Kundaktivitetshubbsknapp - översikt

Kundaktivitetshubben visar hur externa program kan komma åt Adobe Experience Platform Kundprofil i realtid.

Externa program kan komma åt profiler med en API-GET-begäran. Attribut, händelser, segmentmedlemskap och modelldrivna funktioner som lagras i profilen kan sedan användas i dessa externa program som inte kommer från Adobe.

Med den här funktionen kan ni skapa ett avancerat sammanhang när en kund ringer ert callcenter. Supportpersonalen kan få insyn i kundens livstidsvärde, benägenhet att ändra sig eller exponering för marknadsföringskampanjer, till exempel. Säljarna kan också dra nytta av mer kontext och få bättre insikt i sina kunder.

OBSERVERA

Den aktuella fördröjningen som stöds av API:t för profilsökning är ungefär 500 millisekunder, vilket gör det här tillvägagångssättet olämpligt för integrering av profilen med realtidsmotorer för beslutsfattande, som webben eller mobilpersonalisering på samma sida.

Användningsexempel

  • Ge kunderna ett djupare sammanhang för interaktioner som stöds av agenter, som support och säljupplevelser. Med profilsökningen i Experience Platform kan agenterna få mer kontext om konsumenten, t.ex. nya inköp, kampanjinteraktioner, egenskaper, målgruppsmedlemskap och andra attribut och insikter som lagras i kundprofilen i realtid.

Arkitektur

Referensarkitektur för Customer Activity Hub-utkast

Guardrails

Implementeringssteg

  1. Skapa scheman för data som ska importeras.
  2. Skapa datauppsättningar för data som ska importeras.
  3. Konfigurera rätt identiteter och identitetsnamnutrymmen på schemat för att säkerställa att inkapslade data kan sammanfogas till en enhetlig profil.
  4. Aktivera scheman och datauppsättningar för profilen.
  5. Ingrediera data till Experience Platform.
  6. Ställ in sammanfogningsprinciper.
  7. Använd Enheter-API för att söka efter ett profilattribut, antingen från postenheten eller från upplevelsehändelseenheten.

Relaterad dokumentation

På denna sida