Skapar slutpunkt

Tillägg, regler och dataelement är byggstenarna för taggar i Adobe Experience Platform. När du vill att programmet ska göra något läggs dessa byggblock till i en bibliotek. För att kunna distribuera ett bibliotek i ditt upplevelseprogram kompileras biblioteket till ett bygge. The /builds -slutpunkten i Reaktors API gör att du kan hantera byggen i ditt upplevelseprogram programmatiskt.

Ett bygge är den eller de filer som är inlästa i ditt webb- och mobilprogram. Innehållet i varje bygge varierar beroende på följande faktorer:

 • Resurserna som ingår i biblioteket
 • Konfigurationen av miljö där biblioteket är byggt
 • Plattformen för property som bygget tillhör

Ett bygge tillhör exakt ett bibliotek. Ett bibliotek kan ha många byggen.

Mer allmän information om byggen och hur de passar in i publiceringsflödet för taggar finns i publicera översikt.

Komma igång

Slutpunkten som används i den här guiden är en del av Reaktors-API. Läs igenom komma igång-guide om du vill ha viktig information om hur du autentiserar till API:t.

Hämta en lista med byggen list

Du kan visa byggen för ett visst bibliotek genom att ta med bibliotekets ID i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}/builds
Parameter
Beskrivning
LIBRARY_ID
The id för det bibliotek vars byggen du vill visa.
NOTE
Med hjälp av frågeparametrar kan listade byggen filtreras baserat på följande attribut:
 • created_at
 • status
 • token
 • updated_at
filtrera svar

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LBad32d71feff844b7b5a11dd0bf030964/builds \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med byggen för det angivna biblioteket.

{
 "data": [
  {
   "id": "BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484",
   "type": "builds",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:32:29.002Z",
    "status": "pending",
    "updated_at": "2020-12-14T17:32:29.002Z",
    "token": "83407e650dbf"
   },
   "relationships": {
    "data_elements": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484/data_elements"
     }
    },
    "extensions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484/extensions"
     }
    },
    "rules": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484/rules"
     }
    },
    "environment": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484/environment"
     },
     "data": {
      "id": "EN7d73baa7b287421685a3ba5a447754df",
      "type": "environments"
     }
    },
    "library": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484/library"
     },
     "data": {
      "id": "LBad32d71feff844b7b5a11dd0bf030964",
      "type": "libraries"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR7dbf185ba81f4698811f6e650c862492",
      "type": "properties"
     }
    }
   },
   "links": {
    "environment": "https://reactor.adobe.io/environments/EN7d73baa7b287421685a3ba5a447754df",
    "library": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBad32d71feff844b7b5a11dd0bf030964",
    "self": "https://reactor.adobe.io/builds/BL654195b78ac84f00b633a0ef4cdde484"
   },
   "meta": {
    "artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/bf45601a3b3d/launch-678767d5a218-development.min.js",
    "direct_artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/bf45601a3b3d/83407e650dbf/launch-678767d5a218-development.min.js",
    "archive": false,
    "host_type_of": "akamai"
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Söka efter en version lookup

Du kan söka efter ett bygge genom att ange dess ID i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /builds/{BUILD_ID}
Parameter
Beskrivning
BUILD_ID
The id av det bygge som du vill leta upp.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om bygget.

{
 "data": {
  "id": "BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467",
  "type": "builds",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:32:14.671Z",
   "status": "pending",
   "updated_at": "2020-12-14T17:32:14.671Z",
   "token": "ae8c9574e8d4"
  },
  "relationships": {
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467/extensions"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467/rules"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467/environment"
    },
    "data": {
     "id": "EN2fe1274add61492a983ad7322d1b3010",
     "type": "environments"
    }
   },
   "library": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467/library"
    },
    "data": {
     "id": "LBd8eaef8283fe40738348db65a8984475",
     "type": "libraries"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467/property"
    },
    "data": {
     "id": "PRb75b4216130e469abf1eb1795da8048b",
     "type": "properties"
    }
   }
  },
  "links": {
   "environment": "https://reactor.adobe.io/environments/EN2fe1274add61492a983ad7322d1b3010",
   "library": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBd8eaef8283fe40738348db65a8984475",
   "self": "https://reactor.adobe.io/builds/BL8238895201d548718bda2d0bf2b83467"
  },
  "meta": {
   "artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/5fc05b7c8e8f/launch-32129df48f5b-development.min.js",
   "direct_artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/5fc05b7c8e8f/ae8c9574e8d4/launch-32129df48f5b-development.min.js",
   "archive": false,
   "host_type_of": "akamai"
  }
 }
}

Skapa ett bygge create

Du kan skapa en version för ett bibliotek som innehåller bibliotekets ID i sökvägen till en POST.

