Felsökningsguide för åtkomstkontroll

Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om åtkomstkontroll i Adobe Experience Platform. För frågor och felsökning relaterade till andra Platform tjänster, se Felsökningsguide för Experience Platform.

Experience Platform utnyttjar produktprofiler i Adobe Admin Console för att tillhandahålla rollbaserad åtkomstkontroll, länka användare med behörigheter och sandlådor. Se åtkomstkontroll - översikt för mer information.

Var hittar jag mina nuvarande åtkomstbehörigheter?

Om du är systemadministratör, produktadministratör eller produktprofiladministratör för din organisation kan du visa din tilldelade produktprofil och de behörigheter den ger inom Adobe Admin Console. Se användarhandbok för åtkomstkontroll för instruktioner om hur du navigerar i Admin Console för att visa en produktprofils behörigheter.

Om du inte är administratör kan du fortfarande visa dina nuvarande åtkomstbehörigheter genom att skicka en begäran till /acl/effective-policies slutpunkt i åtkomstkontrolls-API. Se avsnittet"Visa gällande profiler" i Utvecklarhandbok för åtkomstkontroll för mer information.

Vissa funktioner i Platform Gränssnittet är inte tillgängligt. Hur styrs åtkomsten till dessa funktioner av behörigheter?

Om du inte har åtkomstbehörighet för en viss Platform funktionen kommer den funktionen att vara dold eller nedtonad i Experience Platform Gränssnitt. Om du till exempel vill visaProfiles" måste du antingen ha "View Profiles" eller "Manage Profiles" behörigheter. Kontakta administratören om du behöver ytterligare behörigheter för Experience Platform funktioner.

Hur grupperas behörigheter och vilken grupp innehåller den behörighet jag vill använda?

Behörigheterna grupperas och kategoriseras av Platform funktioner som de gäller för (t.ex. Data Management och Profile Management). En fullständig lista över tillgängliga behörigheter och vilka grupper de tillhör finns i permissions section i översikten över åtkomstkontrollen.

Se åtkomstkontroll - översikt för mer information om rollbaserad åtkomstkontroll.

Vad händer med behörigheter efter migrering från Adobe IO till företags-ID?

Åtkomstkontrollen använder användar-ID (ett internt unikt ID som tilldelats en användare) för att bevilja behörigheter. När en organisation migreras från Adobe ID till Business ID, kommer alla behörigheter som angetts för dess användare att gå förlorade eftersom användar-ID ändras och åtkomstkontrollen kommer att använda det nyligen genererade användar-ID:t. Om din organisation migreras till ditt företags-ID kontaktar du din Adobe-representant för att migrera ditt användar-ID från Adobe ID till ditt företags-ID.

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0