser, bara med den nätverksresurs som mappas av Experience Manager skrivbordsappen kan ses som ett praktiskt alternativ. Vid övergång från nätverksfilresurser Experience Manager webbgränssnittet innehåller en mängd funktioner för hantering av digitala resurser som går mycket längre än vad som är möjligt på en nätverksresurs (sökning, samlingar, metadata, samarbete, förhandsvisningar med mera) och Experience Manager skrivbordsappen är en praktisk länk för att ansluta DAM-databasen på serversidan till arbetet på skrivbordet.

Undvik användning Experience Manager skrivbordsapp för att hantera resurser direkt i nätverkets andel av Assets. Undvik till exempel att använda Experience Manager för att flytta/kopiera flera filer. Använd i stället Assets för att dra mappar från Finder/Utforskaren till nätverksresursen eller använda Assets Mappöverföringsfunktion.

Resursmigrering

Information om hur du planerar och kör resursmigreringar från ett befintligt system till ett nytt system eller migrering av stora volymer resurser som lagras på servrar finns i Migreringshandbok. Experience Manager datorprogram och Experience Manager till Creative Cloud integreringar stöder inte sådana migreringar. På grund av de stora volymer resurser som ska importeras och ytterligare krav på metadatamappning, omvandling och förtäring bör migreringar hanteras med olika verktyg och metoder.

På denna sida