API-format

POST /libraries/{LIBRARY_ID}/builds
Parameter
Beskrivning
LIBRARY_ID
The id i biblioteket som du definierar bygget under.

Begäran

Följande begäran skapar en ny version för biblioteket som anges i sökvägen till begäran. Ingen nyttolast krävs för begäran.

curl -X POST \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LBd8eaef8283fe40738348db65a8984475/builds \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om den nyskapade versionen.

{
 "data": {
  "id": "BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7",
  "type": "builds",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:32:00.021Z",
   "status": "pending",
   "updated_at": "2020-12-14T17:32:00.021Z",
   "token": "65bbda194025"
  },
  "relationships": {
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7/extensions"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7/rules"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7/environment"
    },
    "data": {
     "id": "EN867c480dc5ea4158be3ea68e5543bd85",
     "type": "environments"
    }
   },
   "library": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7/library"
    },
    "data": {
     "id": "LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5",
     "type": "libraries"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7/property"
    },
    "data": {
     "id": "PRa41874e4d1604efd9c3c67d7a123f4c6",
     "type": "properties"
    }
   }
  },
  "links": {
   "environment": "https://reactor.adobe.io/environments/EN867c480dc5ea4158be3ea68e5543bd85",
   "library": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5",
   "self": "https://reactor.adobe.io/builds/BL5b3fbb0dfd66480abb55a376005ec3f7"
  },
  "meta": {
   "artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/bd007122e3e3/launch-4d5a31f6ca53-development.min.js",
   "direct_artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/bd007122e3e3/65bbda194025/launch-4d5a31f6ca53-development.min.js",
   "archive": false,
   "host_type_of": "akamai"
  }
 }
}

Publicera en version igen republish

Du kan publicera om ett bygge från en publicerat bibliotek genom att inkludera dess ID i sökvägen för en PATCH-begäran.

API-format

PATCH /builds/{BUILD_ID}
Parameter
Beskrivning
BUILD_ID
The id av det bygge som du vill publicera på nytt.

Begäran

Följande begäran uppdaterar app_id för en befintlig programkonfiguration.

curl -X PATCH \
 https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": {
     "id": "BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781",
     "type": "builds",
     "meta": {
      "action": "republish"
     }
    }
   }'
Egenskap
Beskrivning
id
The id av det bygge som du vill uppdatera. Det här bör matcha {BUILD_ID} värdet som anges i sökvägen för begäran.
type
Den typ av resurs som uppdateras. För den här slutpunkten måste värdet vara builds.
meta.action
Den typ av åtgärd från PATCH som ska utföras. Måste anges till republish.

Svar

Ett godkänt svar returnerar information om den publicerade versionen.

{
 "data": {
  "id": "BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781",
  "type": "builds",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:34:08.558Z",
   "status": "succeeded",
   "updated_at": "2020-12-14T17:34:16.190Z",
   "token": "951e1b7911e8"
  },
  "relationships": {
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/extensions"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/rules"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/environment"
    },
    "data": {
     "id": "EN51a1b47d737341b1b742cbd62504bb5a",
     "type": "environments"
    }
   },
   "library": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/library"
    },
    "data": {
     "id": "LBa503843ac6e64df0ad18604adad78600",
     "type": "libraries"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR00abebfe39f84dc2a0ca13410e0a1751",
     "type": "properties"
    }
   }
  },
  "links": {
   "environment": "https://reactor.adobe.io/environments/EN51a1b47d737341b1b742cbd62504bb5a",
   "library": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBa503843ac6e64df0ad18604adad78600",
   "self": "https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781"
  },
  "meta": {
   "artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/f812fa6d64df/launch-9b1b8e461782.min.js",
   "direct_artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/f812fa6d64df/951e1b7911e8/launch-9b1b8e461782.min.js",
   "archive": false,
   "republish_status": "pending",
   "host_type_of": "akamai"
  }
 }
}

Hämta relaterade resurser för ett bygge related

Följande anrop visar hur du hämtar relaterade resurser för en bygge. När hitta ett bygge, listas dessa relationer under relationships -egenskap.

