Koppla milstolpar till uppgifter

Du kan associera milstolpar med uppgifter för att ange när du når viktiga steg i projektets livstid.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront-plan* Alla
Adobe Workfront-licens*

Ny licens: Standard

Aktuell licens: Arbeta eller högre

Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till uppgifter

ANMÄRKNING

Om du inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Hantera behörigheter för uppgiften

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Förutsättningar

Innan du kan associera en milstolpe med en uppgift måste följande finnas:

 • Workfront-administratören måste skapa en milstolpe-sökväg enligt beskrivningen i Skapa en milstolpe-sökväg.

 • Du måste associera en milstolpe-sökväg till ett projekt.

  Mer information finns i Redigera projekt.

 • Om du vill associera en milstolpe-sökväg med ett projekt måste projektet ha statusen Planering eller Aktuell.

  note tip
  TIP
  För att få bästa möjliga överblick över hur milstolparna i dina projekt utvecklas i vyn Milstolpe bör du skapa överordnade uppgifter och associera dem med varje större fas i projektet. Koppla sedan dessa överordnade uppgifter till var och en av milstolparna i milstolpen.

Koppla en milstolpe till en uppgift

När en milstolpe-sökväg har associerats med ett projekt kan uppgifter tilldelas en milstolpe.

 1. Gå till en aktivitet, klicka på ikonen Mer till höger om aktivitetsnamnet och sedan på Redigera.

  Aktiviteter och milstolpar har ett 1:1-förhållande. Du kan inte koppla samma milstolpe till flera uppgifter. Varje aktivitet kan länkas till en enskild milstolpe, eller varje milstolpe kan mappas till en aktivitet.

 2. Klicka på Inställningar och välj sedan en milstolpe i fältet Milstolpe för aktiviteten.

 3. Klicka på Spara.

 4. (Valfritt) Lägg till kolumnen Statusikoner i en lista över uppgifter för att identifiera vilka aktiviteter som har milstolpar. Diamantindikatorn för milstolpe visas i kolumnen Statusikoner.

  Mer information finns i Skapa eller redigera vyer i Adobe Workfront.

 5. (Valfritt) Gå till en lista med projekt och markera vyn Milstolpe för att identifiera förloppet för dina milstolpeuppgifter.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43