Godkänna arbete

Om du har utsetts till godkännare bör du regelbundet se över vilket arbete som väntar på ditt godkännande.

Mer information om hur du skapar godkännandeprocesser finns i Skapa en godkännandeprocess för arbetsobjekt.

Mer information om hur du associerar godkännanden med arbete i Workfront finns i Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Granska eller högre
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Visa eller öka åtkomsten till objekt som är kopplade till godkännanden

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Visa eller högre behörigheter för objekt som är associerade med godkännanden

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Hitta godkännanden i Adobe Workfront

Du kan visa och hantera godkännanden inom olika områden av Workfront.

Mer information om hur du visar objekt som väntar på godkännanden eller objekt som du har skickat in för godkännande själv finns i Visa godkännanden.

Godkänn arbete från startsidan

 1. Klicka på Startsida icon i Adobe Workfront övre vänstra hörn.

  note note
  NOTE
  Workfront-administratören kan göra följande ändringar av hemikonen i din miljö:
  • Ersätt den med en bild som är anpassad för att illustrera organisationen. I det här fallet ser ikonen annorlunda ut än i den här artikeln.
  • Ersätt den länkade sidan med en annan sida. I det här fallet klickar du på Huvudmeny i sidans övre högra hörn och klicka sedan på Startsida.
 2. Klicka på Filter listruta.

 3. Välj Godkännanden.
  Alla arbetsobjekt som kräver ditt godkännande visas.

  note note
  NOTE
  Godkännanden som tilldelats till jobbroller eller grupper visas inte i Hem. Godkännanden som tilldelats team visas i grupperingen Teambegäran i arbetslistan.
 4. (Valfritt) Ändra den ordning i vilken godkännanden visas, enligt beskrivningen i avsnittet Gruppera och sortera efter datum, projekt eller prioritet i artikeln Visa objekt i arbetslista i hemområdet.

 5. Markera objektet där du vill fatta ett beslut om godkännande.

 6. Klicka på ett av de tillgängliga alternativen när du ska fatta ett beslut om godkännande på den högra panelen. Följande alternativ visas i det övre högra hörnet av sidan, beroende på vilken typ av objekt du godkänner:

  • Projekt: Klicka Godkänn  eller Avvisa.

  • Uppgifter:  Klicka Godkänn  eller Avvisa  .

  • Problem:  Klicka Godkänn  eller Avvisa .

  • Tidrapporter:  Klicka Godkänn  eller Avvisa  .

  • Dokument:  Klicka GodkännAvvisa, eller Ändringar.
    Tänk på följande när du visar godkännanden:

   • Bevisgodkännanden visas här när en användare delar ett bevis med dig, vilket beskrivs i avsnittet Dela en korrekturlänk i artikeln Dela ett korrektur i Adobe Workfront.

   • Språkgodkännanden visas bara i hemmet om din Workfront-miljö är integrerad med ett Workfront Proof Premium-konto. Om du inte kan använda korrektur som beskrivs här kontaktar du Workfront-administratören.

   • Du får ett meddelande i appen som meddelar dig om korrekturgodkännandet.
    Mer information om meddelanden i appen finns i Visa och hantera meddelanden i appen.

   • Namnet på den användare som begärde godkännandet visas bredvid miniatyrbilden i området Hem, med följande text:
    "Användare A vill ha ditt godkännande den…"

    Om användarnamnet inte är tillgängligt visas följande text:
    "En ny version av ett korrektur är klar att visas"

   • Om du vill godkänna korrekturet klickar du på Gå till korrektur, klicka Slutför granskning och klickar sedan på något av de tillgängliga alternativen. De tillgängliga alternativen när du godkänner ett korrektur är:  Godkänd, Godkänd med ändringar, Ändringar krävs och Ej relevant.

   • När ett beslut har fattats om beviset finns det kvar på fliken Mina godkännanden med texten"Beslutsfattare" tills du klickar på Uppdatera eller tills webbläsarsidan uppdateras.

    Mer information om hur du granskar ett korrektur finns i Granska korrektur i Adobe Workfront.

  • Åtkomst: Välj den åtkomstnivå som ska beviljas i Ändra åtkomst nedrullningsbar meny och klicka sedan på Bevilja åtkomst. Eller klicka Ignorera.

Godkänn arbete direkt från ett projekt, en uppgift eller ett ärende

När ett projekt, en uppgift eller en utgåva väntar på godkännande kan du godkänna eller avvisa godkännandet direkt från projektet, uppgiften eller utgåvan. Du kan även visa information om godkännandeprocessen.

Så här godkänner du arbete direkt från ett projekt, en uppgift eller en utgåva:

 1. Gå till det projekt, den uppgift eller det problem som kräver ditt godkännande.

  Godkännandeinformation om den aktuella godkännandeprocessen för ett projekt, en uppgift eller ett problem visas i artikelhuvudet.

  Följande godkännandeinformation finns:

  table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Status Aktuell status för projektet, aktiviteten eller utgåvan. Detta är den aktuella statusen för artikeln som väntar på godkännande. Statusen godkänns när varje steg i godkännandeprocessen har godkänts.
  Godkännandefaser Stegen i godkännandeprocessen.
  Det aktuella steget som väntar på godkännande visas som Väntande. Steg som redan har godkänts visas som Godkända. Steg som ännu inte har godkänts visas som Inte startat.
 2. Klicka Godkänn eller Avvisa, beroende på om du vill godkänna eller avvisa godkännandeprocessen.
  Godkännandefasen som väntar på godkännande har nu godkänts och godkännandeprocessen går vidare till nästa steg. Statusen godkänns när alla faser har godkänts.

Godkänn ett dokument direkt från ett dokument

 1. Gå till dokumentområdet som innehåller dokumentet som kräver ditt godkännande.

 2. Markera dokumentet och klicka sedan på GodkännÄndringar, eller Avvisa.

 3. (Valfritt) Om ett korrektur har skapats för dokumentet kan du godkänna dokumentet i korrekturgränssnittet enligt beskrivningen i Godkänn ett dokument från ett korrektur.

Godkänn ett dokument från ett e-postmeddelande om godkännande

Beroende på dina meddelandeinställningar kan du få e-postmeddelanden som meddelar dig om dokument som andra användare behöver att du ska fatta ett beslut om godkännande av. När du får ett e-postmeddelande som innehåller en Godkännandebeslut kan du starta godkännandeprocessen direkt från e-postmeddelandet:

 1. Klicka på Godkännandebeslut för att öppna sidan Dokumentinformation för korrekturet.

 2. Gör något av följande för att granska dokumentet:

  • Visa metadata om dokumentet.

  • Om ett korrektur har skapats för granskning av dokumentet med markeringar och kommentarer, klickar du på Öppna korrektur i det övre högra hörnet och granska korrekturet.

   Mer information om granskning av korrektur finns i Granska korrektur i Adobe Workfront.

 3. Klicka på en Beslut i det övre högra hörnet för att godkänna, godkänna med ändringar eller avvisa dokumentet.

Godkänn ett dokument från ett korrektur approve-a-document-from-a-proof

Du kan godkänna ett dokument i korrekturläsaren. Mer information finns i Fatta ett beslut om ett korrektur i korrekturläsaren i artikeln Fatta ett beslut om ett korrektur i korrekturläsaren.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43