Datatypen Experience channel

Experience channel är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver en upplevelsekanal. En upplevelsekanal representerar en metod eller väg för hur digitala upplevelser konsumeras.

Det finns flera olika upplevelsekanaler, var och en med olika begränsningar för hur innehåll levereras, hur kundinteraktion kan observeras och hur data samlas in. I en kanal kan upplevelserna levereras till specifika platser. Platserna och platstyperna som finns i en kanal skiljer sig från kanal till kanal.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
_id
Sträng
Ett ID som unikt identifierar kanalen. Varje specifik upplevelsekanal definierar en konstant @id.
_type
Sträng
Tillhandahåller en grov klassificeringsetikett för kanaler med liknande egenskaper.
contentTypes
Array med strängar
De innehållstyper som den här kanalen kan leverera.
locationTypes
Array med strängar
De typer av platser (virtuella platser) som den här kanalen består av och kan leverera innehåll till.
mediaAction
Sträng
Beskriver en Experience Event-medieåtgärd, om tillämpligt.
mediaType
Sträng
Anger om medietypen är betald, ägd eller förtjänad.
metricTypes
Array med strängar
De mätvärden som kan samlas in i den här kanalen.
mode
Sträng
Hur upplevelser levereras i den här kanalen.
typeAtSource
Sträng
Ett anpassat namn för kanalen.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07