Bibliotekets slutpunkt

Ett bibliotek är en samling taggresurser (extensions, rules och data elements) som representerar önskat beteende för en egenskap. Med slutpunkten /libraries i Reaktors API kan du programmässigt hantera bibliotek i dina taggegenskaper.

Ett bibliotek tillhör exakt en egenskap. En egenskap kan ha många bibliotek.

Komma igång

Slutpunkten som används i den här guiden ingår i Reaktors-API. Innan du fortsätter bör du läsa kom igång-guiden för att få viktig information om hur du autentiserar dig för API:t.

Innan du arbetar med bibliotek i Reaktors-API:t är det viktigt att du förstår vilka roller bibliotekstillstånd och -miljöer spelar när du ska avgöra vilka åtgärder du kan utföra i ett visst bibliotek. Mer information finns i guiden om bibliotekets publiceringsflöde.

Hämta en lista med bibliotek list

Du kan hämta en lista med bibliotek för en egenskap genom att ta med egenskapens ID i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /properties/{PROPERTY_ID}/libraries
Parameter
Beskrivning
PROPERTY_ID
id för egenskapen som äger biblioteken.
NOTE
Med hjälp av frågeparametrar kan listade bibliotek filtreras baserat på följande attribut:
 • created_at
 • name
 • published_at
 • stale
 • state
 • updated_at
filtrering av svar

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/properties/PR4bc17fb09ed845b1acfb0f6600a1f3c0/libraries \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med bibliotek för den angivna egenskapen.

{
 "data": [
  {
   "id": "LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0",
   "type": "libraries",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:44:10.776Z",
    "name": "My Library",
    "published_at": null,
    "state": "development",
    "updated_at": "2020-12-14T17:44:10.776Z",
    "build_required": true
   },
   "relationships": {
    "builds": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/builds"
     }
    },
    "environment": {
     "links": {
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/relationships/environment"
     },
     "data": null
    },
    "data_elements": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/data_elements",
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/relationships/data_elements"
     }
    },
    "extensions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/extensions",
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/relationships/extensions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/notes"
     }
    },
    "rules": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/rules",
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/relationships/rules"
     }
    },
    "upstream_library": {
     "data": null
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR4bc17fb09ed845b1acfb0f6600a1f3c0",
      "type": "properties"
     }
    },
    "last_build": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0/last_build"
     },
     "data": null
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR4bc17fb09ed845b1acfb0f6600a1f3c0",
    "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBb174d60bdbd34f87a2e9466fadaacae0"
   },
   "meta": {
    "build_status": null,
    "build_required_detail": "No build found since last state change"
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Söka i ett bibliotek lookup

Du kan söka efter ett bibliotek genom att ange dess ID i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}
Parameter
Beskrivning
LIBRARY_ID
id för det bibliotek som du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om biblioteket.

{
 "data": {
  "id": "LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84",
  "type": "libraries",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:44:00.476Z",
   "name": "My Library",
   "published_at": null,
   "state": "development",
   "updated_at": "2020-12-14T17:44:00.476Z",
   "build_required": true
  },
  "relationships": {
   "builds": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/builds"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/relationships/environment"
    },
    "data": null
   },
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/data_elements",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/relationships/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/extensions",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/relationships/extensions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/notes"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/rules",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/relationships/rules"
    }
   },
   "upstream_library": {
    "data": null
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/property"
    },
    "data": {
     "id": "PRc90084c615844db58201d4e70d47b8bf",
     "type": "properties"
    }
   },
   "last_build": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/last_build"
    },
    "data": null
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PRc90084c615844db58201d4e70d47b8bf",
   "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84"
  },
  "meta": {
   "build_status": null,
   "build_required_detail": "No build found since last state change"
  }
 }
}

Skapa ett bibliotek create

Du kan skapa ett nytt bibliotek genom att göra en POST.

API-format

POST /properties/{PROPERTY_ID}/libraries
Parameter
Beskrivning
PROPERTY_ID
id för egenskapen som du definierar biblioteket under.

Begäran

Följande begäran skapar ett nytt bibliotek för den angivna egenskapen. När du skapar ett bibliotek kan bara dess name-attribut konfigureras. Om du vill lägga till dataelement, tillägg och regler i biblioteket måste du skapa relationer. Mer information finns i avsnittet Hantera biblioteksresurser.

curl -X POST \
 https://reactor.adobe.io/properties/PR97d92a379a5f48758947cdf44f607a0d/libraries \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": {
     "attributes": {
      "name": "My Library"
     },
     "type": "libraries"
    }
   }'
Egenskap
Beskrivning
attributes.name
(obligatoriskt) Ett läsbart namn för biblioteket.
type
Den typ av resurs som uppdateras. För den här slutpunkten måste värdet vara libraries.

