Currency datatyp

Currency är en standard-XDM-datatyp som beskriver ett valutabelopp, inklusive valutatyp och konverteringsdatum.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
amount
Dubbel
Valutabeloppet som definieras av currencyCode.
conversionDate
DateTime
En tidsstämpel som anger när valutakonverteringen gjordes.
currencyCode
Sträng
En ISO 4217-kod som anger vilken typ av valuta som amount representerar.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07