Slutpunkt för dataelement

Ett dataelement fungerar som en variabel som pekar på en viktig datadel i programmet. Dataelement används i regler och extension konfigurationer. När en regel aktiveras vid körning i en webbläsare eller ett program tolkas dataelementets värde och används i regeln. Dataelement fungerar på samma sätt för tilläggskonfigurationer.

Om du använder flera dataelement tillsammans skapas ett datalexikon eller datamappning. Den här ordlistan representerar de data som Adobe Experience Platform känner till och kan använda.

Ett dataelement tillhör exakt ett property. En egenskap kan ha många dataelement.

Mer allmän information om dataelement och hur de används i taggar finns i dataelementguide i gränssnittsdokumentationen.

Komma igång

Slutpunkten som används i den här guiden ingår i Reaktors-API. Innan du fortsätter bör du granska komma igång-guide om du vill ha viktig information om hur du autentiserar till API:t.

Hämta en lista med dataelement list

Du kan hämta en lista med dataelement för en egenskap genom att ta med egenskapens ID i sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /properties/{PROPERTY_ID}/data_elements
Parameter
Beskrivning
PROPERTY_ID
The id för den egenskap som äger dataelementen.
NOTE
Med hjälp av frågeparametrar kan listade dataelement filtreras baserat på följande attribut:
 • created_at
 • dirty
 • enabled
 • name
 • origin_id
 • published
 • published_at
 • revision_number
 • updated_at
filtrera svar

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/properties/PR97d92a379a5f48758947cdf44f607a0d/data_elements \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med dataelement för den angivna egenskapen.

{
 "data": [
  {
   "id": "DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2",
   "type": "data_elements",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:36:09.045Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": true,
    "enabled": true,
    "name": "My Data Element 2020-12-14 17:36:08 +0000",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 0,
    "updated_at": "2020-12-14T17:36:09.045Z",
    "clean_text": false,
    "default_value": null,
    "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
    "force_lower_case": false,
    "review_status": "unsubmitted",
    "storage_duration": null,
    "settings": "{\"elementProperty\":\"html\",\"elementSelector\":\".target-element\"}"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR97d92a379a5f48758947cdf44f607a0d",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/origin"
     },
     "data": {
      "id": "DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2",
      "type": "data_elements"
     }
    },
    "extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/extension"
     },
     "data": {
      "id": "EX0348d463358c4c89afe726245576f112",
      "type": "extensions"
     }
    },
    "updated_with_extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/updated_with_extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    },
    "updated_with_extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2/updated_with_extension"
     },
     "data": {
      "id": "EX1cc78b39339242da82a0e0752fa53375",
      "type": "extensions"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR97d92a379a5f48758947cdf44f607a0d",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2",
    "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5d11b3ed301d4ce99b530a5121e392b2",
    "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX0348d463358c4c89afe726245576f112"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 0
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Söka efter ett dataelement lookup

Du kan söka efter ett dataelement genom att ange dess ID i sökvägen för en GET-begäran.

NOTE
När dataelement tas bort markeras de som borttagna men tas inte bort från systemet. Det är därför möjligt att söka efter ett borttaget dataelement. Borttagna dataelement kan identifieras med en data.meta.deleted_at -attribut.

API-format

GET /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}
Parameter
Beskrivning
DATA_ELEMENT_ID
The id för det dataelement som du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar informationen om dataelementet.