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om det nyligen skapade biblioteket.

{
 "data": {
  "id": "DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
  "type": "libraries",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:33:21.774Z",
   "deleted_at": null,
   "dirty": true,
   "enabled": true,
   "name": "My library 2020-12-14 17:33:21 +0000",
   "published": false,
   "published_at": null,
   "revision_number": 0,
   "updated_at": "2020-12-14T17:33:21.774Z",
   "clean_text": false,
   "default_value": null,
   "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
   "force_lower_case": false,
   "review_status": "unsubmitted",
   "storage_duration": null,
   "settings": "{\"elementSelector\":\".target-element\",\"elementProperty\":\"html\"}"
  },
  "relationships": {
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/libraries"
    }
   },
   "revisions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/revisions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/notes"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR05ad70a8078f44c1a229ecf0da2802f2",
     "type": "properties"
    }
   },
   "origin": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/origin"
    },
    "data": {
     "id": "DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
     "type": "libraries"
    }
   },
   "extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX28788723a8e24a2f927fce1b55eb7ffc",
     "type": "extensions"
    }
   },
   "updated_with_extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/updated_with_extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   },
   "updated_with_extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/updated_with_extension"
    },
    "data": {
     "id": "EXd6bf04b143e64fe0ae7efe55a6655fa9",
     "type": "extensions"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR05ad70a8078f44c1a229ecf0da2802f2",
   "origin": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
   "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
   "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX28788723a8e24a2f927fce1b55eb7ffc"
  },
  "meta": {
   "latest_revision_number": 0
  }
 }
}

Hantera resurser för ett bibliotek resources

De dataelement, tillägg, regler och miljöer som är kopplade till ett bibliotek etableras via relationer. Avsnitten nedan beskriver hur du hanterar dessa relationer via API-anrop.

Lägga till resurser i ett bibliotek add-resources

Du kan lägga till resurser i ett bibliotek genom att lägga till /relationships i sökvägen för en POST, följt av resurstypen.

API-format

POST /libraries/{LIBRARY_ID}/relationships/{RESOURCE_TYPE}
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
ID:t för det bibliotek som du vill lägga till resurser i.
{RESOURCE_TYPE}

Den typ av resurs som du lägger till i biblioteket. Följande värden accepteras:

 • data_elements
 • extensions
 • rules

Begäran

Följande begäran lägger till två dataelement i ett bibliotek.

curl -X POST \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5/relationships/data_elements \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": [
     {
      "id": "DEce7fdee2afe44efeb4d974247d1e8dbe",
      "type": "data_elements"
     },
     {
      "id": "DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833",
      "type": "data_elements"
     }
    ]
   }'
Egenskap
Beskrivning
id
ID för resursen som du lägger till i biblioteket.
type
Den typ av resurs som du lägger till i biblioteket.

Svar

Ett godkänt svar returnerar information om de tillagda relationerna. Om du utför en uppslagsbegäran för biblioteket visas de tillagda relationerna under egenskapen relationships.

{
 "data": [
  {
   "type": "data_elements",
   "id": "DEce7fdee2afe44efeb4d974247d1e8dbe"
  },
  {
   "id": "DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833",
   "type": "data_elements"
  }
 ],
 "links": {
  "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB09eca17e012842b49466506f419283a7/data_elements",
  "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB09eca17e012842b49466506f419283a7/relationships/data_elements"
 }
}

Ersätta resurserna för ett bibliotek replace-resources

Du kan ersätta alla befintliga resurser av en viss typ för ett bibliotek genom att lägga till /relationships i sökvägen för en PATCH-begäran, följt av resurstypen som du ersätter.

API-format

PATCH /libraries/{LIBRARY_ID}/relationships/{RESOURCE_TYPE}
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
ID:t för det bibliotek vars relationer du vill ersätta.
{RESOURCE_TYPE}

Den typ av resurs som du ersätter. Följande värden accepteras:

 • data_elements
 • extensions
 • rules

Begäran

Följande begäran ersätter tilläggen för ett bibliotek med tilläggen i arrayen data.

curl -X PATCH \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5/relationships/environment \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": [
     {
      "id": "EX58312732fd0f43f98037d765ef96c4cd",
      "type": "extensions"
     }
    ]
   }'
Egenskap
Beskrivning
id
ID för resursen som du lägger till i biblioteket.
type
Den typ av resurs som du lägger till i biblioteket.

