Kontrollpanel för Profiles profile-dashboard

Adobe Experience Platform användargränssnitt (UI) tillhandahåller en kontrollpanel där du kan visa viktig information om dina Real-Time Customer Profile-data, som de har fångats in under en daglig ögonblicksbild.

Detaljerade instruktioner om hur du får åtkomst till och interagerar med kontrollpanelen Profiles i gränssnittet, samt hur du lär dig mer om tillgängliga mått som visas på kontrollpanelen, finns i Profiles instrumentpanelsguiden.

Om du vill ha en översikt över alla instrumentpanelsfunktioner i användargränssnittet i Experience Platform börjar du med att läsa översikten dashboards.

Kontrollpanelen för profiler visas.

recommendation-more-help
54550d5b-f1a1-4065-a394-eb0f23a2c38b