Quote Request Details schemafältgrupp

Quote Request Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Fältgruppen innehåller en quotes invänder mot ett schema som innehåller information om förfrågningsprocessen för olika typer av offerter, inklusive försäkringsbrev, hälso- och sjukvård, tillverkningsorder och hightech-order.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
discount
Currency
Rabattbeloppet för en offert som visas för en besökare.
premium
Currency
Premiumbeloppet för en offert som visas för en besökare.
location
String
Postnumret som används för att hitta återförsäljare nära besökarens plats.
requestID
String
En unik identifierare för offertförfrågan.
selectedRetailer
String
Den valda återförsäljaren för anbudsförfrågan, om tillämpligt.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07