Web interaction datatyp

Web interaction är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver information om interaktioner som inträffade på en webbsida efter att den första sidinläsningen slutfördes. Den är avsedd för inspelning av interaktioner i webbprogram som inte aktiverar en ny sidinläsning, t.ex. ett webbprogram (SPA).

{width="500"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
linkClicks
Measure
Ett mått som spårar klickningen på en webblänk.
URL
Sträng
Den faktiska länken eller URL-adressen som används för den här webbinteraktionen.
name
Sträng
Det normativa namn som används för den här webblänken. Detta används för klassificeringsändamål.
type
Sträng

Länktypen. Den här egenskapen måste vara lika med ett av följande enum-värden:

  • download

  • exit

  • other

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07