Aktivitets-URL i Experience Targeting (XT) aktiviteter

The Activity URL bestämmer vilken sida som används i en Adobe Target Experience Targeting (XT) aktivitet. Det här är sidan som öppnas i Visual Experience Composer (VEC) eller Form-Based Experience Composer när aktiviteten är utformad.

 1. När du tillfrågas när skapa en XT-aktivitetanger du aktivitets-URL:en. Ange den fullständiga URL:en (inklusive https://) och sedan klicka på Create Activity.

  note note
  NOTE
  Target skiljer inte mellan URL-protokoll ( https och http). Detta resulterar i https://www.adobe.com och http://www.adobe.com båda matchar.
  VEC eller Formulärbaserad Experience Composer öppnar sidan som anges i Inställningar för Visual Experience Composer. Du kan ange en annan sida när du skapar en aktivitet.
  Om du anger en URL för en plats som inte innehåller en Target at.js JavaScript-bibliotek eller Adobe Experience Platform Web SDKkan du inte markera sidelement.
 2. (Villkorligt) Om du vill visa en annan sida efter att VEC har öppnats klickar du på Configure, markera Page Delivery anger du sedan webbadressen i dialogrutan URL fält.

  Dialogrutan Sidleverans

  note note
  NOTE
  Om du ändrar URL:en efter att ha gjort ändringar på en sida för en eller flera upplevelser, återställs upplevelsen med den nya sidan och ändringarna du gjorde går förlorade.
 3. (Villkorligt) Klicka Add Template Rule om du vill lägga till fler sidor eller avsnitt i aktiviteten.

  Ytterligare regler kan baseras på något av följande:

  • URL
  • Domän
  • Bana
  • Hash-fragment (#)
  • Fråga
  • mbox-parameter

  Ytterligare regler kan kopplas till aktivitets-URL:en med AND eller OR. Alla regler som du lägger till utvärderas mot varandra med AND.

 4. Klicka Save när du är klar.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654