Skapa ett dynamiskt segment i användargränssnittet för Experience Platform

Följande video är tänkt att ge stöd för din förståelse av att skapa dynamiska segment. Det visar ett exempel på en kundupplevelse följt av en snabb genomgång av de viktigaste funktionerna i Platform gränssnitt. Läs mer om segmentering och hur du skapar segment i användargränssnittet i Segment Builder Guide.

Om du är intresserad av att skapa ett segment med segmenterings-API:t kan du läsa skapa en API-guide för segment.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i Segment Builder Guide.
recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871