Slutpunkt för anslutningsparametrar

Exempel på API-anrop

I följande avsnitt beskrivs API-anropet som du kan göra med Query Service API. Anropet innehåller det allmänna API-formatet, en exempelbegäran med obligatoriska rubriker och ett exempelsvar.

Begär anslutningsparametrar

Du kan hämta anslutningsparametrarna genom att göra en GET-förfrågan till /connection_parameters slutpunkt. Mer information om klienter som använder anslutningsparametrar för att ansluta via den interaktiva tjänsten finns i dokumentationen om Query Service-klienter.

API-format

GET /connection_parameters

Begäran

curl -X GET https://platform.adobe.io/data/foundation/query/connection_parameters
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med dina anslutningsparametrar.

{
  "username": "{USERNAME}",
  "dbName": "prod:all",
  "host": "{HOSTNAME}",
  "version": 1,
  "port": 80,
  "token": "{TOKEN}",
  "compressedToken": "{COMPRESSED_TOKEN}",
  "websocketHost": "{WEBSOCKET_HOSTNAME}"
}
recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb