Web Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Web Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, som används för att beskriva information om händelser i webbinformation, som interaktion, sidinformation och referent.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
web
Webbinformation
Beskriver länkklick, webbsidesinformation, referensinformation och webbläsarinformation.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07