Se relationshandbok för mer information om relationerna i Reactor API.

Visa en lista över relaterade dataelement för ett bygge data-elements

Du kan lista relaterade dataelement för en bygge genom att lägga till /data_elements till sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /builds/{BUILD_ID}/data_elements
Parameter
Beskrivning
{BUILD_ID}
The id för det bygge vars dataelement du vill lista.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/data_elements \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar en lista med dataelement som är relaterade till bygget.

{
 "data": [
  {
   "id": "DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262",
   "type": "data_elements",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:33:22.668Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": false,
    "enabled": true,
    "name": "My Data Element 2020-12-14 17:33:21 +0000",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 1,
    "updated_at": "2020-12-14T17:33:22.668Z",
    "clean_text": false,
    "default_value": null,
    "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
    "force_lower_case": false,
    "review_status": "unsubmitted",
    "storage_duration": null,
    "settings": "{\"elementProperty\":\"html\",\"elementSelector\":\".target-element\"}"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR05ad70a8078f44c1a229ecf0da2802f2",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/origin"
     },
     "data": {
      "id": "DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
      "type": "data_elements"
     }
    },
    "extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/extension"
     },
     "data": {
      "id": "EX28788723a8e24a2f927fce1b55eb7ffc",
      "type": "extensions"
     }
    },
    "updated_with_extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/updated_with_extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    },
    "updated_with_extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262/updated_with_extension"
     },
     "data": {
      "id": "EXd6bf04b143e64fe0ae7efe55a6655fa9",
      "type": "extensions"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR05ad70a8078f44c1a229ecf0da2802f2",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
    "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4139bfd5c2194254b5c1af254d421262",
    "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX28788723a8e24a2f927fce1b55eb7ffc"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 1
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Visa en lista över relaterade tillägg för ett bygge extensions

Du kan visa relaterade tillägg för en version genom att lägga till /extensions till sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /builds/{BUILD_ID}/extensions
Parameter
Beskrivning
{BUILD_ID}
The id för det bygge vars tillägg du vill visa.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/extensions \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med tillägg som är relaterade till bygget.

{
 "data": [
  {
   "id": "EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11",
   "type": "extensions",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:32:56.163Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": false,
    "enabled": true,
    "name": "kessel-test",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 1,
    "updated_at": "2020-12-14T17:32:56.163Z",
    "delegate_descriptor_id": null,
    "display_name": "Kessel Test",
    "review_status": "unsubmitted",
    "version": "1.2.0",
    "settings": "{}"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11/property"
     },
     "data": {
      "id": "PRcf1f3e4c218b4caab8191fab003a8355",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11/origin"
     },
     "data": {
      "id": "EX8ce7ced633f34bd48d33089ff8fad082",
      "type": "extensions"
     }
    },
    "updated_with_extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11/updated_with_extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    },
    "extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11/extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PRcf1f3e4c218b4caab8191fab003a8355",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX8ce7ced633f34bd48d33089ff8fad082",
    "self": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXf6242ef93c1c47e6971ed6ea85912b11",
    "extension_package": "https://reactor.adobe.io/extension_packages/EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
    "latest_extension_package": "https://reactor.adobe.io/extension_packages/EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 1
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Visa en lista över relaterade regler för ett bygge rules

Du kan lista relaterade regler för en version genom att lägga till /rules till sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /builds/{BUILD_ID}/rules
Parameter
Beskrivning
{BUILD_ID}
The id för det bygge vars regler du vill visa.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/rules \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med regler som är relaterade till bygget.