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om de uppdaterade relationerna. Om du utför en uppslagsbegäran för biblioteket visas relationerna under egenskapen relationships.

{
 "data": [
  {
   "type": "extensions",
   "id": "EX58312732fd0f43f98037d765ef96c4cd"
  }
 ],
 "links": {
  "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBdbc7c49ac8f040bc9576db26b127444d/extensions",
  "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBdbc7c49ac8f040bc9576db26b127444d/relationships/extensions"
 }
}

Ta bort resurser för ett bibliotek remove-resources

Du kan ta bort befintliga resurser från ett bibliotek genom att lägga till /relationships i sökvägen för en DELETE-begäran, följt av den resurstyp som du håller på att ta bort.

API-format

DELETE /libraries/{LIBRARY_ID}/relationships/{RESOURCE_TYPE}
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
ID för det bibliotek vars resurser du vill ta bort.
{RESOURCE_TYPE}

Den typ av resurs som du tar bort. Följande värden accepteras:

 • data_elements
 • extensions
 • rules

Begäran

Följande begäran tar bort en regel från ett bibliotek. Befintliga regler som inte ingår i data-arrayen tas inte bort.

curl -X DELETE \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5/relationships/environment \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": [
     {
      "id": "RLa16f7859c7404239940c2cf2ec02b03c",
      "type": "rules"
     }
    ]
   }'
Egenskap
Beskrivning
id
ID för resursen som du tar bort från biblioteket.
type
Den typ av resurs som du tar bort från biblioteket.

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om de uppdaterade relationerna för resurstypen. Om det inte finns några relationer för den här resurstypen returneras egenskapen data som en tom array. Om du utför en uppslagsbegäran för biblioteket visas relationerna under egenskapen relationships.

{
 "data": [

 ],
 "links": {
  "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBbde5759742844fe59458ca0c988ecd61/rules",
  "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBbde5759742844fe59458ca0c988ecd61/relationships/rules"
 }
}

Tilldela ett bibliotek till en miljö environment

Du kan tilldela ett bibliotek till en miljö /relationships/environment till sökvägen för en begäran om POST.

API-format

POST /libraries/{LIBRARY_ID}/relationships/environment
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
ID:t för det bibliotek som du vill tilldela.

Begäran

curl -X POST \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5/relationships/environment \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": {
     "id": "EN867c480dc5ea4158be3ea68e5543bd85",
     "type": "environments"
    }
   }'
Egenskap
Beskrivning
id
ID för miljön som du tilldelar biblioteket till.
type
Måste anges till environments.

Svar

Ett godkänt svar returnerar detaljerna om relationen. Om du utför en uppslagsbegäran för biblioteket visas den tillagda relationen under egenskapen relationships.

{
 "data": {
  "id": "EN867c480dc5ea4158be3ea68e5543bd85",
  "type": "environments"
 },
 "links": {
  "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5/environment",
  "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBdd2f55e9c3bb4ce0a582a0b0c586a6f5/relationships/environment"
 }
}

Överföra ett bibliotek transition

Du kan överföra ett bibliotek till ett annat publiceringstillstånd genom att ta med dess ID i sökvägen för en PATCH-begäran och ange ett lämpligt meta.action-värde i nyttolasten.

API-format

PATCH /libraries/{LIBRARY_ID}
Parameter
Beskrivning
LIBRARY_ID
id för det bibliotek som du vill övergå.

Begäran

Följande begäran överför tillståndet för ett befintligt bibliotek baserat på värdet meta.action som anges i nyttolasten. Vilka åtgärder som är tillgängliga för ett bibliotek beror på dess aktuella publiceringstillstånd, vilket beskrivs i publiceringsflödet.

curl -X PATCH \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": {
     "id": "LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0",
     "type": "libraries",
     "meta": {
      "action": "submit"
     }
    }
   }'
Egenskap
Beskrivning
meta.action

Den specifika övergångsåtgärd som du vill utföra i biblioteket. Följande åtgärder är tillgängliga beroende på bibliotekets aktuella publiceringstillstånd:

 • develop
 • submit
 • approve
 • reject
id
id för det bibliotek som du vill uppdatera. Det här bör matcha det {LIBRARY_ID}-värde som anges i sökvägen till begäran.
type
Den typ av resurs som uppdateras. För den här slutpunkten måste värdet vara libraries.

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om det uppdaterade biblioteket.