{
 "data": {
  "id": "DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833",
  "type": "data_elements",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:35:54.956Z",
   "deleted_at": null,
   "dirty": true,
   "enabled": true,
   "name": "My Data Element 2020-12-14 17:35:54 +0000",
   "published": false,
   "published_at": null,
   "revision_number": 0,
   "updated_at": "2020-12-14T17:35:54.956Z",
   "clean_text": false,
   "default_value": null,
   "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
   "force_lower_case": false,
   "review_status": "unsubmitted",
   "storage_duration": null,
   "settings": "{\"elementProperty\":\"html\",\"elementSelector\":\".target-element\"}"
  },
  "relationships": {
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/libraries"
    }
   },
   "revisions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/revisions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/notes"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/property"
    },
    "data": {
     "id": "PRa5621686159f44c880557e12af412a95",
     "type": "properties"
    }
   },
   "origin": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/origin"
    },
    "data": {
     "id": "DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833",
     "type": "data_elements"
    }
   },
   "extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX085a465793b54be39b5408d13b50b46e",
     "type": "extensions"
    }
   },
   "updated_with_extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/updated_with_extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   },
   "updated_with_extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833/updated_with_extension"
    },
    "data": {
     "id": "EXf9a32699efde42e9b9410b43bd660848",
     "type": "extensions"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PRa5621686159f44c880557e12af412a95",
   "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833",
   "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8097636264104451ac3a18c95d5ff833",
   "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX085a465793b54be39b5408d13b50b46e"
  },
  "meta": {
   "latest_revision_number": 0
  }
 }
}

Skapa ett dataelement create

Du kan skapa ett nytt dataelement genom att göra en POST.

API-format

POST /properties/{PROPERTY_ID}/data_elements
Parameter
Beskrivning
PROPERTY_ID
The id i property som du definierar dataelementet under.

Begäran

Följande begäran skapar ett nytt dataelement för den angivna egenskapen. Anropet associerar även dataelementet med ett befintligt tillägg via relationships -egenskap. Se guiden på relationer för mer information.

curl -X POST \
 https://reactor.adobe.io/properties/PR97d92a379a5f48758947cdf44f607a0d/data_elements \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": {
     "attributes": {
      "name": "My Data Element 2020-12-14 17:33:21 +0000",
      "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
      "settings": "{\"elementSelector\":\".target-element\",\"elementProperty\":\"html\"}",
      "default_value": "general_label",
      "enabled": true,
      "force_lower_case": true,
      "clean_text": true,
     },
     "relationships": {
      "extension": {
       "data": {
        "id": "EX28788723a8e24a2f927fce1b55eb7ffc",
        "type": "extensions"
       }
      }
     },
     "type": "data_elements"
    }
   }'
Egenskap
Beskrivning
attributes.name
(Obligatoriskt) Ett läsbart namn för dataelementet.
attributes.delegate_descriptor_id
(Obligatoriskt) En formaterad sträng som associerar dataelementet med ett tilläggspaket. Alla dataelement måste kopplas till ett tilläggspaket när de skapas, eftersom varje tilläggspaket definierar kompatibla typer för sina delegatdataelement samt deras avsedda beteende. Se guiden på delegatbeskrivnings-ID för mer information.
attributes.settings
Ett inställnings-JSON-objekt representeras som en sträng.
attributes.default_value
Ett standardvärde som returneras om dataelementet utvärderas till undefined.
attributes.enabled
Ett booleskt värde som anger om dataelementet är aktiverat.
attributes.force_lower_case
Ett booleskt värde som anger om dataelementvärdet ska konverteras till gemener innan det lagras.
attributes.clean_text
Ett booleskt värde som anger om inledande och avslutande blanksteg ska tas bort från dataelementvärdet innan det lagras.
type
Den typ av resurs som uppdateras. För den här slutpunkten måste värdet vara data_elements.

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om det nya dataelementet.

