Åtkomst och funktioner till arbetsytan Data Science

I följande dokument beskrivs behörigheter och åtkomst till funktioner i arbetsytan Data Science.

DSW-flikar

  • Bärbara datorer: Innehåller en interaktiv utvecklingsmiljö (JupyterLab) för att utforska, analysera och modellera data på Experience Platform.
  • Modeller: Innehåller verktyg för att skapa, publicera och lagra avancerade maskininlärningsrecept och modeller. Mer information finns på skapa och publicera en maskininlärningsmodell självstudiekurs.
  • Tjänster: Innehåller båda Adobe-tjänster som AI-/ML-tjänster och alla anpassade tjänster du har skapat med Data Science Workspace.

Varför visas bara fliken Tjänster?

  • Din organisation kan endast ha rätt till Adobe Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP) som innehåller AI/ML-tjänsten.

Om du inte kan se något av Datavetenskap om du har en Adobe Experience Platform Intelligence-licens.

Data Science Workspace-paketering

Data Science Workspace-funktionerna finns i Adobe Experience Platform Intelligence-paketet och Advanced Intelligence Pack-tillägget

I följande tabell beskrivs några av de viktigaste skillnaderna för Data Science Workspace-berättiganden med och utan tillägget Advanced Intelligence Pack:

NOTE
Du kan licensiera mer än ett tillägg till Advanced Intelligence Pack och den utökade kapaciteten läggs till i det totala berättigandet. Om du till exempel har licensierat 2 Adobe Experience Platform Advanced Intelligence Pack-tillägg har du rätt till totalt 20 samtidiga användare av bärbara datorer.
Tillstånd för datavetenskap
Endast Adobe Experience Platform Intelligence Package
Adobe Experience Platform Intelligence plus Advanced Intelligence Pack Add-on
Antal anteckningsboksanvändare som stöds.
5 samtidiga användare
Första paketet innehåller 5 samtidiga användare och ytterligare köp ger 10 samtidiga användare per paket.
Tillåter integrerade Jupyter-anteckningsböcker för utforskande dataanalys och modellutveckling.
X (Stöder R R-, Python- och Scala-bibliotek)
X (Lägger till PySpark- och Spark ML-bibliotek)
Inbyggd integrering med Query Service. Möjlighet att utforska och forma datauppsättningar med SQL i bärbara datorer.
X
X
Tillgång till fördefinierade mallar för bärbara datorer för prediktiv analys.
X
X
Utbilda och poängsätta modeller manuellt med Jupyter Notebooks.
X
X
Driftsätt och driftsätt modeller med möjlighet att boka utbildnings- och konferensarbeten.
X
Recipe framework to easily configure, evaluate, training, score, and publish models into production.
X
UI-driven modellexperimenterande och utvärdering.
X
Stöd för djupgående inlärning i Tensorflow-modeller (GPU Compute).
X
Spark-baserad distribuerad beräkning för att träna och poängsätta mot stora datamängder (10 MM + rader).
X

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll för Experience Platform administreras via Adobe Admin Console. Den här funktionen utnyttjar produktprofiler i Admin Console, som länkar användare med behörigheter och sandlådor. Se åtkomstkontroll - översikt för mer information.

För att kunna använda arbetsytan Datavetenskap måste behörigheten Hantera datavetenskapen aktiveras. I följande tabell visas effekterna av att ha den här behörigheten aktiverad eller inaktiverad:

Behörighet
Aktiverad
Handikappade
Hantera arbetsytan Datavetenskap
Ger tillgång till alla tjänster i arbetsytan Datavetenskap.

API- och gränssnittsåtkomst till alla tjänster i Data Science Workspace är inaktiverat. När den är inaktiverad väljer du Bärbara datorer, Modeller och Tjänster sidor förhindras.

  • Åtkomst till Tjänster finns fortfarande att tillgå via Adobe Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP).

Stöd för sandlådor

Sandlådor är virtuella partitioner i en enda instans av Experience Platform. Varje Plattformsinstans har stöd för flera produktions- och icke-produktionssandlådor, och varje instans har ett eget bibliotek med plattformsresurser. Med icke-produktionssandlådor kan du testa funktioner, köra experiment och göra anpassade konfigurationer utan att påverka dina produktionssandlådor. Mer information om sandlådor finns i översikt över sandlådor.

För närvarande har Data Science Workspace följande sandlådebegränsning:

  • Beräkningsresurser delas mellan sandlådor för produktion och icke-produktion.

Nästa steg

I det här dokumentet beskrivs de olika typerna av åtkomst och funktioner som finns i arbetsytan Data Science.

Om du vill veta mer om Data Science Workspace, t.ex. ett komplett arbetsflöde, kan du börja med att läsa Genomgång av datavetenskapens arbetsyta dokumentation. Mer allmän information finns på Översikt över arbetsytan Datavetenskap.

recommendation-more-help
cc79fe26-64da-411e-a6b9-5b650f53e4e9