{
 "data": {
  "id": "LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0",
  "type": "libraries",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:47:57.783Z",
   "name": "My Library",
   "published_at": null,
   "state": "submitted",
   "updated_at": "2020-12-14T17:48:06.431Z",
   "build_required": true
  },
  "relationships": {
   "builds": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/builds"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/relationships/environment"
    },
    "data": null
   },
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/data_elements",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/relationships/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/extensions",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/relationships/extensions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/notes"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/rules",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/relationships/rules"
    }
   },
   "upstream_library": {
    "data": null
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/property"
    },
    "data": {
     "id": "PRbc84c93c1c9f48c9836ade5ea4199006",
     "type": "properties"
    }
   },
   "last_build": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/last_build"
    },
    "data": {
     "id": "BL8d6e931f2f6d48ea96d6730122f13bcc",
     "type": "builds"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PRbc84c93c1c9f48c9836ade5ea4199006",
   "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0"
  },
  "meta": {
   "build_status": null,
   "build_required_detail": "No build found since last state change"
  }
 }
}

Publish ett bibliotek publish

NOTE
Endast godkända bibliotek får publiceras i produktionen.

Om du vill publicera ett bibliotek i produktionen ser du till att en produktionsmiljö har lagts till i biblioteket och skapar sedan ett bygge.

API-format

POST /libraries/{LIBRARY_ID}/builds
Parameter
Beskrivning
LIBRARY_ID
id för det bibliotek som du vill publicera.

Begäran

Denna begäran kräver ingen nyttolast.

curl -X POST \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB80c337c956804738b2db2ea2f69fcdf0/builds \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Content-Type: application/json'

Svar

{
 "data": {
  "id": "BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05",
  "type": "builds",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:48:18.731Z",
   "status": "pending",
   "updated_at": "2020-12-14T17:48:18.731Z",
   "token": "b223fc55df1c"
  },
  "relationships": {
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05/extensions"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05/rules"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05/environment"
    },
    "data": {
     "id": "EN5428335fff304c749f06a241db137a60",
     "type": "environments"
    }
   },
   "library": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05/library"
    },
    "data": {
     "id": "LBa937e62887e94d85b77cbe703f5dfc56",
     "type": "libraries"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/builds/BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR7e2b7aaaffcb499398010ba964603415",
     "type": "properties"
    }
   }
  },
  "links": {
   "environment": "https://reactor.adobe.io/environments/EN5428335fff304c749f06a241db137a60",
   "library": "https://reactor.adobe.io/libraries/LBa937e62887e94d85b77cbe703f5dfc56",
   "self": "https://reactor.adobe.io/builds/BL162b63703eb74c6bb3c12471e0062c05"
  },
  "meta": {
   "artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/8b659dd115cf/launch-5986a1b644a4-development.min.js",
   "direct_artifact_url": "https://assets.adobedtm.com/staging/f9fd106ab399/8b659dd115cf/b223fc55df1c/launch-5986a1b644a4-development.min.js",
   "archive": false,
   "host_type_of": "akamai"
  }
 }
}

Hantera anteckningar för ett bibliotek notes

Bibliotek är"betydande" resurser, vilket innebär att du kan skapa och hämta textbaserade anteckningar för varje enskild resurs. Mer information om hur du hanterar anteckningar för bibliotek och andra kompatibla resurser finns i anteckningsguiden.

Hämta relaterade resurser för ett bibliotek related

Följande anrop visar hur du hämtar relaterade resurser för ett bibliotek. När söker upp ett bibliotek visas dessa relationer under egenskapen relationships.

Se relationshandboken för mer information om relationer i Reactor API.

Lista relaterade dataelement för ett bibliotek data-elements

Du kan lista dataelement som används i ett bibliotek genom att lägga till /data_elements i sökvägen för en sökbegäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}/data_elements
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
id för biblioteket vars dataelement du vill visa.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/data_elements \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med dataelement som använder det angivna biblioteket.

