Upsell Details schemafältgrupp

Upsell Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class som används för att samla in information om ett marknadsföringsevenemang med merförsäljning, inklusive information om transaktionen och olika sätt som erbjudandet visades för en kund.

Fältgruppen innehåller ett enda fält av objekttyp, upsells. Egenskaperna i det här objektet förklaras nedan.

Struktur för merförsäljning

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
upsellImpressions
Array med Impressions
En matris som listar de inspelade intrycken (digitala vyer eller engagemang med merförsäljningserbjudandet) för kunden.
upsellTransaction
Transaktion
Beskriver valutatransaktionen för merförsäljningen.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07