Kundresor

Customer Journeys behandlar möjligheten för varumärken att aktivt interagera med och kommunicera med sina kunder via kanaler som e-post, SMS och mobilaviseringar. Orchestration-verktyg kan också integreras med andra interaktionskanaler, t.ex. med inkommande kanaler för webb-/mobilpersonalisering genom att dela målgruppsstatus med andra kanalspecifika beslutsmotorer. Ett antal faktorer avgör vilka program och driftsättningsalternativ som ska användas för kundresor, men kan sammanfattas på två olika sätt: reagera på en kund när de interagerar (triggas) eller reagerar på en grupp kunder när de interagerar (planeras).

Blueprint Beskrivning Experience Cloud-program
Adobe Campaign
  • Kör schemalagda och gruppbaserade meddelandekampanjer med Adobe Experience Platform som ett centralt nav för kundprofiler och segmentering
  • Kunddataplattform i realtid
  • Adobe Campaign Classic, Managed Services eller Campaign Standard
  • Tredjeparts meddelandeleverantör som stöds
Journey Optimizer
  • Kör triggade meddelanden och strömmande meddelanden med Adobe Experience Platform som ett centralt nav för strömmande data, kundprofiler och segmentering, med Journey Orchestration för direktuppspelad resesamordning och meddelandeleverans
  • Adobe Experience Platform
  • Journey Optimizer

På denna sida