{
 "data": [
  {
   "id": "DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b",
   "type": "data_elements",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:45:11.694Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": false,
    "enabled": true,
    "name": "My Data Element 2020-12-14 17:45:10 +0000",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 1,
    "updated_at": "2020-12-14T17:45:11.694Z",
    "clean_text": false,
    "default_value": null,
    "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
    "force_lower_case": false,
    "review_status": "unsubmitted",
    "storage_duration": null,
    "settings": "{\"elementProperty\":\"html\",\"elementSelector\":\".target-element\"}"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR245ca5e560784249b2a88ef82f2851b6",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/origin"
     },
     "data": {
      "id": "DE4c027939f2004fdcb15e3b4099e70974",
      "type": "data_elements"
     }
    },
    "extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/extension"
     },
     "data": {
      "id": "EX5942ffd7fac94428875bd664e397bd47",
      "type": "extensions"
     }
    },
    "updated_with_extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/updated_with_extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    },
    "updated_with_extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b/updated_with_extension"
     },
     "data": {
      "id": "EXbf411638b90843c486254b5ca0fe47d6",
      "type": "extensions"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR245ca5e560784249b2a88ef82f2851b6",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4c027939f2004fdcb15e3b4099e70974",
    "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE4956628e8baa4b358cc592337049b37b",
    "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX5942ffd7fac94428875bd664e397bd47"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 1
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Lista relaterade tillägg för ett bibliotek extensions

Du kan visa de tillägg som används i ett bibliotek genom att lägga till /extensions i sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}/extensions
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
id för biblioteket vars tillägg du vill visa.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/extensions \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med tillägg som använder det angivna biblioteket.

{
 "data": [
  {
   "id": "EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677",
   "type": "extensions",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:45:23.759Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": false,
    "enabled": true,
    "name": "kessel-test",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 1,
    "updated_at": "2020-12-14T17:45:23.759Z",
    "delegate_descriptor_id": null,
    "display_name": "Kessel Test",
    "review_status": "unsubmitted",
    "version": "1.2.0",
    "settings": "{}"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR2d1f3ba867204dc7a4c17614d23bbab0",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677/origin"
     },
     "data": {
      "id": "EX63cf3b91ec8146889759bbacb15627c3",
      "type": "extensions"
     }
    },
    "updated_with_extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677/updated_with_extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    },
    "extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677/extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR2d1f3ba867204dc7a4c17614d23bbab0",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX63cf3b91ec8146889759bbacb15627c3",
    "self": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXac1e55883e5b47eb9a3589b311960677",
    "extension_package": "https://reactor.adobe.io/extension_packages/EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
    "latest_extension_package": "https://reactor.adobe.io/extension_packages/EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 1
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Visa relaterade regler för ett bibliotek rules

Du kan lista reglerna som används i ett bibliotek genom att lägga till /rules i sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}/rules
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
id för biblioteket vars regler du vill visa.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/rules \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med regler som använder det angivna biblioteket.

{
 "data": [
  {
   "id": "RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac",
   "type": "rules",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:45:36.405Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": false,
    "enabled": true,
    "name": "Example Rule",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 1,
    "updated_at": "2020-12-14T17:45:36.405Z",
    "review_status": "unsubmitted"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac/property"
     },
     "data": {
      "id": "PRa68d0d2c6e0a4ae380fb30f17f7c435d",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac/origin"
     },
     "data": {
      "id": "RL04911614524d463a9c115bea442bce72",
      "type": "rules"
     }
    },
    "rule_components": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac/rule_components"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PRa68d0d2c6e0a4ae380fb30f17f7c435d",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/rules/RL04911614524d463a9c115bea442bce72",
    "self": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac",
    "rule_components": "https://reactor.adobe.io/rules/RL460e550125054fffb824cce56c8cb1ac/rule_components"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 1
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Söka efter en relaterad miljö för ett bibliotek related-environment

Du kan söka efter miljön som ett bibliotek tilldelas genom att lägga till /environment i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}/environment
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
id för biblioteket vars miljö du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/environment \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om miljön som det angivna biblioteket är tilldelat.

