Bästa praxis för levererbarhet i Campaign Classic

  • Campaign
  • Användare, administratör, ledare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 1 september 2022

Kursbeskrivning

Lär dig viktiga leveranstermer, begrepp och tillvägagångssätt som gör att ditt marknadsföringsprogram lyckas.

Vad du kommer att lära dig

  1. Vad är levererbarhet och hur kan man mäta det?
  2. Olika typer av engagemang och varför de har betydelse för levererbarheten
  3. De viktigaste faktorerna att beakta vid en övergång till en ny e-postplattform
  4. Vad du bör tänka på när du konfigurerar e-postprogram för leverans

Låt oss lära oss.

Starta kurs