[Premium]{class="badge positive" title="Se vad som ingår i Target Premium."}

Rapportering och Auto-Target

Information om hur du tolkar Auto-Target Summary rapporter i Adobe Target, inklusive Automated Segments och Important Attributes rapporter.

Mer information om de olika rapporterna finns i följande avsnitt:

Rapport
Information
Sammanfattningsrapport för automatiskt mål

The Auto-Target Summary kan du visa rapportvärden i en tabellvy eller i en diagramvy.

Den här rapporten visar mätvärden för Visits, Conversion Rate, Average Lift and Confidence Intervaloch Confidence.

Rapport över automatiserade segment
The Automated Segments rapporten visar hur olika besökare svarar annorlunda på erbjudandena/upplevelserna i Auto-Target aktivitet. Den här rapporten visar hur olika automatiserade segment definieras av TargetPersonaliseringsmodellerna svarade på aktivitetens erbjudanden/upplevelser.
Viktiga attributrapporter
The Important Attributes rapporten visar hur olika attribut i olika aktiviteter är viktigare (eller mindre) för hur modellen bestämmer sig för att personalisera. Den här rapporten visar de viktigaste attributen som påverkade modellen och deras relativa betydelse.

Allmän rapporteringsinformation finns på Rapporter.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654