{
 "data": {
  "id": "ENe66122e6793641d8a8453f63c42e4270",
  "type": "environments",
  "attributes": {
   "archive": false,
   "created_at": "2020-12-14T17:39:12.484Z",
   "library_path": "f9fd106ab399/2df53b69e8a2",
   "library_name": "launch-1d2ffee7eef5-development.min.js",
   "library_entry_points": [
    {
     "library_name": "launch-1d2ffee7eef5-development.min.js",
     "minified": true,
     "references": [
      "f9fd106ab399/2df53b69e8a2/launch-1d2ffee7eef5-development.min.js"
     ],
     "license_path": "f9fd106ab399/2df53b69e8a2/launch-1d2ffee7eef5-development.js"
    },
    {
     "library_name": "launch-1d2ffee7eef5-development.js",
     "minified": false,
     "references": [
      "f9fd106ab399/2df53b69e8a2/launch-1d2ffee7eef5-development.js"
     ]
    }
   ],
   "name": "Development Environment A",
   "path": "https://assets.adobedtm.com/staging",
   "stage": "development",
   "updated_at": "2020-12-14T17:39:13.988Z",
   "status": "succeeded",
   "token": "1d2ffee7eef5"
  },
  "relationships": {
   "library": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/ENe66122e6793641d8a8453f63c42e4270/library"
    },
    "data": {
     "id": "LB52ccd7f1e99146999f90cb3bca4940a2",
     "type": "libraries"
    }
   },
   "builds": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/ENe66122e6793641d8a8453f63c42e4270/builds"
    }
   },
   "host": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/ENe66122e6793641d8a8453f63c42e4270/host",
     "self": "https://reactor.adobe.io/environments/ENe66122e6793641d8a8453f63c42e4270/relationships/host"
    },
    "data": {
     "id": "HT53a4ebcb177d431e8fd26929930de0af",
     "type": "hosts"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/environments/ENe66122e6793641d8a8453f63c42e4270/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR79de7e0885a9451786f1bf4b9136a72c",
     "type": "properties"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR79de7e0885a9451786f1bf4b9136a72c",
   "self": "https://reactor.adobe.io/environments/ENe66122e6793641d8a8453f63c42e4270"
  },
  "meta": {
   "archive_encrypted": false
  }
 }
}

Söka efter den relaterade egenskapen för ett bibliotek property

Du kan söka efter den egenskap som äger ett bibliotek genom att lägga till /property i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}/property
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
id för biblioteket vars egenskap du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/property \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om egenskapen som äger det angivna biblioteket.

{
 "data": {
  "id": "PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543",
  "type": "properties",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:51:56.180Z",
   "enabled": true,
   "name": "Kessel Example Property",
   "updated_at": "2020-12-14T17:51:56.180Z",
   "platform": "web",
   "development": false,
   "token": "9d97006b0f9b",
   "domains": [
    "example.com"
   ],
   "undefined_vars_return_empty": false,
   "rule_component_sequencing_enabled": false
  },
  "relationships": {
   "company": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/company"
    },
    "data": {
     "id": "CO2bf094214ffd4785bb4bcf88c952a7c1",
     "type": "companies"
    }
   },
   "callbacks": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/callbacks"
    }
   },
   "hosts": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/hosts"
    }
   },
   "environments": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/environments"
    }
   },
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/libraries"
    }
   },
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/extensions"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/rules"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/notes"
    }
   }
  },
  "links": {
   "company": "https://reactor.adobe.io/companies/CO2bf094214ffd4785bb4bcf88c952a7c1",
   "data_elements": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/data_elements",
   "environments": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/environments",
   "extensions": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/extensions",
   "rules": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543/rules",
   "self": "https://reactor.adobe.io/properties/PRb18ac8f8b69d4f99af43870e91c17543"
  },
  "meta": {
   "rights": [
    "approve",
    "develop",
    "manage_environments",
    "manage_extensions",
    "publish"
   ]
  }
 }
}

Söka efter ett bibliotek i det överordnade flödet upstream

Du kan söka upp nästa biblioteksuppdataström från ett bibliotek genom att lägga till /upstream_library i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /libraries/{LIBRARY_ID}/upstream_library
Parameter
Beskrivning
{LIBRARY_ID}
id för det bibliotek vars överordnade bibliotek du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/libraries/LB5862ee2dc21b4646a5536c8d6edb0c84/upstream_library \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om det överordnade biblioteket.

{
 "data": {
  "id": "LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0",
  "type": "libraries",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:49:32.459Z",
   "name": "My Library",
   "published_at": null,
   "state": "submitted",
   "updated_at": "2020-12-14T17:49:41.070Z",
   "build_required": true
  },
  "relationships": {
   "builds": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/builds"
    }
   },
   "environment": {
    "links": {
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/relationships/environment"
    },
    "data": null
   },
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/data_elements",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/relationships/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/extensions",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/relationships/extensions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/notes"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/rules",
     "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/relationships/rules"
    }
   },
   "upstream_library": {
    "data": null
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR7c206ed399644222aef329488cee7fa7",
     "type": "properties"
    }
   },
   "last_build": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0/last_build"
    },
    "data": {
     "id": "BL87cde018ecd44ac7a20b0271ab06d04b",
     "type": "builds"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR7c206ed399644222aef329488cee7fa7",
   "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB29cc2f86b3684e00a10d196a60f4b0c0"
  },
  "meta": {
   "build_status": null,
   "build_required_detail": "No build found since last state change"
  }
 }
}
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743