Inleiding

De service voor automatische conversie helpt de digitalisering en modernisering van gegevens vastleggen te versnellen door geautomatiseerde conversie van PDF-formulieren naar adaptieve formulieren. De service, mogelijk gemaakt door Adobe Sensei, converteert uw PDF-formulieren automatisch naar apparaatvriendelijke, responsieve en op HTML5 gebaseerde adaptieve formulieren. De service maakt gebruik van de bestaande investeringen in PDF Forms en XFA, maar past tijdens de conversie ook de juiste validaties, styling en lay-out toe op adaptieve formuliervelden. De service helpt om:

 • Benodigde inspanning te besparen om printformulieren om te zetten in adaptieve formulieren
 • Patronen en geschikte validaties toe te passen tijdens conversie
 • Document van record te genereren tijdens conversie
 • Veelvoorkomende velden groeperen in herbruikbare formulierfragmenten
 • Adobe Analytics in te schakelen tijdens conversie

Het is eenvoudig. U geeft ons de bronformulieren en laat alles aan ons over. We bieden je prachtige adaptieve vormen. U kunt altijd naar wens met de uitvoer tikken.

Onboarding

De service is gratis beschikbaar voor AEM 6.4 Forms en AEM 6.5 Forms On-Premise-term klanten en Adobe-Managed Service Enterprise-klanten. U kunt contact opnemen met het Adobe-verkoopteam of uw Adobe-vertegenwoordiger om toegang tot de service aan te vragen. De service is ook gratis en vooraf ingeschakeld voor AEM Forms als klanten van een Cloud Service.

Adobe maakt toegang voor uw organisatie mogelijk en biedt de vereiste rechten aan de persoon die is aangewezen als beheerder in uw organisatie. De beheerder kan toegang verlenen aan de AEM Forms-ontwikkelaars (gebruikers) van uw organisatie om verbinding te maken met de service. Raadpleeg De service voor automatische conversie van formulieren configureren voor meer informatie.

Ondersteunde PDF forms en talen

De service ondersteunt niet-interactieve PDF-formulieren, formulieren die zijn gemaakt met Adobe Acrobat (AcroForms) en op XFA gebaseerde formulieren die zijn gemaakt met AEM Forms of Adobe LiveCycle.

De service biedt ook ondersteuning voor PDF forms die zijn ingeschakeld voor Adobe Sign. Als het PDF-bronformulier Adobe Sign-tekstcodes heeft, behoudt de service tijdens de conversie alle Adobe Sign-gerelateerde informatie en worden de ondertekenaargegevens in de bron-PDF gekoppeld aan de bijbehorende adaptieve formuliervelden. De functie is alleen beschikbaar voor AcroForms.

De service kan formulieren in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees omzetten in aangepaste formulieren. U kunt de gegenereerde adaptieve formulieren ook naar een andere taal vertalen met behulp van AEM vertaalworkflow.

Conversieworkflow

De service voor automatische conversie van formulieren draait op Adobe Cloud. U verbindt uw AEM-instantie aan de service, uploadt formulieren naar uw AEM-instantie en start de conversie. Het volledige conversieproces is zoals hieronder vermeld:

Workflow

1.De omgeving instellen

De service voor automatische conversie van formulieren draait op Adobe Cloud. Configureer het Adobe I/O-account van uw organisatie en verbind uw lokale AEM-instantie met de conversieservice die wordt uitgevoerd op Adobe Cloud.

2. PDF-formulieren converteren naar adaptieve formulieren

Nadat uw AEM Forms-omgeving is geconfigureerd, uploadt u uw PDF-formulieren naar uw AEM-instantie en start u de conversie om uw PDF-formulieren te converteren naar adaptieve formulieren. Houd rekening met het volgende voordat u de formulieren uploadt:

 • Upload de beveiligde formulieren niet. De service converteert geen met een wachtwoord beveiligde en versleutelde formulieren.
 • Upload geen gescande, gekleurde, ingevulde formulieren en formulieren in een andere taal dan Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Dergelijke formulieren worden niet ondersteund.
 • Upload geen PDF-formulieren met spaties in de bestandsnaam.
 • Upload geen PDF-portfolio's. De service converteert een PDF-Portfolio niet naar een adaptief formulier.
 • Breng de voorgestelde wijzigingen in PDF-formulieren aan. Deze worden beschreven in het artikel Best practices en overwegingen.
 • Lees het artikel Bekende problemen om valkuilen te vermijden.

3. Geconverteerde formulieren controleren

In werkelijkheid kunnen formulieren complexe vereisten voor gegevensvastlegging hebben op het gebied van veldindeling, naamgeving of impliciete suggesties die mogelijk niet nauwkeurig worden vastgelegd door op AI/ML gebaseerde detectielogica. Zodra de automatische conversie is voltooid, kunt u de editor voor controleren en corrigeren gebruiken om geconverteerde formulieren te controleren, waar nodig bij te werken en verbeterde resultaten produceren die dichter bij gewenste ervaring liggen. Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, stuurt u het formulier opnieuw voor conversie.

De tijd die nodig is voor automatische conversie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het invoerformulier, de complexiteit van het formulier, de lening in de verwerkingswachtrij van de service. De gebruiker wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang via de statusindicator in de map/het bestand. Wanneer de conversie is voltooid, wordt er ook een melding verstuurd naar het geconfigureerde e-mailadres.

Op deze pagina