Dataanalys och intelligensutkast

Senaste uppdatering: 2023-01-27
 • Skapat för:
 • Developer
  User

Dataanalys och intelligens omfattar möjligheten inom Adobe Experience Platform att utföra experimentella frågor och analyser av data som finns i sjön.

Experience Platform Frågetjänst gör att SQL-frågor kan utföras på data.

Experience Platform tillåter anslutningar med SQL-klienter, gränssnitt och Business Intelligence-verktyg (BI) från tredje part för att direkt ansluta till, få åtkomst till och fråga data i Experience Platform med PostgreSQL -protokoll.

Användningsexempel

 • Interaktiv fråga och sammanställning av data
 • Rad- och kolumnåtkomst till inmatade data för utforskning och validering
 • Instrumentpaneler och visualisering av data via verktyg för Business Intelligence

Fler vanliga användningsexempel för frågetjänsten beskrivs här Användningsexempel för frågetjänst

Program

 • Adobe Experience Platform

Arkitektur

Referensarkitektur för Enterprise Data Exploration and Reporting Blueprint

Guardrails

Läs produktdokumentationen för frågetjänsten för mer information om bästa praxis och skyddsanvisningar.
Vägledning för frågetjänst

Implementeringssteg

 1. Skapa scheman för data som ska importeras.
 2. Skapa datauppsättningar för data som ska importeras.
 3. Ingrediera data till Experience Platform.
 4. Bekräfta att data är tillgängliga för Frågetjänst.
 5. Koppla samman Business Intelligence och SQL-klienter med Frågetjänst för visualisering, datafrågor och utforskning.

Relaterad dokumentation

På denna sida