Aanbevolen werkwijzen en bekende complexe patronen Best-practices-and-considerations2

Dit document bevat richtlijnen en aanbevelingen die beheerders, auteurs en ontwikkelaars van formulieren kunnen gebruiken wanneer ze met Automated Forms Conversion service (AFCS). Hierin worden de beste werkwijzen besproken, van het voorbereiden van bronformulieren tot het corrigeren van complexe patronen die enige extra inspanning vereisen voor automatische conversie. Deze beste praktijken dragen collectief aan de algemene prestaties en de output bij Automated Forms Conversion service (AFCS).

Aanbevolen procedures

De conversieservice converteert PDF forms die beschikbaar zijn op uw AEM Forms Instantie voor adaptieve formulieren. Met de onderstaande aanbevolen procedures kunt u de conversiesnelheid en nauwkeurigheid verbeteren. Bovendien helpen deze beste praktijken u tijd besparen die aan na omzettingsactiviteiten wordt doorgebracht.

Voordat u de bron uploadt

U kunt alle PDF forms in één keer of op een gefaseerde manier uploaden, zoals vereist. Houd rekening met het volgende voordat u de formulieren uploadt:

 • Houd het aantal formulieren in een map kleiner dan 15 en houd het totale aantal pagina's in een map kleiner dan 50.
 • Houd de map kleiner dan 10 MB. Formulieren niet in een submap bewaren.
 • Houd het aantal pagina's in een formulier kleiner dan 15.
 • Indelen van brondocumenten in een batch van 8-15 documenten. Bronformulieren met algemene adaptieve formulierfragmenten in één batch bewaren.
 • Upload de beveiligde formulieren niet. De service converteert formulieren die met een wachtwoord zijn beveiligd niet.
 • Upload de PDF Portfolio's. De service zet een PDF-Portfolio niet om in een adaptieve vorm.
 • Upload geen bronformulieren met spaties in de bestandsnaam. Verwijder de ruimte uit de naam van het bestand voordat u de formulieren uploadt.
 • U mag geen gescande, gevulde en formulieren uploaden in een andere taal dan Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Dergelijke formulieren worden niet ondersteund.

Wanneer u een XDP-formulier gebruikt voor conversie, voert u de volgende stappen uit voordat u de XDP-bronformulieren uploadt:

 • Analyseer het XDP-formulier en los visuele problemen op. Zorg ervoor dat het brondocument de beoogde besturingselementen en structuren gebruikt. Het bronformulier kan bijvoorbeeld selectievakjes hebben in plaats van keuzerondjes voor één selectie. Schakel selectievakjes in op keuzerondjes om een adaptief formulier met de gewenste onderdelen te maken.
 • Bindingen toevoegen aan het XDP-formulier voordat u de conversie start. Wanneer bindingen beschikbaar zijn in het XDP-bronformulier, past de service tijdens de conversie automatisch bindingen toe op de bijbehorende adaptieve formuliervelden. Hiermee bespaart u de tijd die nodig is om de bindingen handmatig toe te passen.
 • Adobe Sign-tags toevoegen naar het XDP-bestand. De service converteert Adobe Sign-tags automatisch naar overeenkomende aangepaste formuliervelden. Adaptieve Forms ondersteunt een beperkt aantal Adobe Sign-velden. Voor de volledige lijst met ondersteunde velden gaat u naar Adobe Sign in een adaptieve vorm gebruiken documentatie.
 • Complexe tabellen in XDP-documenten indien mogelijk omzetten in eenvoudige tabellen. Een tabel met formuliervelden in tabelcellen, cellen met een oneven grootte, cellen met een rij- of kolombereik, samengevoegde cellen, gedeeltelijke randen of geen zichtbare rand wordt als een complexe tabel beschouwd. Een tabel met een van de bovenstaande items wordt als een complexe tabel beschouwd.

Voordat u de conversie start

 • Aangepaste formuliersjablonen maken. Sjablonen helpen u bij het opgeven van een uniforme structuur voor de vormen van uw organisatie of afdeling.
 • Geef de kop- en voettekst op in de aangepaste formuliersjablonen. De service negeert de voettekst voor de koptekst van brondocumenten en gebruikt de voettekst voor de koptekst die is opgegeven in de adaptieve formuliersjabloon.
 • Maak adaptieve formulierthema's. Thema's zorgen voor een uniforme vormgeving van uw organisatie of afdeling.
 • Formuliergegevensmodel configureren voor opslaan en ophalen van een gegevensbron. Maak en configureer lees- en schrijfservices voor het formuliergegevensmodel.
 • Maak adaptieve formulierfragmenten en configureer de service voor het gebruik van adaptieve formulierfragmenten.
 • Gemeenschappelijke workflowmodellen voorbereiden voor de formulieren die automatisering van bedrijfsprocessen vereisen.
 • Indien nodig Adobe Analytics configureren

Leer complexe patronen

AEM Forms Automated Conversion service gebruikt kunstmatige intelligentie en machine het leren algoritmen om de lay-out en de gebieden van de bronvorm te begrijpen. Elke computerleerservice leert voortdurend van brongegevens en produceert een verbeterde uitvoer bij elke klus. Deze diensten leren van ervaringen als mensen.

