Channel Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Channel Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, används för att beskriva kanalinformation som ID, kanaltyp, medietyp och platstyp.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
channel
Experience channel
Ett objekt som beskriver produktreturer, garantiregistrering och kundvagns-/orderprocesser.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07