Web information datatyp

Web information är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver information som spelats in via en Experience Event som är specifik för webbkanalen, inklusive webbsidan, referenten och/eller länken som relaterar till interaktionen på sidan.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
webInteraction
Web interaction
Beskriver informationen om den webblänk eller URL som motsvarar interaktionen.
webPageDetails
Web page details
Beskriver information om webbsidan där webbinteraktionen inträffade.
webReferrer
Object

Beskriver referenten till en webbinteraktion, vilket är den URL som en besökare kom från omedelbart innan den aktuella webbinteraktionen spelades in. Innehåller följande underegenskaper:

  • URL: Referentens-URL.
  • type: Refererartypen.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07