{
 "data": {
  "id": "DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
  "type": "data_elements",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:33:21.774Z",
   "deleted_at": null,
   "dirty": true,
   "enabled": true,
   "name": "My Data Element 2020-12-14 17:33:21 +0000",
   "published": false,
   "published_at": null,
   "revision_number": 0,
   "updated_at": "2020-12-14T17:33:21.774Z",
   "clean_text": false,
   "default_value": null,
   "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
   "force_lower_case": false,
   "review_status": "unsubmitted",
   "storage_duration": null,
   "settings": "{\"elementSelector\":\".target-element\",\"elementProperty\":\"html\"}"
  },
  "relationships": {
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/libraries"
    }
   },
   "revisions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/revisions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/notes"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR05ad70a8078f44c1a229ecf0da2802f2",
     "type": "properties"
    }
   },
   "origin": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/origin"
    },
    "data": {
     "id": "DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
     "type": "data_elements"
    }
   },
   "extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX28788723a8e24a2f927fce1b55eb7ffc",
     "type": "extensions"
    }
   },
   "updated_with_extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/updated_with_extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   },
   "updated_with_extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f/updated_with_extension"
    },
    "data": {
     "id": "EXd6bf04b143e64fe0ae7efe55a6655fa9",
     "type": "extensions"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR05ad70a8078f44c1a229ecf0da2802f2",
   "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
   "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE8667bc64ceba4b599e8458ea4ab58b8f",
   "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX28788723a8e24a2f927fce1b55eb7ffc"
  },
  "meta": {
   "latest_revision_number": 0
  }
 }
}

Uppdatera ett dataelement update

Du kan uppdatera ett dataelement genom att ta med dess ID i sökvägen för en PATCH-begäran.

API-format

PATCH /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}
Parameter
Beskrivning
DATA_ELEMENT_ID
The id för det dataelement som du vill uppdatera.

Begäran

Följande begäran uppdaterar name för ett befintligt dataelement.

curl -X PATCH \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": {
     "attributes": {
      "name": "New Data Element Name"
     },
     "id": "DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
     "type": "data_elements"
    }
   }'
Egenskap
Beskrivning
attributes
Ett objekt vars egenskaper representerar attributen som ska uppdateras för dataelementet. Alla dataelementattribut kan uppdateras. Se exempelanropet för skapa ett dataelement om du vill se en lista över attribut och deras användningsfall.
id
The id för det dataelement som du vill uppdatera. Det här bör matcha {DATA_ELEMENT_ID} värdet som anges i sökvägen för begäran.
type
Den typ av resurs som uppdateras. För den här slutpunkten måste värdet vara data_elements.

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om det uppdaterade dataelementet.

{
 "data": {
  "id": "DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
  "type": "data_elements",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:36:24.552Z",
   "deleted_at": null,
   "dirty": true,
   "enabled": true,
   "name": "New Data Element Name",
   "published": false,
   "published_at": null,
   "revision_number": 0,
   "updated_at": "2020-12-14T17:36:25.578Z",
   "clean_text": false,
   "default_value": null,
   "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
   "force_lower_case": false,
   "review_status": "unsubmitted",
   "storage_duration": null,
   "settings": "{\"elementSelector\":\".target-element-b\",\"elementProperty\":\"html\"}"
  },
  "relationships": {
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/libraries"
    }
   },
   "revisions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/revisions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/notes"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR85e261fb61ce44c9b2498807a6e6410b",
     "type": "properties"
    }
   },
   "origin": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/origin"
    },
    "data": {
     "id": "DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
     "type": "data_elements"
    }
   },
   "extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX71f31a3eeec249dfb77fedd6c5ce6387",
     "type": "extensions"
    }
   },
   "updated_with_extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/updated_with_extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   },
   "updated_with_extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/updated_with_extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX1f4df32a850c48a4930fb3e1dfa83536",
     "type": "extensions"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR85e261fb61ce44c9b2498807a6e6410b",
   "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
   "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
   "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX71f31a3eeec249dfb77fedd6c5ce6387"
  },
  "meta": {
   "latest_revision_number": 0
  }
 }
}

Ändra ett dataelement revise

När du ändrar ett dataelement skapas en ny revidering av dataelementet med den aktuella huvudrevisionen. Varje revision av ett dataelement kommer att ha ett eget ID. Det ursprungliga dataelementet kan upptäckas via en origo-länk.

