Skapa segment med flera enheter i användargränssnittet för Experience Platform

Följande video är tänkt att ge stöd för din förståelse av att skapa dynamiska segment. Det visar ett exempel på en kundupplevelse följt av en snabb genomgång av de viktigaste funktionerna i Platform gränssnitt. Läs guiden om du vill veta mer om segmentering av flera enheter segmentering av flera enheter.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i Segment Builder Guide.
recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871