Adobe Target SDK och API:er

Innan du börjar använda Adobe Targetmåste du implementera den på din webbplats.

The Adobe Target Developer Guide innehåller information som du behöver känna till innan du implementerar Target.

På utvecklarportalen finns information om följande implementeringstyper:

  • Klientsidan, inklusive information om implementering med Adobe Experience Platform Web SDK eller Target Web SDK (at.js).
  • Server-side, inklusive information om implementering av Node.JS, JAVA, .NET och Python SDK.
  • Hybrid, information som hjälper dig att implementera om du använder en kombination av implementeringar på klient- och serversidan.
  • Recommendations, information som hjälper dig att implementera Recommendations, a Mål Premium erbjuder.
  • Mobilappar.
  • E-post.

Adobe Target API:er kan grupperas efter typ:

  • Admin- och profil-API:er.
  • Rapporterings-API:er.
  • Rekommendations-API:er.

Mer information finns i Översikt över mål-API in the Adobe Target Developer Guide.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654