Du kan ändra ett dataelement genom att ange en meta.action egenskap med värdet revise i en begäran från PATCH.

API-format

PATCH /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}
Parameter
Beskrivning
DATA_ELEMENT_ID
The id för det dataelement som du vill ändra.

Begäran

curl -X PATCH \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
    "data": {
     "attributes": {
      "name": "New Data Element Name"
     },
     "meta": {
      "action": "revise"
     },
     "id": "DE7d7284657ee540ee8f402277860e9f8a",
     "type": "data_elements"
    }
   }'
Egenskap
Beskrivning
attributes
Ett objekt vars egenskaper representerar attributen som ska uppdateras för dataelementet. Alla dataelementattribut kan uppdateras. Se exempelanropet för skapa ett dataelement om du vill se en lista över attribut och deras användningsfall.
meta.action
När det ingår med värdet reviseanger den här egenskapen att en ny revision ska skapas för dataelementet.
id
The id för det dataelement som du vill ändra. Det här bör matcha {DATA_ELEMENT_ID} värdet som anges i sökvägen för begäran.
type
Den typ av resurs som revideras. För den här slutpunkten måste värdet vara data_elements.

Svar

Ett godkänt svar returnerar detaljerna för den nya ändringen av dataelementet, vilket anges i det stegvisa meta.latest_revision_number -attribut.

{
 "data": {
  "id": "DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
  "type": "data_elements",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:36:24.552Z",
   "deleted_at": null,
   "dirty": true,
   "enabled": true,
   "name": "New Data Element Name",
   "published": false,
   "published_at": null,
   "revision_number": 0,
   "updated_at": "2020-12-14T17:36:25.578Z",
   "clean_text": false,
   "default_value": null,
   "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
   "force_lower_case": false,
   "review_status": "unsubmitted",
   "storage_duration": null,
   "settings": "{\"elementSelector\":\".target-element-b\",\"elementProperty\":\"html\"}"
  },
  "relationships": {
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/libraries"
    }
   },
   "revisions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/revisions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/notes"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR85e261fb61ce44c9b2498807a6e6410b",
     "type": "properties"
    }
   },
   "origin": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/origin"
    },
    "data": {
     "id": "DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
     "type": "data_elements"
    }
   },
   "extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX71f31a3eeec249dfb77fedd6c5ce6387",
     "type": "extensions"
    }
   },
   "updated_with_extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/updated_with_extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   },
   "updated_with_extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/updated_with_extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX1f4df32a850c48a4930fb3e1dfa83536",
     "type": "extensions"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR85e261fb61ce44c9b2498807a6e6410b",
   "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
   "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b",
   "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX71f31a3eeec249dfb77fedd6c5ce6387"
  },
  "meta": {
   "latest_revision_number": 1
  }
 }
}

Ta bort ett dataelement

Du kan ta bort ett dataelement genom att ta med dess ID i sökvägen för en DELETE-begäran.

API-format

DELETE /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}
Parameter
Beskrivning
DATA_ELEMENT_ID
The id för det dataelement som du vill ta bort.

Begäran

curl -X DELETE \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 204 (inget innehåll) utan svarstext, vilket anger att dataelementet har tagits bort.

Hantera anteckningar för ett dataelement notes

Dataelement är"anmärkningsvärda" resurser, vilket innebär att du kan skapa och hämta textbaserade anteckningar för varje enskild resurs. Se slutpunktshandbok för anteckningar om du vill ha mer information om hur du hanterar anteckningar för dataelement och andra kompatibla resurser.

Hämta relaterade resurser för ett dataelement related

Följande anrop visar hur du hämtar relaterade resurser för ett dataelement. När söka efter ett dataelement, listas dessa relationer under relationships -egenskap.

Se relationshandbok om du vill ha mer information om relationerna i Reactor API.

