Schemafältgruppen Balance Transfers

Balance Transfers är en standardschemafältgrupp för XDM ExperienceEvent klassen. Fältgruppen tillhandahåller ett enskilt personalFinances.balanceTransfers-objekt till ett schema, som samlar in information om en överföring av ett ekonomiskt saldo mellan konton.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
accountFrom
Financial Account
Beskriver det finansiella konto som saldot överförs från.
accountTo
Financial Account
Beskriver det finansiella konto som saldot överförs till.
transaction
Transaction
Beskriver den finansiella transaktion som är associerad med saldoöverföringen.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07