Datakällan i Adobe Experience Platform adobe-experience-platform-data-source

Adobe Experience Platform datakälla definierar anslutningen till Adobe kundprofil i realtid. Den här datakällan är inbyggd och förkonfigurerad och kan inte tas bort. Den här datakällan är utformad för att hämta och använda data från kundprofiltjänsten i realtid (kontrollera t.ex. om personen som gjorde en resa är kvinna). Ni kan använda profildata och Experience Events-data. Mer information om kundprofilen i realtid för Adobe finns i Adobe Experience Platform-dokumentation.

För att tillåta anslutningen till kundprofiltjänsten i realtid måste vi använda en nyckel för att identifiera en person och ett namnutrymme som kontextualiserar nyckeln. Därför kan du bara använda den här datakällan om dina resor börjar med en händelse som innehåller en nyckel och ett namnutrymme. Läs mer.

Du kan redigera den förkonfigurerade fältgruppen med namnet "ProfileFieldGroup", lägga till nya och ta bort de som inte används i utkast- eller direktresor. Läs mer.

NOTE
Du kan hämta de 1 000 senaste upplevelsehändelserna som skapades för mindre än ett år sedan.

Här är de viktigaste stegen för att lägga till fältgrupper i den inbyggda datakällan.

  1. Välj den inbyggda Adobe Experience Platform-datakällan i listan över datakällor.

    Detta öppnar konfigurationsfönstret för datakällan till höger på skärmen.

  2. Klicka Add a New Field Group för att definiera en ny serie fält som ska hämtas. Läs mer.

  3. Välj ett schema från Schema nedrullningsbar meny. I det här fältet visas profilscheman och Experience Events-scheman som är tillgängliga i Adobe Experience Platform. Schemat skapas inte i Journey Optimizer. Det genomförs i Adobe Experience Platform.

  4. Markera de fält som du vill använda.

  5. Klicka på Save.

När du placerar markören på namnet på en fältgrupp visas två ikoner till höger. De gör att du kan ta bort och duplicera fältgruppen. Observera att Delete ikonen är bara tillgänglig om fältgruppen inte används i någon live- eller utkastresa (information visas i Used in fält).

recommendation-more-help
b22c9c5d-9208-48f4-b874-1cefb8df4d76