{
 "data": [
  {
   "id": "RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747",
   "type": "rules",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:56:44.109Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": true,
    "enabled": true,
    "name": "Example Rule",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 0,
    "updated_at": "2020-12-14T17:56:44.109Z",
    "review_status": "unsubmitted"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR41f64d2a9d9b4862b0582c5ff6a07504",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747/origin"
     },
     "data": {
      "id": "RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747",
      "type": "rules"
     }
    },
    "rule_components": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747/rule_components"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR41f64d2a9d9b4862b0582c5ff6a07504",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747",
    "self": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747",
    "rule_components": "https://reactor.adobe.io/rules/RL8429f3fee98b44c68f7a538e68e21747/rule_components"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 0
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Söka efter ett bygge i det relaterade biblioteket library

Du kan hämta det relaterade biblioteket för ett bygge genom att lägga till /library till sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /builds/{BUILD_ID}/library
Parameter
Beskrivning
{BUILD_ID}
The id av bygget vars bibliotek du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/library \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

{
 "data": {
  "id": "LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db",
  "type": "libraries",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:50:06.695Z",
   "name": "My Library",
   "published_at": null,
   "state": "development",
   "updated_at": "2020-12-14T17:50:06.695Z",
   "build_required": true
  },
  "relationships": {
   "builds": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/builds"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/environment",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/relationships/environment"
    },
    "data": {
     "id": "EN3287da6fafa143c289afd2f578b4d33d",
     "type": "environments"
    }
   },
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/data_elements",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/relationships/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/extensions",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/relationships/extensions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/notes"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/rules",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/relationships/rules"
    }
   },
   "upstream_library": {
    "data": null
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR95eaa16990c745a78f5bee8439fe4c34",
     "type": "properties"
    }
   },
   "last_build": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db/last_build"
    },
    "data": null
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR95eaa16990c745a78f5bee8439fe4c34",
   "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB6ce27064ebe04ceab3d6942e9de563db"
  },
  "meta": {
   "build_status": null,
   "build_required_detail": "No build found since last state change"
  }
 }
}

Söka efter en byggmiljö environment

Du kan hämta den relaterade miljön för ett bygge genom att lägga till /environment till sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /builds/{BUILD_ID}/environment
Parameter
Beskrivning
{BUILD_ID}
The id för den byggnad vars miljö du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/builds/BLb408c04c20ba4a82b6df496969a99781/environment \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

{
 "data": {
  "id": "EN11e6b85c0af14f0fb99f0c192a22e5e2",
  "type": "environments",
  "attributes": {
   "archive": false,
   "created_at": "2020-12-14T17:39:25.179Z",
   "library_path": "f9fd106ab399/5a1ebaf3db58",
   "library_name": "launch-f0e3e49544fe-development.min.js",
   "library_entry_points": [
    {
     "library_name": "launch-f0e3e49544fe-development.min.js",
     "minified": true,
     "references": [
      "f9fd106ab399/5a1ebaf3db58/launch-f0e3e49544fe-development.min.js"
     ],
     "license_path": "f9fd106ab399/5a1ebaf3db58/launch-f0e3e49544fe-development.js"
    },
    {
     "library_name": "launch-f0e3e49544fe-development.js",
     "minified": false,
     "references": [
      "f9fd106ab399/5a1ebaf3db58/launch-f0e3e49544fe-development.js"
     ]
    }
   ],
   "name": "Development Environment A",
   "path": "https://assets.adobedtm.com/staging",
   "stage": "development",
   "updated_at": "2020-12-14T17:39:26.221Z",
   "status": "succeeded",
   "token": "f0e3e49544fe"
  },
  "relationships": {
   "library": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/EN11e6b85c0af14f0fb99f0c192a22e5e2/library"
    },
    "data": {
     "id": "LB6e0f7904575f489497b959fd6b81dce8",
     "type": "libraries"
    }
   },
   "builds": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/EN11e6b85c0af14f0fb99f0c192a22e5e2/builds"
    }
   },
   "host": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/EN11e6b85c0af14f0fb99f0c192a22e5e2/host",
     "self": "https://reactor.adobe.io/environments/EN11e6b85c0af14f0fb99f0c192a22e5e2/relationships/host"
    },
    "data": {
     "id": "HT33afd835e6da4533a4b07d39e916d3be",
     "type": "hosts"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/EN11e6b85c0af14f0fb99f0c192a22e5e2/property"
    },
    "data": {
     "id": "PRe686c8ac90b343f98bbd14e990952605",
     "type": "properties"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PRe686c8ac90b343f98bbd14e990952605",
   "self": "https://reactor.adobe.io/environments/EN11e6b85c0af14f0fb99f0c192a22e5e2"
  },
  "meta": {
   "archive_encrypted": false
  }
 }
}
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743