Deposit Details schemafältgrupp

Deposit Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Fältgruppen innehåller en personalFinances.deposits till ett schema, som innehåller information om en finansiell insättning.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
account
Financial Account
Beskriver det finansiella konto som är associerat med insättningen.
transaction
Transaction
Beskriver den finansiella transaktion som är associerad med insättningen.
mobileDeposit
Boolean
Anger om insättningen gjordes via en mobilplattform.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07