Lista de relaterade biblioteken för ett dataelement libraries

Du kan lista de bibliotek som använder ett dataelement genom att lägga till /libraries till sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}/libraries
Parameter
Beskrivning
{DATA_ELEMENT_ID}
The id för det dataelement vars bibliotek du vill visa.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/libraries \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar en lista med bibliotek som använder det angivna dataelementet.

{
 "data": [
  {
   "id": "LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65",
   "type": "libraries",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:50:19.589Z",
    "name": "My Library",
    "published_at": null,
    "state": "development",
    "updated_at": "2020-12-14T17:50:19.589Z",
    "build_required": true
   },
   "relationships": {
    "builds": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/builds"
     }
    },
    "environment": {
     "links": {
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/relationships/environment"
     },
     "data": null
    },
    "data_elements": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/data_elements",
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/relationships/data_elements"
     }
    },
    "extensions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/extensions",
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/relationships/extensions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/notes"
     }
    },
    "rules": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/rules",
      "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/relationships/rules"
     }
    },
    "upstream_library": {
     "data": null
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR241ba9cd56324ac192de68d658f20cb0",
      "type": "properties"
     }
    },
    "last_build": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65/last_build"
     },
     "data": null
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR241ba9cd56324ac192de68d658f20cb0",
    "self": "https://reactor.adobe.io/libraries/LB62d20ad807a949e6b13b0a2c7299eb65"
   },
   "meta": {
    "build_status": null,
    "build_required_detail": "No build found since last state change"
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 1
  }
 }
}

Visa en lista över relaterade revisioner för ett dataelement revisions

Du kan lista tidigare revisioner av ett dataelement genom att lägga till /revisions till sökvägen för en sökningsbegäran.

API-format

GET /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}/revisions
Parameter
Beskrivning
{DATA_ELEMENT_ID}
The id för det dataelement vars revideringar du vill lista.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/revisions \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar en lista med revideringar för det angivna dataelementet.

{
 "data": [
  {
   "id": "DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091",
   "type": "data_elements",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:37:06.488Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": false,
    "enabled": true,
    "name": "My Data Element 2020-12-14 17:37:05 +0000",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 1,
    "updated_at": "2020-12-14T17:37:06.488Z",
    "clean_text": false,
    "default_value": null,
    "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
    "force_lower_case": false,
    "review_status": "unsubmitted",
    "storage_duration": null,
    "settings": "{\"elementProperty\":\"html\",\"elementSelector\":\".target-element\"}"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR52072581500b44cd808e03e36c38e005",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/origin"
     },
     "data": {
      "id": "DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a",
      "type": "data_elements"
     }
    },
    "extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/extension"
     },
     "data": {
      "id": "EXdd53073348ef467683365286a33ade02",
      "type": "extensions"
     }
    },
    "updated_with_extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/updated_with_extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    },
    "updated_with_extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091/updated_with_extension"
     },
     "data": {
      "id": "EXf9d7d1ca8e6f436b900659ce499c09ce",
      "type": "extensions"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR52072581500b44cd808e03e36c38e005",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a",
    "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DEaeceb5164d494c768c18e37ec6f3b091",
    "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXdd53073348ef467683365286a33ade02"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 1
   }
  },
  {
   "id": "DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a",
   "type": "data_elements",
   "attributes": {
    "created_at": "2020-12-14T17:37:05.920Z",
    "deleted_at": null,
    "dirty": false,
    "enabled": true,
    "name": "My Data Element 2020-12-14 17:37:05 +0000",
    "published": false,
    "published_at": null,
    "revision_number": 0,
    "updated_at": "2020-12-14T17:37:05.920Z",
    "clean_text": false,
    "default_value": null,
    "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
    "force_lower_case": false,
    "review_status": "unsubmitted",
    "storage_duration": null,
    "settings": "{\"elementProperty\":\"html\",\"elementSelector\":\".target-element\"}"
   },
   "relationships": {
    "libraries": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/libraries"
     }
    },
    "revisions": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/revisions"
     }
    },
    "notes": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/notes"
     }
    },
    "property": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/property"
     },
     "data": {
      "id": "PR52072581500b44cd808e03e36c38e005",
      "type": "properties"
     }
    },
    "origin": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/origin"
     },
     "data": {
      "id": "DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a",
      "type": "data_elements"
     }
    },
    "extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/extension"
     },
     "data": {
      "id": "EXdd53073348ef467683365286a33ade02",
      "type": "extensions"
     }
    },
    "updated_with_extension_package": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/updated_with_extension_package"
     },
     "data": {
      "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
      "type": "extension_packages"
     }
    },
    "updated_with_extension": {
     "links": {
      "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a/updated_with_extension"
     },
     "data": {
      "id": "EXf9d7d1ca8e6f436b900659ce499c09ce",
      "type": "extensions"
     }
    }
   },
   "links": {
    "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR52072581500b44cd808e03e36c38e005",
    "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a",
    "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE5172417ff56e43d2a99ca149021bf65a",
    "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EXdd53073348ef467683365286a33ade02"
   },
   "meta": {
    "latest_revision_number": 1
   }
  }
 ],
 "meta": {
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "next_page": null,
   "prev_page": null,
   "total_pages": 1,
   "total_count": 2
  }
 }
}

