Datatypen Transaction

Transaction är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver informationen för en monetär transaktion.

Transaktionsstruktur

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
transactionAmount
Currency
Beskriver beloppet för den valuta som byts ut som en del av transaktionen.
transactionDate
DateTime
En tidsstämpel som anger när transaktionen utfördes.
transactionId
String
En unik identifierare för transaktionen.
transactionType
String
Den typ av transaktion som används av besökaren.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07