Automated Forms Conversion service is opgeleid voor een groot aantal formulieren. Het identificeert gemakkelijk gebieden in een bronvorm en produceert adaptieve vormen. Er zijn echter enkele velden en stijlen in PDF forms die gemakkelijk zichtbaar zijn voor het oog, maar moeilijk te begrijpen zijn voor de service. De service kan verschillende veldtypen of deelvensters toewijzen aan bepaalde velden of stijlen. Alle dergelijke veld- en stijlpatronen worden hieronder weergegeven.

De dienst zou beginnen correcte gebieden of panelen aan deze patronen te identificeren en toe te wijzen aangezien het het leren van de brongegevens houdt. U kunt voorlopig Reviseren en corrigeren editor om dergelijke problemen op te lossen. Voordat u de problemen gaat verhelpen of verder gaat lezen, moet u zich vertrouwd maken met adaptieve formuliercomponenten.

Algemene patronen general

Patroon
Voorbeeld
Patroon
Service converteert gevulde PDF forms niet naar een adaptief formulier.

Resolutie
Gebruik lege adaptieve formulieren.
Formulier invullen
Patroon
De service kan tekst en velden in een dicht formulier niet herkennen.

Resolutie
Vergroot de breedte tussen tekst en velden in een dicht formulier voordat u de conversie start.
Patroon
De service biedt geen ondersteuning voor gescande formulieren.

Resolutie
Gebruik geen gescande formulieren.
Gescande vorm
Patroon
De service extraheert geen afbeeldingen en tekst binnen afbeeldingen.

Resolutie
Voeg handmatig afbeeldingen of tekst toe aan geconverteerde formulieren.
Afbeelding met tekstformulier
Patroon
Tabellen met gestippelde of onduidelijke grenzen en randen worden niet omgezet.

Resolutie
Gebruik tabellen met duidelijke expliciete grenzen en randen. ondersteund.
Niet-duidelijk tabelformulier
Patroon
Adaptieve formulieren bieden geen ondersteuning voor verticale tekst uit het vak. De service zet verticale tekst dus niet om in de bijbehorende adaptieve Forms-tekst.

Resolutie
Gebruik indien nodig een aangepaste formuliereditor om verticale tekst toe te voegen.
Niet-duidelijk tabelformulier

Keuzegroep choice-group

Patroon
Resolutie
Patroon
Opties voor keuzegroepen met andere vormen dan kader of cirkel worden niet omgezet in overeenkomende adaptieve formuliercomponenten.

Resolutie
Wijzig de keuzeopties in een vak of cirkel of gebruik de revisie en de correctiefunctie om de vormen te identificeren.
Keuzelijsten

Formuliervelden form-fields

Patroon
Resolutie
Patroon
De dienst identificeert geen gebieden zonder duidelijke grenzen.

Resolutie
Gebruik Revisie en Correcte editor om dergelijke velden te identificeren.
velden met niet-duidelijke grenzen
Patroon
De service kan bepaalde formuliervelden van keuzegroepen niet herkennen met bijschriften aan de onderzijde of rechterzijde van een formulier.

Resolutie
De redacteur van het Overzicht en van het Juiste gebruiken om dergelijke gebieden te identificeren
Keuzelijsten
Patroon
De dienst voegt of wijst een verkeerd type aan sommige vormgebieden toe die zeer dicht bij elkaar worden geplaatst of geen duidelijke grenzen hebben.

Resolutie
Gebruik Revisie en Correcte editor om dergelijke velden te identificeren.
Keuzelijsten
Patroon
De dienst kan er niet in slagen om gebieden met verre titels of een gestippelde lijn tussen de titel en inputgebied te erkennen.

Resolutie
Gebruik formuliervelden met duidelijke grenzen of gebruik Revisie en Correcte editor om dergelijke problemen op te lossen.
Velden ver weg of stippellijn tussen bijschriftvelden

Lijsten lists

Patroon
Resolutie
Patroon
Lijsten met formuliervelden worden samengevoegd of niet geconverteerd naar overeenkomende adaptieve formuliercomponenten

Resolutie
Gebruik formuliervelden met duidelijke grenzen of gebruik Revisie en Correcte editor om dergelijke problemen op te lossen.
lijsten met keuzegroepen
Patroon
De dienst kan een paar genestelde lijsten ongeïdentificeerd verlaten

Resolutie
Gebruik de Editor controleren en corrigeren om dergelijke problemen op te lossen.
lijsten met keuzegroepen
Patroon
De dienst voegt sommige lijsten samen die keuzegroepen met elkaar bevatten

Resolutie
Gebruik de Editor controleren en corrigeren om dergelijke problemen op te lossen.
lijsten met keuzegroepen
recommendation-more-help
c40c2ccf-3d1b-4b47-b158-c4646051b46c