Söka efter det relaterade tillägget för ett dataelement extension

Du kan slå upp tillägget som använder ett dataelement genom att lägga till /extension till sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}/extension
Parameter
Beskrivning
{DATA_ELEMENT_ID}
The id för det dataelement vars tillägg du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/extension \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar detaljerna för tillägget som använder det angivna dataelementet.

{
 "data": {
  "id": "EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679",
  "type": "extensions",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:37:31.952Z",
   "deleted_at": null,
   "dirty": false,
   "enabled": true,
   "name": "kessel-test",
   "published": false,
   "published_at": null,
   "revision_number": 0,
   "updated_at": "2020-12-14T17:37:31.952Z",
   "delegate_descriptor_id": null,
   "display_name": "Kessel Test",
   "review_status": "unsubmitted",
   "version": "1.2.0",
   "settings": "{}"
  },
  "relationships": {
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679/libraries"
    }
   },
   "revisions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679/revisions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679/notes"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679/property"
    },
    "data": {
     "id": "PR5c15543ef7bb403abc79d65fee0bf1f9",
     "type": "properties"
    }
   },
   "origin": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679/origin"
    },
    "data": {
     "id": "EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679",
     "type": "extensions"
    }
   },
   "updated_with_extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679/updated_with_extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   },
   "extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679/extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PR5c15543ef7bb403abc79d65fee0bf1f9",
   "origin": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679",
   "self": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX9c7f9f1e826149978f2dadaf4c639679",
   "extension_package": "https://reactor.adobe.io/extension_packages/EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
   "latest_extension_package": "https://reactor.adobe.io/extension_packages/EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a"
  },
  "meta": {
   "latest_revision_number": 1
  }
 }
}

Söka efter relaterat ursprung för ett dataelement origin

Du kan slå upp ett dataelements ursprung genom att lägga till /origin till sökvägen för en GET-begäran. Originalet till ett dataelement är den tidigare revisionen som uppdaterades för att skapa den aktuella revisionen.

API-format

GET /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}/origin
Parameter
Beskrivning
{DATA_ELEMENT_ID}
The id för det dataelement vars ursprung du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/origin \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar detaljerna om det angivna dataelementets ursprung.

{
 "data": {
  "id": "DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6",
  "type": "data_elements",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:37:19.891Z",
   "deleted_at": null,
   "dirty": false,
   "enabled": true,
   "name": "My Data Element 2020-12-14 17:37:19 +0000",
   "published": false,
   "published_at": null,
   "revision_number": 0,
   "updated_at": "2020-12-14T17:37:19.891Z",
   "clean_text": false,
   "default_value": null,
   "delegate_descriptor_id": "kessel-test::dataElements::dom-attribute",
   "force_lower_case": false,
   "review_status": "unsubmitted",
   "storage_duration": null,
   "settings": "{\"elementProperty\":\"html\",\"elementSelector\":\".target-element\"}"
  },
  "relationships": {
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/libraries"
    }
   },
   "revisions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/revisions"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/notes"
    }
   },
   "property": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/property"
    },
    "data": {
     "id": "PRf1ac400fb1e04c689e28d5efcd675c94",
     "type": "properties"
    }
   },
   "origin": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/origin"
    },
    "data": {
     "id": "DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6",
     "type": "data_elements"
    }
   },
   "extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/extension"
    },
    "data": {
     "id": "EX2345dba2c8b34d1cbe2795e29c62bf27",
     "type": "extensions"
    }
   },
   "updated_with_extension_package": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/updated_with_extension_package"
    },
    "data": {
     "id": "EP75db2452065b44e2b8a38ca883ce369a",
     "type": "extension_packages"
    }
   },
   "updated_with_extension": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6/updated_with_extension"
    },
    "data": {
     "id": "EXad7ebb72d721478483b741eebfffda6a",
     "type": "extensions"
    }
   }
  },
  "links": {
   "property": "https://reactor.adobe.io/properties/PRf1ac400fb1e04c689e28d5efcd675c94",
   "origin": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6",
   "self": "https://reactor.adobe.io/data_elements/DE790cb76f91594c2082a727b9f97024f6",
   "extension": "https://reactor.adobe.io/extensions/EX2345dba2c8b34d1cbe2795e29c62bf27"
  },
  "meta": {
   "latest_revision_number": 1
  }
 }
}

Söka efter en relaterad egenskap för ett dataelement property

Du kan söka efter egenskapen som äger ett dataelement genom att lägga till /property till sökvägen för en GET-begäran.

API-format

GET /data_elements/{DATA_ELEMENT_ID}/property
Parameter
Beskrivning
{DATA_ELEMENT_ID}
The id för det dataelement vars egenskap du vill söka efter.

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/data_elements/DE3fab176ccf8641838b3da59f716fc42b/property \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett lyckat svar returnerar information om egenskapen som äger det angivna dataelementet.

{
 "data": {
  "id": "PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2",
  "type": "properties",
  "attributes": {
   "created_at": "2020-12-14T17:52:40.829Z",
   "enabled": true,
   "name": "Kessel Example Property",
   "updated_at": "2020-12-14T17:52:40.829Z",
   "platform": "web",
   "development": false,
   "token": "42daac072e1e",
   "domains": [
    "example.com"
   ],
   "undefined_vars_return_empty": false,
   "rule_component_sequencing_enabled": false
  },
  "relationships": {
   "company": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/company"
    },
    "data": {
     "id": "CO2bf094214ffd4785bb4bcf88c952a7c1",
     "type": "companies"
    }
   },
   "callbacks": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/callbacks"
    }
   },
   "hosts": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/hosts"
    }
   },
   "environments": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/environments"
    }
   },
   "libraries": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/libraries"
    }
   },
   "data_elements": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/data_elements"
    }
   },
   "extensions": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/extensions"
    }
   },
   "rules": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/rules"
    }
   },
   "notes": {
    "links": {
     "related": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/notes"
    }
   }
  },
  "links": {
   "company": "https://reactor.adobe.io/companies/CO2bf094214ffd4785bb4bcf88c952a7c1",
   "data_elements": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/data_elements",
   "environments": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/environments",
   "extensions": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/extensions",
   "rules": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2/rules",
   "self": "https://reactor.adobe.io/properties/PRae9440b0f3234c4286569485f2b7a6a2"
  },
  "meta": {
   "rights": [
    "approve",
    "develop",
    "manage_environments",
    "manage_extensions",
    "publish"
   ]
  }
 }
}
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743